Szabálysértés - megtagadható a tanúvallomás

2008.07.31. 23:30

Tisztelt Autójogász!

Ha jól értem ez szabálysértési eljárást von maga után (közig. bírságot nem kaphatok, mert nem értem el a 65km/h-t), de ez mit jelent pontosan? Az autó üzembentartója a feleségem, így őt büntetnék meg? Van-e bármilyen mód ezt rendőrségi megfedéssel "megúszni"? Hivatkozhatok-e bármilyen körülményre? A rendőrségi levelem szerint a 2004. CXL. tv alapján az üzembentartó a tanúvallomást megtagadhatja. Ez nem érvényét vesztette? Előre is köszönöm a segítségét!

Üdvözlettel:

Á. Csaba

Tisztelt Á. Csaba!

A szabálysértési törvény szerint nincs helye felelősségre vonásnak, ha a cselekmény elkövetése óta hat hónap eltelt, tehát ennyi idő után évülne a szabálysértése. A parkolási díj illetve pótdíj fizetési felszólítást, valamint a jogtalan autópálya-használat miatti felszólítást a jogosulatlan úthasználatának időpontjától számított 60 napos jogvesztő határidőn belül postára adni. A 2008. július 1-től alkalmazott közigazgatási bírság kiszabására ugyancsak 60 nap áll rendelkezésre. 30 napos határidő ilyen módon nem köti a hatóságokat, így a bírságot be kell fizetnie.

Tisztelettel:

Dr. Koszoru István