60 napon belül fel kell szólítani a díjfizetés nélkül parkolókat

2007.02.11. 19:48

Tisztelt Autójogász!

Az 5 éves elévülési idő lejárta előtt néhány héttel küldtek ki cégünknek parkolási díj "büntetést". Kérdésem, hogy ez befolyásolja-e az elévülés tényét?

Tisztelettel:

Levélíró

Tisztelt Levélíró !

A felszólítás küldése megszakítja az elévülés folyamatát, azaz az 5 éves elévülési időtartam újrakezdődik, persze csak akkor, ha a parkolási társaság tudja is igazolni, hogy Önt felszólította pl. tértivevénnyel. A rossz hír mellé azonban egy jóval is szolgálhatok, ennek a gyakorlatnak lassan vége lesz. Decemberben fogadta el az országgyűlés azt a rendelkezést (közúti közlekedésről szóló törvény módosítása), hogy amennyiben a díjat nem fizették meg, a közút kezelője vagy az általa megállapodás alapján megbízott gazdálkodó szervezet a létesített, illetőleg kijelölt várakozóhely jogosulatlan úthasználatának időpontjától számított 60 napos jogvesztő határidőn belül köteles postára adni a díj- vagy pótdíjfizetési felszólítást. A díj- és a pótdíjfizetési kötelezettség egy év alatt évül el. A díj és a pótdíj után késedelmi kamat nem követelhető. Jogosulatlan parkolás esetén a parkolási társulásokra, autópálya jogtalan használata miatt az ÁAK Zrt-re is vonatkozik, de természetesen a törvény hatályba lépéstől 2006. december 22-től lebonyolított parkolásokra és autópálya használatokra lehet alkalmazni ezt a lényegesen életszerűbb szabályozást.

Tisztelettel:

Dr. Koszoru István