Rendőri túlkapások

2006.01.22. 22:38

Tisztelt Autójogász!

Az lenne a kérdésem,hogy mik a jogaim az intézkedő rendőrrel szemben ha obszcén szavakat használ vagy visszaél a helyzetével, jogtalanul intézkedik. PL: ... stb. Kérdésem: elkérhetem a jelvényszámát, nevét, rendfokozatát? Hogy jelenthetem fel azonnal, mi alapján? Kérem, válaszoljon.

Tisztelettel:

Levélíró

Tisztelt Levélíró !

A rendőrségi törvény alapján a rendőr az intézkedés befejezése után az intézkedés alá vont személy kérésére köteles az azonosító jelvényének számát közölni vagy szolgálati igazolványát felmutatni, a nevét és a szolgálati helyét megjelölni. A rendőri intézkedések így az igazoltatás ellen is lehet jogorvoslattal élni, konkrétan a sérelmezett intézkedést követő 8 napon belül panaszt lehet benyújtani az illetékes rendőrségen, melynek vezetője a beérkezéstől számított 15 napon belül határozattal bírálja azt el. Ez ellen a határozat ellen is van fellebbezésnek helye, a közléstől számított 8 napon belül a felettes szervhez címezve, a panaszt elbíráló határozatot hozó rendőri szervnél lehet előterjeszteni és még ennek a döntésnek is lehet a bírósági felülvizsgálatát kérni.

Tisztelettel:

Dr. Koszoru István