Kölcsönadott autó és a bírság

2008.05.30. 21:34

Tisztelt Autójogász!

Az lenne a kérdésem a cégem a bérautóját kölcsönadja egy másik cég számára és gyorshajtás történik, akkor ha a másik cég el ismeri, és én a kölcsönadási papírokkal is bizonyítani tudom, hogy bérbe volt adva az autó akkor is engem büntetnek meg? (Ha a kölcsönvevő nem fizeti be a bírságot!)

Köszönettel:

Levélíró

Tisztelt Levélíró!

Ha a gépjárművet az üzemben tartó a szabályszegést megelőzően más személy használatába adta, és ezt a használatba vevő személy teljes bizonyító erejű magánokiratba (két tanú előtt) foglalt nyilatkozatával igazolja, a közigazgatási bírságot a használatba vevő személlyel szemben kell kiszabni. A nyilatkozatot a hatóság azonban csak abban az esetben fogadja el, ha az tartalmazza a gépjármű hatósági jelzését, az üzemben tartó és a használatba vevő személy nevét, születési idejét, helyét, lakcímét, a használatba vevő személynek a gépjármű vezetésére jogosító engedélye számát, azon időszak megjelölését, amelyre a gépjármű használatát a használatba vevő az üzemben tartótól átvette. Ezt az üzembentartó a közigazgatási bírságot kiszabó határozat kézbesítését követő 8 munkanapon belül igazolhatja a bírság alóli mentesülés érdekében. Ha ilyen igazolást nem nyújt be, a bírságot automatikusan neki kell megfizetni. Ellenkező esetben a bírság a megjelölt személyre száll, de ha nem tudják behajtani rajta, azt mégis a gépjármű üzemben tartójának kell fizetni, aki aztán egyéb úton pl. bíróság előtt követelheti a bírság megtérítését.

Tisztelettel:

Dr. Koszoru István