Casco lopás ellen - a biztosító elállása

2005.11.13. 15:49

Tisztelt Autójogász!

Nemrégen már kérdeztem egyszer: A frissen kötött biztosítások /Casco lopás ellen/ az első 15 napon belüli, a biztosító általi felmondása milyen indokkal lehetséges? Kérdésem azért érdekes, mert az autómat 4 naposan lopták el. Több tucat esetről hallottam /sajnos csak most, utólag/, amikor ilyenkor felmondják a biztosítást, és nem fizetnek. Velem is egyértelműen közölték hogy, valószínűleg ez vár rám. Érdemes lenne ezzel a témával szélesebb körben foglalkozni, mert az emberek nem is tudnak erről a 15 napos határidőről, ill. nem is értik. Én sem. Válaszukat nagyon várom, köszönöm!

Köszönettel:

Levélíró

Tisztelt Levélíró!

A Polgári Törvénykönyv (Ptk.) szabályozza ezt a kérdést: Az 537. § szerint a biztosítási szerződés a felek írásbeli megállapodásával jön létre. A szerződés akkor is létrejön, ha a biztosító az ajánlatra tizenöt napon belül nem nyilatkozik. Ilyen esetben a szerződés az ajánlatnak a biztosító vagy képviselője részére történt átadása időpontjára visszamenő hatállyal jön létre. Ez a gyakorlatban úgy működik, hogy az ügyfél írásbeli ajánlatot tesz (a biztosító ajánlati űrlapját tölti ki) és a biztosító az ajánlat tartalmával egyező kötvényt bocsát ki. Az ajánlati űrlap a szerződő fél szerződéskötésre irányuló ajánlatának minősül, amelyet átad a biztosítónak (ügynökének), ez azonban a biztosítót még semmire nem kötelezi. A biztosítónak tizenöt nap áll rendelkezésre ahhoz, hogy az ajánlatot megvizsgálja, és a kockázatokat mérlegelve ez idő alatt azt elfogadja vagy elutasítsa. Az elutasítás lehetséges esetköreit ezen a 15 napon belül semmi sem korlátozza, a biztosító szabad mérlegelésén múlik, mely nem fog egy számára nyilvánvalóan rossz üzletet megkötni. Van azonban egy bírósági döntvény (BH1996. 270.), mely általánosan kötelező érvénnyel kimondja, hogy ha a biztosító ügynöke (üzletkötője) a biztosító által kidolgozott szerződési blanketta aláírásával egyidejűleg megjelöli a kockázatviselés kezdő időpontját és az első díjrészletet is átveszi nyugta ellenében az ügyféltől, a biztosítót már nem illeti meg a szerződési ajánlat visszautasítására számára jogszabályban biztosított 15 napos határidő.

Tisztelettel:

Dr. Koszoru István