A vevő nem íratta át a járművet

2006.02.26. 23:24

Tisztelt Autójogász!

Segítségét szeretném kérni. 3 éve párom eladott egy régi Skodát, a súlyadók pedig jönnek a nevére. Ennek csak az lehet az oka, hogy a vevő nem íratta át a nevére. Elkezdtünk utánajárni, keressük a vevőt eredmény nélkül. Az a baj, hogy az adásvételink valószínűleg már az elején költözés közben elveszett, a vevő így ismeretlen, a nevét sem tudjuk csak tanúkat kérdezgettünk, akik ott voltak az adásvételnél, de ők sem ismerik. Szeretném, hogy a párom nevéről lekerüljön az autó, és a súlyadótól megszabadulna. Tartozása nincs, mert eddig kénytelen volt kifizetni de ez nem mehet a végtelenségig. Mi az útja módja az elintézésnek, hova forduljunk, kinek írjunk? Sajnos ez idáig senkitől nem kaptunk érdemi választ, bár gondolom, azért van módja a korrekt elintézésének.

Köszönettel:

Zsuzsanna

Tisztelt Zsuzsanna !

A 35/2000. számú BM rendelet 76/A. § (6) bekezdése szerint: "Amennyiben a járműnyilvántartás szerinti tulajdonos bejelenti, hogy a járművet elidegenítette vagy a közlekedési igazgatási hatóság egyéb okból észleli a változást, és az új tulajdonos a bejelentési kötelezettségének a külön jogszabályban megjelölt határidőn belül nem tett eleget, és azt a bejelentésre történő felhívás kézhezvételét követően három munkanapon belül nem pótolja, vagy az utólagos bejelentés során hitelt érdemlően nem igazolja, hogy a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változás bejelentési kötelezettségének önhibáján kívüli okból nem tudott eleget tenni, illetőleg az új tulajdonos személye nem állapítható meg, a közlekedési igazgatási hatóság a járművet hivatalból, határozattal kivonja a forgalomból és azt a nyilvántartásba bejegyzi." Önök tehát azt tehetik, hogy a lakóhelyük szerinti okmányirodában bejelentik a 3 évvel ezelőtti eladás tényét és körülményeit valamint azt, hogy a vevő személyét nem ismerik. Az okmányiroda a 76/A. § (6) bekezdés b) pont alapján kivonja a forgalomból a járművet, így legalább további fizetési kötelezettségük nem keletkezik. A forgalomból kivonást jelentse be az önkormányzatnál is, az adókötelezettség annak a hónapnak az utolsó napjával szűnik meg, amelyben a hatóság a gépjárművet bármely okból a forgalomból kivonta.

Tisztelettel:

Dr. Koszoru István