Kötelező biztosítás változások - I.

2007.11.25. 09:21

Tisztelt Autójogász!

Azt szeretném megtudni, igaz-e az a hír, miszerint 2008. január 1-től nem kell a károkozó biztosítójával felvennünk a kapcsolatot, hanem saját biztosítónktól is kérhetjük a kötelező felelősségbiztosításon alapuló kárrendezést?

Köszönettel:

Sz. Tibor

Tisztelt Sz. Tibor!

2008-tól ilyen jellegű jogszabályváltozás várhatóan nem lesz, idén július 1-től lettek az ügyfelek részére kedvezőbbek a szabályok. Több biztosító ugyanakkor jogszabálytól függetlenül lehetőséget biztosít az ún. szívességi kárrendezésre, azaz fordulhatunk a kárrendezéssel a saját biztosítótársaságunkhoz is, ennek módját, feltételeit érdeklődje meg biztosítójánál. 2007. július 1-től az ismeretlen károkozó által okozott károkat továbbra is a Kártalanítási Számla rendezi, de ez a továbbiakban sem vonatkozik az ismeretlen járművel a károsult gépjárműben okozott károkra. Egy kivétel mégis van 2007. július 1-től: ha az ismeretlen gépjárművel okozott kár halállal vagy súlyos személyi sérüléssel végződik, akkor a Kártalanítási Számla kezelője a károsult járműben keletkezett károkat is megtéríti. Másik ügyfélbarát rendelkezés, hogy a biztosítónak a kárigény benyújtásától számított három hónapon belül megindokolt kártérítési javaslatot kell tennie a károsult részére, vagy ezen időtartamon belül ha a felelősség vitás, illetve a teljes kárösszeg még nem állapítható meg, akkor az egyes kárigényekre indoklással ellátott választ kell adnia a biztosítónak. Harmadik lényeges változás - ezt most a biztosítóváltáskor érezhetjük először - hogy a bónusz-malusz igazolást az új biztosító kéri meg - harminc napon belül - a korábbi biztosítótól. Ha azonban az ügyfél ehhez nem adja meg a korábbi biztosító nevét és a kötvény számát, akkor automatikusan a legrosszabb M4-es besorolásba kerül.

Tisztelettel:

Dr. Koszoru István