Segédmotorra kötelező biztosítás

2007.02.21. 20:44

Tisztelt Autójogász!

Elnézését kérem, hogy az Ön idejét rabolom, de kérdésemre a biztosítómnál érdemi választ nem tudtak adni. Problémám a következő: családunk tulajdonában van két segédmotor, melyekre annak rendje és módja szerint a vásárlást követően megkötöttük a kötelező felelősségbiztosítást. Mintegy két esztendeje a nevezett járműveket - munkahelyi tárolási problémák miatt - nem használjuk. Idén merült fel először bennünk, hogy a segédmotorok felelősségbiztosítását célszerű lenne felfüggeszteni. Kérésünkre a biztosítóban közölték, hogy erre nincs lehetőség, csak ha azokat elidegenítjük. Mondtuk, hogy a nevezett járműveket elidegeníteni nem akarjuk, mert előfordulhat, hogy pár év múlva újból szükségünk lesz azokra. Ekkor felhívták figyelmünket, hogy február 2-a után a nemfizetőket a lakóhely szerint illetékes önkormányzatok szigorúan megbüntetik. Kérdezném, hogy a biztosítás fizetésének a felfüggesztésére miért nincs lehetőség, ha a járművel senki nem közlekedik, az garázsban van? Megítélésem szerint a közlekedésben részt nem vevő járművel igen nehéz kárt okozni, ezért szükségtelen a biztosítónak az ilyen kárért felelősséget vállalnia. Bízom benne, hogy van legális megoldás is kérdésemre, és a jogszabályok nem kergetnek bele egy fiktív adásvételi szerződés írásába.

Tisztelettel:

M. Zsolt

Tisztelt M. Zsolt !

A forgalmi engedély köteles járműveknél a forgalomból kivonás esete megoldja ezt a problémát, ilyenkor lehet a biztosítást szüneteltetni az újbóli üzembe helyezés napjáig. A segédmotoroknál ezt értelemszerűen nem lehet alkalmazni. A kötelező felelősségbiztosítás általános szerződési feltételei 7. (2) pontja szerint "Forgalmi engedélyre nem kötelezett gépjárművek üzemben tartói esetében a biztosítási szerződés a szerződésben kikötött megszűnési időpont előtt is megszűnik azon hónap utolsó napjával, melynek során a biztosított a biztosítónak visszaadja a biztosítási bizonylatot és a biztosítási szerződés fennállását tanúsító jelzést, közölve a visszaadás indokát." Véleményem szerint Ön élhet ezzel a lehetőséggel és visszaadhatja a biztosítási jelzést.

Tisztelettel:

Dr. Koszoru István