Gépjármű vétel és eladás

2007.12.31. 18:25

Tisztelt Autójogász!

2003. áprilisban 3 500 000 Ft-ért vásárolt Opel Astra gépkocsimat 2007. decemberében el kívánom adni 2 000 000 Ft-ért. Kell-e személyi jövedelemadót fizetnem? Az APEH szerint igen (az eladási ár nagyobb, mint 250 000 Ft), szerintem nem kell, mert az eladási ár kisebb, mint a vásárlási ár, jövedelmem nem keletkezett. Nem kell az adóbevallásban szerepeltetni a gépkocsi eladást.

Köszönettel várom válaszát.

L. András

Tisztelt L. András!

A személyi jövedelemadóról szóló törvény rendelkezését fogom Önnek idézni válaszul: "58. § (2) Ingó vagyontárgy átruházásából származó bevétel minden olyan bevétel, amelyet a magánszemély az átruházásra tekintettel megszerez. Ilyennek minősül különösen az eladási ár, a cserében kapott dolognak a jövedelemszerzés időpontjára megállapított szokásos piaci értéke, valamint az ingó vagyontárgy gazdasági társaság vagy más cég részére nem pénzbeli hozzájárulásként (nem pénzbeli betétként) történő szolgáltatása esetén a vagyontárgynak a társasági szerződésben, más hasonló okiratban meghatározott értéke. (3) Az ingó vagyontárgy átruházásából származó jövedelmet úgy kell megállapítani, hogy a bevételből le kell vonni az átruházó magánszemélyt terhelő következő igazolt költségeket (kivéve azokat, amelyeket valamely tevékenységéből származó bevételével szemben költségként már elszámolt): a) a megszerzésre fordított összeget, és az ezzel összefüggő más kiadásokat; b) az értéknövelő beruházásokat; c) az átruházással kapcsolatos kiadásokat." Ez a szabály akkor nem alkalmazható, ha az ingó vagyontárgy elidegenítése üzletszerűen történik.

Tisztelettel:

Dr. Koszoru István