Ki mehet a műszaki vizsgára az elhunyt tulajdonos helyett?

2007.10.26. 22:40

Tisztelt Autójogász!

Szeretném megtudni, hogy lát-e lehetőséget arra, hogy egy gépjármű műszaki vizsgáztatását el lehessen végeztetni a tulajdonos halála és a hagyatéki tárgyalás közötti időszakban (ami néha akár egy év is lehet)? Nyilvánvalóan nem lehet meghatalmazást szerezni a tulajdonostól, ezért ez nem járható út. Én nem találtam más legális lehetőséget (a tulajdonosnak kell kérni a vizsgát), de az is egy elég életszerű igény, hogy a család (feleség, gyerek) tudja használni a járművet az "átmeneti" időszakban.

Köszönettel:

Sz. Imre

Tisztelt Sz. Imre!

Véleményem szerint van rá lehetőség, hogy a meghalt tulajdonos helyett a házastárs vagy a nagykorú gyermek járjon el a műszaki vizsga során, ha eljárási jogosultságát valamilyen módon igazolja. Azzal, hogy az örökös a gépjárművet megfelelő műszaki állapotba hozza és levizsgáztatja, biztosan nem okoz kárt, tehát ha esetleg más lenne az örökös, a vizsgáztatással nem sérülnének az érdekei. A leendő örökösök/feleség nyújtsanak be egy kérelmet a közlekedésfelügyelethez, és írásban előre tisztázzák, milyen iratot fogad el tőlük meghatalmazás helyett a hatóság. Ez lehet a tulajdonos halotti anyakönyvi kivonatának bemutatása, polgármesteri hivatal által kiállított hagyatéki leltár vagy közjegyző által kiállított öröklési bizonyítvány vagy egyéb kiadmány bemutatása. Elképzelhető még az is, hogy a feleség a polgármesteri hivatalban nyilatkozik arról, hogy az elhunyt férjjel közös háztartásban éltek, birtokában van az elhunyt gépjárműve, melynek tudomása szerint gyermekei lesznek az örökösei, akiknek a nevében ő mint törvényes képviselő jogosult eljárni a gépjármű műszaki vizsgáztatása során. Erről a nyilatkozatról hatósági bizonyítvány kiállítását kéri, melynek tartalmát ellenkező bizonyításig mindenki köteles elfogadni - és ezt a hatósági bizonyítványt mutatja be a közlekedésfelügyeletnek.

Tisztelettel:

Dr. Koszoru István