Regisztrációs adó visszaigénylése

2007.02.11. 19:38

Tisztelt Autójogász!

Nemrég vásároltunk egy használt gépkocsit de nem mi hoztuk be az országba /olaszból hozták be (az előző tulajdonos fizette ki a regisztrációs díjat) kérdésem az lenne, hogy mi vissza igényelhetjük-e a regisztrációs adót? Egyébként a kocsit autókereskedésben vettük előre is köszönöm válaszát.

Tisztelettel:

Levélíró

Tisztelt Levélíró !

A törvény szerint regisztrációs adó részleges visszatérítésére jogosult az a személy, aki gépjármű forgalomba helyezése miatt a Regisztrációs adóról szóló törvény 2004. május 1. napja és 2005. december 31. napja között hatályos rendelkezései alapján adót fizetett a vámhatóság részére. A második jogosulti kör az, akire az adót a gépjárművet Magyarországon forgalomba helyező és az adót megfizető személy (gépjárművet importáló kereskedő) regisztrációs adó-ként áthárította (ennek hiányában pedig közvetlenül neki keletkezett volna adófizetési kötelezettsége). Ez utóbbi kör is csak akkor jogosult a részleges visszatérítésre, ha a az adó teljes vagy részleges áthárítását igazoló számlát vagy egyéb számviteli bizonylatot, továbbá az adónak az eladó részére történt megfizetését igazoló bizonylatot tudja csatolni. Ha a járművet a kereskedő hozta volna be az országba és úgy adta volna el Önnek, hogy külön részletezi és elszámolja az általa befizetett regisztrációs adót, erről külön számviteli bizonylatot ad Önnek, akkor jogosult lenne a visszatérítésre. A fentiek alapján Önnél nem ez a helyzet, ezért véleményem szerint nem jogosult a részleges visszatérítésre.

Tisztelettel:

Dr. Koszoru István