Adatkezelés a biztosítónál

2007.06.01. 00:03

Tisztelt Autójogász!

Azzal a kérdéssel fordulok Önhöz, hogy a biztosító ki adhatja-e az adataimat másoknak pl. egy kártörténeti igazolással.

Köszönettel:

V. Ádám

Tisztelt V. Ádám!

A teljesség igénye nélkül felsorolnék néhányat a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. Törvény adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseiből: A biztosító kötvénynyilvántartása tartalmazza a biztosított üzemben tartó, a jármű és a szerződés alább felsorolt adatait: a szerződő (biztosított) nevét (cégnevét), születési idejét, anyja nevét és lakcímét (telephelyét), a gépjármű forgalmi rendszámát és alvázszámát, rendszámváltozás esetén annak időpontját és a korábbi rendszámot, a biztosító nevét, a kötvény azonosítóját (kötvényszám), a kockázatviselés kezdetének időpontját, megszűnése esetén annak dátumát és a megszűnés okát. Ezeket az adatok at a biztosító a biztosítás megszűnését követő 7 évig kezeli. A kötvénynyilvántartásból adatot igényelhet bármely, gépjármű-felelősségbiztosítást művelő biztosító; saját szerződésének adatai tekintetében a szerződő (biztosított); a nyilvántartás teljes adattartalma tekintetében - feladatainak teljesítése céljából - a Kártalanítási Számla kezelője, a Nemzeti Iroda, a Zöldkártya Levelező, az Információs Központ és a rendőrség, az Egészségbiztosítási Alapot megillető megtérítési követelések érvényesítéséhez szükséges adatok tekintetében az egészségbiztosítási szerv és a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv. A károsult jogának vagy jogos igényének érvényesítése céljából igényelheti a szerződő (biztosított) nevét (cégnevét) és lakcímét (telephelyét). Ha a gépjármű üzemben tartója a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés megkötésekor kártörténeti igazolást nem mutat be, a biztosító az előző biztosító nyilvántartásából jogosult megkérni az üzemben tartó kártörténetére vonatkozó adatokat.

Tisztelettel:

Dr. Koszoru István