Vevő nem íratta át a járművet

2006.05.14. 21:48

Tisztelt Autójogász!

Van egy olyan jellegű problémám, hogy 2005. 04. 18.-án eladtam a személyautómat. Az eladás napját követően néhány napon belül elmentem az Okmányirodába, hogy leadjam (kitöltve) a forgalmi alját (mert rá volt írva, hogy le kell adni) és ott azt mondta az előadó, hogy nem foglalkoznak vele, nekik nem kell. 2006 februárjában kaptam a Dunakeszi Önkormányzattól egy értesítést az éves adó összegéről (ekkor tudtam meg, hogy a vevő nem íratta át a járművet). Ekkor elmentem az Okmányirodába és elmondtam a problémámat majd átvetettem velük a szerződésből egy példányt, hogy intézkedjenek. Voltam az Önkormányzatnál, hogy tájékozódjak és kénytelen voltam tudomásul venni, hogy az én kötelességem az adót befizetni erre az évre is (13200 Ft.). 2006. 03. 13.-án küldtem a vevőnek egy ajánlott, tértivevényes levelet, amelyben küldtem neki egy adásvételi szerződés másolatot, egy másolatot az adóértesítőről és egy levelet, amelyben leírtam neki a problémámat és megkértem, hogy térítse meg nekem az adó összegét. 2006. 04. 05-én küldött nekem egy sms-t, hogy két héten belül átutalja a pénzt, ez a pénz még a mai napig sem jelent meg a számlámon. Azt szeretném kérdezni, hogy van-e értelme polgári pert kezdeményeznem ellene, vagy van esetleg valami egyszerűbb megoldás, ha nem akar fizetni az illető? Vagy ha pert kell kezdeményeznem, akkor mennyi ideig tart, mennyibe kerül és mi a menete, és hol kell elindítani?

Köszönettel:

Gábor

Tisztelt Gábor!

Más megoldás nincs, esetleg szólítsa fel többször is, keresse meg személyesen, hátha az jobban hat rá. Perelni ilyen összeg miatt nem érdemes, mivel a költségek elérnék, meghaladnák a követelt összeget, a per illetéke önmagában 7000 Ft lenne, persze a költségeket a jogerős döntést követően a pervesztes viselné, addig azonban önnek kellene megelőlegeznie. Egyébként a pert a vevő lakhelye szerint illetékes helyi bíróságnál kellene megindítania keresetlevél benyújtásával, bizonyítékai csatolásával, melyek alapján a bíróság tárgyalást tűz ki, ha minden kérdés tisztázott, bizonyított, ítéletet hoz. Ez lehet egy év is. Ha a jogerős ítélet alapján sem fizet az illető, Ön további költségekbe veri magát a végrehajtás kérésével. Valamivel egyszerűbb és olcsóbb lehet a fizetési meghagyás iránti kérelem benyújtása, ez formanyomtatványon megtehető, 3000 Ft az illetéke, de ha a másik fél ellentmond, azaz úgy nyilatkozik, hogy nem tartozik önnek, az ügy perré alakul, önnek az illeték különbözetét ki kell fizetni és a fentebbi eljárás zajlik le. Ugye elvettem a kedvét? Azt viszont nem értem, miért nem fogadták el az Ön bejelentését a jármű eladásáról, mivel 2004. januártól van hatályban az a rendelkezés, hogy ha a gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást a korábbi tulajdonos bejelentette, akkor a bejelentési kötelezettség megnyíltát (szerződés megkötésének időpontját) követő év első napjától nem minősül adóalanynak. Ettől az időponttól kezdve a korábbi tulajdonostól tulajdonjogot szerző felet kell az adó alanyának tekinteni, kivéve ha ettől az időponttól a hatósági nyilvántartásban harmadik személy szerepel tulajdonosként.

Tisztelettel:

Dr. Koszoru István