Objektív felelősség

2008.05.22. 20:50

Tisztelt Autójogász!

Nemrégiben elhunyt édesapám autóját a hagyatéki tárgyaláskor át kell íratnom, és gazdasági megfontolásból érdemes lenne édesanyám nevére íratni, de nem szeretném, hogy az objektív felelősség elvének értelmében az én esetleges bárminemű szabálytalankodásomért őt büntetnék. Létezik ennek a megoldására valamilyen kiskapu?

Válaszát előre is köszönöm:

Sz. Tibor

Tisztelt Sz. Tibor!

Számoljon utána, hogy mennyibe kerül az illetéke, ha most az édesanyja nevére íratják és Ön tőle fogja megörökölni. Kétszer fizet illetéket: cm3-enként után 36 Ft-ot, 1890 cm3-nél nagyobb hengerűrtartalmú személygépkocsi esetén 48 forintot. A közigazgatási bírságot a bejegyzett üzembentartóval fizettetik meg, tehát nem a tulajdonosi minőség számít, hanem az, hogy ki az üzembentartó. Az üzembentartó pedig akkor mentesül a fizetés alól, ha igazolja, hogy valaki másnak használatba adta a járművet. A használatba adást teljes bizonyító erejű magánokirattal lehet igazolni: ez két tanú, az üzembentartó és a használatbavevő adatait, aláírását tartalmazza, továbbá a gépjármű rendszámát, az üzemben tartó és a használatba vevő személy nevét, születési idejét, születési helyét, lakcímét, a használatba vevő személy jogosítványának a számát, valamint azon időszak megjelölését, amelyre a gépjármű használatát a használatba vevő az üzemben tartótól átvette. Az időszakot meg lehet jelölni konkrét kezdő és befejező dátummal, vagy konkrét kezdő dátumtól határozatlan ideig történő használatba adással.

Tisztelettel:

Dr. Koszoru István