Adósság eladása

2006.09.30. 23:30

Tisztelt Autójogász!

Két kérdésre szeretnék választ kapni: A Ptk. melyik paragrafusa szabályozza az adósság eladását, harmadik fél részre? Úgy tudom, hogy az adósnak írásbeli beleegyezése szükséges az adósság eladásához (Centrum Parkoló Kft. és Intrum Justicia). A második kérdésem pedig az lenne, hogy tudomásom szerint a Fővárosi Biróság Kollégiuma közreadott egy nyilatkozatot (v.melyik autós újságban olvastam) a parkoló cégek bizonyítási kötelezettségéről, ill. a digitális fénykép bizonyitó erejéről. Hol lehetne ehhez egész pontosan hozzájutni? Kérem levelemre e-mailen is válaszoljanak.

Köszönettel:

E. László

Tisztelt E. László!

Amikor az adóssal, azaz a kötelezettel megállapodik valaki abban, hogy a tartozását átvállalja, kötelező a jogosult hozzájárulását is kikérni, a jogosult meg is tagadhatja a tartozásátvállalást, ezt a Ptk. 332. § szabályozza. A parkolási díjak esetében azonban nem az adós - kötelezett - személye változik, hanem a jogosulté, ez az engedményezés, amit a Ptk. 328. §-a szabályoz Eszerint a jogosult követelését szerződéssel másra átruházhatja (engedményezés). Az engedményezésről a kötelezettet értesíteni kell; a kötelezett az értesítésig jogosult az engedményezőnek teljesíteni. Tehát nincs szükség az Ön beleegyezésére. Második kérdése, 332. § (1) Ha valaki a kötelezettel megállapodik abban, hogy tartozását átvállalja, köteles a jogosult hozzájárulását kérni, ha pedig azt a jogosult megtagadja, a kötelezettet olyan helyzetbe hozni, hogy az a lejáratkor teljesíthessen. A digitális fénykép szerkeszthető, manipulálható, ezért önmagában nem bizonyító erejű a bíróságokon, az említett határozatot próbálja megkeresni pl. a www.fovarosi.birosag.hu oldalon.

Tisztelettel:

Dr. Koszoru István