Parkolási fizetési felszólítások

2007.02.28. 19:46

Tisztelt Autójogász!

Ma kaptam a fizetési felszólítást, amiben 2004-es, 2005-ös és 2006-os parkolások büntetésék követelik rajtam. Nemrégiben olvastam, hogy az egy évnél öregebbeket nem lehet utólag behajtani. Egy február 11-i bejegyzésében olvastam aztán még erről bővebben. Nem tudom, hogy a december 22-én elfogadott törvénymódosítás visszamenőlegesen is érvényes-e?

Köszönettel:

P. Ákos

Tisztelt P. Ákos !

Sajnos visszamenőleg nem érvényes a szabály, az nem lenne jó üzlet a parkolási társaságoknak, mert ugye nekik is vannak jogaik, gazdasági érdekeik, amit az új szabályozás nem sérthet úgy, hogy azáltal elessenek több évi behajtatlan követeléstől. 2006. december 22-től viszont már az a szabály van érvényben, hogy amennyiben a díjat nem fizették meg, a közút kezelője vagy az általa megállapodás alapján megbízott gazdálkodó szervezet a létesített, illetőleg kijelölt várakozóhely jogosulatlan úthasználatának időpontjától számított 60 napos jogvesztő határidőn belül köteles postára adni a díj- vagy pótdíjfizetési felszólítást. A díj- és a pótdíjfizetési kötelezettség egy év alatt évül el. A díj és a pótdíj után késedelmi kamat nem követelhető.

Tisztelettel:

Dr. Koszoru István