Egy rendszámra két matricát vettem

2007.11.30. 20:19

Tisztelt Autójogász!

2007. januárjában a használatomban álló autóval - amely rendelkezett 1 hónapos 2007.01.08-tól 2007.02.08-ig érvényes autópálya matricával, balesetet szenvedtem, melynek következtében az autót autószállító trélerrel kellett szervízbe szállítani. Ahhoz, hogy a munkámat végezni tudjam, egy ismerőstől kaptam kölcsön egy másik autót, amire, mielőtt autópályára léptem volna, vásároltam 2007.01.25-től 2007.01.31-ig érvényes, heti matricát, és felragasztottam a szélvédőre. A karambol és az azzal járó problémás kárrendezési ügyintézés miatt olyan pszichés állapotban voltam, hogy tévedésből, illetve rutinból az összetört autóm rendszámára vásároltam az autópálya matricát. Így valójában ugyanarra az időszakra kétszer fizettem az autópálya használatáért, rendszámelírás miatt ugyanarra a rendszámra, amely azonban a közúti forgalomban nem vett részt. Ahányszor fel-, illetve lehajtottam az autópályáról annyi ügy és büntetőtétel lett belőle. Az autó tulajdonosától a postai címre érkezéstől számított 4-5 hét után kaptam meg a pótdíj fizetési felszólító leveleket. Ekkor felkerestem a Budaörsi úton lévő ügyfélszolgálati irodájukat, ahol az ügyintéző hölgytől azt a tájékoztatást kaptam, hogy levélben forduljak hozzájuk és egyben megnyugtatott, hogy ilyen esetben nem rónak ki ilyen mértékű büntetést. A többszöri levélváltás során - amelyben kértem a büntetés mérséklését, illetve az elkövetett vétséggel arányos megítélését - a pótdíj mértéke a maximumra emelkedett. (Több százezer forintról van szó). Válaszként megkaptam az úthasználatra vonatkozó rendeletet, amit megértettem, de igazságtalannak és embertelennek tartom, az Autópálya Kezelő társaság eljárását - és kezdeti félretájékoztatását - amely anyagilag teljesen ellehetetlenít és messze nincs arányban az elkövetett vétséggel.

Tisztelettel:

K. Krisztina

Tisztelt K. Krisztina!

A 36/2007. GKM rendelet 7. § (4) bekezdése szerint: Ha a gépjármű az ellenőrzéskor nem rendelkezik az 5. § (1) bekezdése szerinti érvényes matricával, illetve elektronikus díjfizetés esetén a 4. § (5) bekezdése szerinti értesítéssel, akkor a jogosulatlan úthasználat miatt a gépjármű díjkategóriájának megfelelő pótdíjat kell fizetni. Méltányosságból a pótdíj elengedésére a rendelet nem ad lehetőséget semmilyen jogcímen. A 8. § (9) szerint: Amennyiben ugyanarra a járműre, ugyanazon időszakra kétszer vásároltak matricát, a vevő kérheti a felesleges matrica visszavásárlását, vagy másik rendszámra történő átírását, vagy évesnél rövidebb érvényességi időtartamú matrica esetén későbbi kezdő érvényességi időpontra, ugyanarra a rendszámra történő érvényesítését. Amennyiben a két matrica kezdő érvényességi napja illetve érvényességi időtartama nem egyezik, akkor csak abban az esetben vásárolható vissza az egyik matrica, ha annak érvényessége még nem kezdődött el, vagy ha már elkezdődött, akkor az eltelt időszakban a másik matrica teljes időtartamban érvényes volt. A matrica visszavásárlásához az ügyfélnek le kell adnia a visszavásárlandó matricát a hozzá tartozó ellenőrző szelvénnyel együtt. Az általános forgalmi adót is tartalmazó szolgáltatások díja 1000 Ft. A Ptk. szabályai szerint: 4. § (1) A polgári jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a felek a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. 4. § (4) Ha ez a törvény szigorúbb követelményt nem támaszt, a polgári jogi viszonyokban úgy kell eljárni, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. Saját felróható magatartására előnyök szerzése végett senki sem hivatkozhat. Aki maga sem úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható, a másik fél felróható magatartására hivatkozhat. 210. § (1) Aki a szerződés megkötésekor valamely lényeges körülmény tekintetében tévedésben volt, a szerződési nyilatkozatát megtámadhatja, ha tévedését a másik fél okozta vagy felismerhette. Ha már perre kerül a sor az előbb írtakkal talán eredményesebben védekezhet.

Tisztelettel:

Dr. Koszoru István