Foglalót vissza!

2007.11.30. 20:34

Tisztelt Autójogász!

Szóbeli megállapodást kötöttem egy autó eladásáról. A vevő a bankszámlámra utalt egy bizonyos összeget és az átutalás során feltüntette azt a szót, hogy "foglaló". Az adás-vétel meghiúsult (másnak adtam el az autót) és amikor jelentkeztem a vevő jelöltnél, hogy a számlámra utalt összeget visszafizessem, csak annyit közölt vagy a dupláját fizetem vissza, vagy perel. Kérdésem: ha egyértelműen nem jelentettük ki, hogy az utalt pénz foglaló, illetve semmilyen szerződésben nem rögzítettük ezt érhet-e elmarasztalás egy esetleges bírósági ügyben?

Köszönettel:

V. L.

Tisztelt V. L.!

A foglalóval kapcsolatos megállapodásra a jogszabály nem ír elő írásbeli alakot, ezért foglalót a szerződéskötéskor szóban is vagy ráutaló magatartással is ki lehet kötni. A kikötés érvényességéhez annak írásba foglalása akkor sem szükséges, ha a jogszabály a szerződés érvényességét írásba foglaláshoz köti. A Ptk. 218. § (1) bekezdés értelmében ugyanis a szerződés lényeges elemeit kell írásba foglalni, a joggyakorlat azonban a foglalót nem tekinti ilyennek. Kérdés, és egy esetleges perben a bíróság is ezt fogja vizsgálni, hogy miről szólt a szóbeli megállapodásuk, a vevőjelölttel milyen határidőkben állapodtak meg, ehhez képest Ön mikor adta el a járművet. A megbeszélt határidőknek abból a szempontból lehet jelentősége, hogy azokból és az eladás időpontjából látszik, kinek a hibájából hiúsult meg az adásvétel. Ha a vevőnek követelése van Önnel szemben, neki kell bizonyítani az igazát a bíróságon, ezért pl. annak is jelentősége van, voltak-e tanúk a szóbeli megállapodáskor. A banki átutaláskor feltüntetett "foglaló" közlemény még nem feltétlenül bizonyítja, hogy Önök erről megállapodtak.

Tisztelettel:

Dr. Koszoru István