NKH ellenőrzési feladatai

2007.12.31. 17:16

Tisztelt Autójogász!

Kérdésemet Ön előtt már leírtam e-mailben az NKH-nak is, de válaszra sem méltattak. A következőt szeretném tudni: Amennyiben az NKH dolgozói közúton ellenőrizni akarják a járművemet és ezt rendőr nélkül végzik, köteles vagyok-e megállni a karjelzésükre,vagy sem? Azt ugye én is tudom, hogy a rendőrnek köteles vagyok megállni, még akkor is, ha csak karjelzéssel intézkedik is, de ezeknek a nem egyenruhás embereknek is? Mit tehetnek, ha nem állok meg, vagy "uram bocsá", a megállás után közlöm velük, hogy nem vagyok hajlandó az okmányaimat átadni /személyi, forgalmi/,csak a rendőrnek, valamint a járművem ellenőrzésének a lehetőségét megtagadom és ezután otthagyom őket. Nagyon kérem önt, hogy e kérdésre, ha módjában áll, akkor soron kívül válaszolni szíveskedjék.

Köszönettel:

Levélíró

Tisztelt Levélíró!

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 44. §-a határozza meg, hogy a közúti közlekedéssel kapcsolatos ellenőrzési feladatokat mely hatóságok láthatják el. Így pl. a járművek összeépítésére és átalakítására vonatkozó előírások megtartására, valamint a külön jogszabályban meghatározott alkatrészek minősége tanúsításának meglétére, a járműfenntartó tevékenység folytatása feltételeinek megtartására, a közutak állapotára, tisztaságára, nem közlekedési célú igénybevételére, a közút kezelőjének hozzájárulásához vagy a közlekedési hatóság engedélyéhez kötött járművek közlekedésére vonatkozó szabályok megtartását a közlekedési hatóság azaz az NKH ellenőrizheti. Az NKH ellenőrzi még az egyes áruszállítással kapcsolatos közlekedési előírások megtartását is, valamint a külföldi járműveknél a közlekedési rend megtartását is. A törvény 44. § (3) bekezdése szerint: "Az ellenőrző hatóság jelzésére a jármű vezetője a járművet köteles megállítani, személyazonosságát és járművezetési jogosultságát igazolni, a jármű és tartozékai, a rakomány, az okmányok ellenőrzésével kapcsolatos felhívásnak eleget tenni. Az ellenőrzés során az ellenőrző hatóság a járműhöz és tartozékaihoz, a rakományhoz tartozó okmányokat a helyszínen időlegesen elveheti, továbbá a jármű műszeres ellenőrző vizsgálatát vagy kötelező javítását rendeli el, amelynek a helyszínére történő közlekedésre a jármű vezetőjét utasíthatja. A kötelezően elrendelt javítás elvégeztetéséről az ellenőrző hatóságnak meg kell győződnie, az ezzel kapcsolatosan a hatóság részéről felmerült költségeket az eljáró hatóság megtérítteti a jármű üzembentartójával. A jármű vezetőjének vezetési és pihenőidejére vonatkozó (_) előírások megsértése esetén az ellenőrző hatóság a pihenőidő letöltését rendeli el." Ezen túlmenően meghatározott esetekben a jármű továbbközlekedését - ellenőrzési jegyzőkönyv kiállításával, a forgalmi engedély időleges, elismervény átadása melletti helyszíni elvételével és várakozóhely kijelölésével is - megtilthatja, vagy kötelezheti a járművet kijelölt várakozó helyen történő várakozásra a szabálytalanságok megszüntetéséig. Ezeket a feladatokat a törvény felhatalmazása alapján az NKH önállóan végezheti, nem szükséges mellettük a rendőri jelenlét.

Tisztelettel:

Dr. Koszoru István