Mit kapunk a súlyadóért?

2008.02.29. 22:56

Tisztelt Autójogász!

Azt szeretném megtudni, mit kapok én azért, hogy fizetek súlyadót, persze nem szó szerint: csak ahol én lakom az utcában nincs normális út nincs aszfalt személygépkocsival csak nehezen járható. Az én autómon az olajtartály összetörött, amikor a hóban egy nagy kő volt, amit a hótoló fordított ki az útból. Remélem érthető, amit kérdezni akarok.

Köszönettel:

T. Attila

Tisztelt T. Attila!

A gépjárműadót a törvény szerint azért fizetjük, hogy lehetővé váljon "a motorizációval járó közterhek arányosabb elosztása, a települési, a fővárosban a kerületi önkormányzatok bevételeinek gyarapítása, valamint a közúthálózat karbantartásához és fejlesztéséhez szükséges források bővítése". Ez az adó teljes mértékben az önkormányzatot illeti, az önkormányzat saját bevétele. A közúti közlekedésről szóló törvény alapján az út kezelője a kezelői kötelezettségének megszegésével okozott kárt a polgári jog általános szabályai szerint köteles megtéríteni. Település belterületén levő utca kezelője általában az önkormányzat vagy az általa kijelölt szerv, tehát a kárigényét megfelelő bizonyítékok (fénykép, tanú, rendőrségi jegyzőkönyv) csatolásával az önkormányzatnál vagy az általa kijelölt szervnél terjesztheti elő.

Tisztelettel:

Dr. Koszoru István