Autópálya használat matrica nélkül

2006.05.22. 19:15

Tisztelt Autójogász!

A minap kaptam egy pótdíjat megállapító levelet az Állami Autópálya Rt-től, melyben leírták, hogy a gépkocsimmal, február végén matrica nélkül közlekedtek az M3-as autópályán. Én ebben az időben a kocsimat kölcsönadtam egy családtagomnak, aki a levél szerint matrica nélkül közlekedett. A legtöbb jogszabályban (pl. Szabálysértési tv.) a gépkocsi tulajdonosát nyilatkoztatják, hogy ki vezette a kérdéses időben és helyen a járművét. A nyilatkozatokban viszont felhívják a tulajdonos figyelmét, hogy önmagára, vagy közvetlen hozzátartozójára nem köteles terhelő nyilatkozatot tenni. Kérdésem, hogy ebben az esetben is megilleti-e ez a jog a gépkocsi tulajdonosát?

Tisztelettel:

K. Tibor

Tisztelt K. Tibor!

Itt a szabálysértési törvény logikája nem érvényesül, nem történt szabálysértés, hanem Ön igénybe vett egy szolgáltatást, melyért ellenszolgáltatással, díjfizetéssel tartozik. Ugyanúgy mint a parkolási díj meg nem fizetése esetén kötelmi pénzkövetelés keletkezik a parkolót vagy az autópályát igénybevevő, de azért díjat nem fizetővel szemben. A szolgáltatást igénybe vevő (azaz a gépkocsit ténylegesen használó) fél köteles a szolgáltatást megfizetni. Az üzemben tartói minőség magában foglalja a gépjármű tényleges használatát is, ezért vélelem szól amellett, hogy a gépjárművet a parkoláskor az üzemben tartó használta. Az üzemben tartó ezt a vélelmet csak azzal tudja megdönteni, ha - a gépjárművet ténylegesen használó személy és a használat jogcímének a megjelölésével - kétséget kizáró módon bizonyítja, hogy a gépjárművet a parkolási szolgáltatás igénybevételekor nem ő használta. Tehát ilyen esetben nem tudja kimenteni magát a hozzátartozó meg nem nevezésével.

Tisztelettel:

Dr. Koszoru István