Zéró tolerancia

2008.02.29. 23:23

Tisztelt Autójogász!

A mostanában életbe lépő zéró toleranciával kapcsolatban érdeklődnék. A rendőrség most már egy konyakosmeggy meg evése után is elvehetik a helyszínen a jogosítványt, nekem viszont kétségeim merültek fel hogy a szondáztatáshoz használt szonda vajon mennyire hiteles? Mert eddig a rendőrök is tájékoztató jelleggel használták az utakon a mérőket, azaz ha 0,04-nél magasabb volt az érték megindították a szabálysértő ellen az eljárást, most viszont már elvileg a mérés nem csak tájékoztató jellegű hanem rögtön el is veszik a jogsit. Tehát kérdésem ezek szerint a rendőrség által használt szondákat is hitelesítenie kell az OMH-nak, és ugyanúgy érvényes rá a szabály mint a traffipaxra hogy csak akkor hiteles a mérés ha a mérőkészüléken ott van az OMH holografikus pecsétje és a helyszínen szintén ott kell lennie a mérésügyi bizonylatnak? További kérdésem, hogy ha a helyszínen nem fogadom el a mérési eredményt jogomban áll-e vérvételt kérni, vagy hogy a kapitányságon lévő pontosabb szondát használni ellenpróbaként.

Köszönettel:

Levélíró

Tisztelt Levélíró!

Válaszul az ORFK közleményéből idéznék: A Rendőrség a Spiratest típusú alkoholkimutató indikátorcsövet (alkoholszondát) és a Lion Alcometer SD-400 típusú kézi elektromos alkoholmérő berendezést használja a vezetést megelőző alkoholfogyasztás helyszíni ellenőrzésére, illetve bizonyítására. A Spiratest alkoholszonda töltete a rajta átfújt levegő alkoholtartalmától az eredeti sárgáról zöld színűre változik. Minél nagyobb az átfújt levegő légalkohol koncentrációja, annál hosszabban és mélyebb zöldre változik a cső töltete. A cső a mintavétel során, annak eredményétől függetlenül, a kémiai reakció hatására felforrósodik, amellyel ellenőrizni lehet, hogy a mintaadás megfelelő-e. Ha a cső nem forrósodik át, akkor a mintaadó nem rendeltetésszerűen fújja a szondát, amely megalapozhatja további kényszerintézkedés, így például vér- és vizeletminta vételre történő előállítás szükségességét is. Amennyiben felmerült az alkoholfogyasztás gyanúja, de a vezető magatartása nem utal nyilvánvalóan súlyosabb alkoholos befolyásoltságra, az alkoholszonda csak kis mértékben színeződik el, illetve az elektromos alkoholmérő berendezés 0,5 mg/l-t meg nem haladó értéket mutat, az ellenőrzés alá vont személyt az erre a célra rendszeresített nyomtatványon nyilatkoztatni kell az alkoholfogyasztásról. Amennyiben a nyilatkozattételt az elkövető nem tagadja meg, ellene ez alapján a KRESZ 4. § (1) bekezdése c) pontjának megsértése miatt szabálysértési feljelentést kell tenni. A rendőri intézkedés során ebben az esetben a vezetői engedélyt el kell venni. További kényszerintézkedésnek ebben az esetben helye nincs. Amennyiben az alkoholszonda jelentős mértékben elszíneződik, vagy az elektromos szonda mérési eredménye 0,5 mg/l-t meghaladó értéket mutat, az intézkedés alá vont személyt hitelesített, SERES Ethylometer 679-TH, vagy SIEMENS Alcomat típusú légalkoholmérő készülékkel végzett légalkoholvizsgálat céljából a rendőri szervhez elő kell állítani. Ha a hitelesített eszközzel végzett ellenőrzés eredménye is 0,5 mg/l-t meghaladó értéket mutat, az alkoholos befolyásoltság mindenképpen megállapítható és emiatt a járművezetés ittas vagy bódult állapotban bűncselekmény elkövetése miatt büntetőeljárást kell kezdeményezni. Amennyiben légalkohol-vizsgálatra egyéb okok - például szemmel látható súlyos alkoholos befolyásoltság, a mintaadás megtagadása, vagy ha annak eredményét az ellenőrzött személy nem fogadja el - miatt nincs mód, az elkövetőt vér- és vizeletminta-vétel céljából elő kell állítani. A vezetői engedélyt ebben az esetben el kell venni. Ha a LION Alcometer SD-400 típusú kézi elektromos alkoholmérő berendezéssel végzett ellenőrzés során a készülék 0,1 mg/l-t meg nem haladó légalkohol-koncentrációtjelez, az igazságügyi orvosszakértői gyakorlat alapján önmagában az eredmény nem bizonyítja az alkoholfogyasztás tényét, ezért az alkoholfogyasztásra utaló egyéb adat (pl. tanúvallomás) hiányában eljárás nem kezdeményezhető, a vezetői engedélyt elvenni nem lehet.

Tisztelettel:

Dr. Koszoru István