Közlekedési felügyelet igazoltatási joga

2006.05.14. 21:30

Tisztelt Autójogász!

Van-e joga megállítani a közlekedési felügyeletnek, illetve igazoltatni? Tudtommal csak rendőr vám-és határőrség állíthat meg illetve igazoltathat.

Köszönettel:

BIBO

Tisztelt BIBO!

A járművek műszaki állapotát, valamint a közúti forgalomban való részvételükhöz kapcsolódó előírások megtartását a Közlekedési Főfelügyelet, a Központi Közlekedési Felügyelet és a megyei (fővárosi) közlekedési felügyeletek, a közúti forgalomban közúti ellenőrzés keretében ellenőrizhetik, erre felhatalmazásuk van törvények és miniszteri rendeletek alapján is. A közúti ellenőrzés során az ellenőrző szerv a járművet, továbbá a járműre és a jármű vezetőjére vonatkozó, valamint a jármű közúti forgalomban való részvételéhez, a tevékenység végzéséhez és a szállításhoz előírt okmányokat vizsgálja át. Minden ellenőrzésre jogosult hatóság jelzésére a jármű vezetője a járművet köteles megállítani, személyazonosságát és járművezetési jogosultságát igazolni, a jármű és tartozékai, a rakomány, az okmányok ellenőrzésével kapcsolatos felhívásnak eleget tenni.

Tisztelettel:

Dr. Koszoru István