Kátyu-kár

2009.02.28. 22:19

Tisztelt Autójogász!

Mit tegyek, ha kátyuba hajtok és kár keletkezik a gépkocsiba, a helyszinen? És utána kihez forduljak a károm megtérítésére? Mit tegyek lépésről lépésre?

Előre is köszönöm a választ!

Levélíró

Tisztelt Levélíró!

Szerezzen tanút, hívjon rendőrt és kérjen jegyzőkönyvet tőle, készítsen sok fényképet, aztán hagyja csak el a helyszínt és tudakozódjon, hogy az adott útszakasz kinek a kezelésében van, tehát kihez fordulhat a kárigényével. A következőkben a Magyar Közút Kht. illetékesei által nyilatkozottakat tudom még közrebocsátani okulásul: A károsultnak igazolnia kell, hogy a kár ott és úgy következett be, ahogy ő bejelenti. Ezért pontosan le kell írnia, hol, mikor, mi történt, fényképet csatolni mind a kárt okozó kátyúról, mind a sérült gépjárműről. Csatolhat tanúnyilatkozatot is, illetve rendőrségi helyszínelés esetén a rendőrségi iratot is. A károsultnak kell bizonyítania azt is, hogy az érvényesíteni kívánt kárösszeg, miért annyi, amennyit megjelölt (biztosítói kárfelméréssel, javítási számlával, stb.), valamint csatolnia kell a gépjármű forgalmi engedélyének másolatát is. A kárigényt egyébként a Magyar Közút Kht. illetékes megyei igazgatóságain lehet bejelenteni (elérhetőségek a www.kozut.hu weboldalon). A benyújtott adatok alapján nyilvántartásba veszik a káreseményt, egyúttal kitöltenek egy kátyúkár bejelentőlapot (az űrlap letölthető a weboldalról). A bejelentést személyesen vagy e-mailen is meg lehet tenni a Magyar Közút Kht.-nál, nem kell tehát külön a biztosítóhoz menni. Vagy lehet hívni az Út-vonalat, a társaság 24 órás, általános ügyfélszolgálati vonalát a 06-40-18-88-66-os kék számon. Ha a baleset a fővárosban történt, akkor a Fővárosi Közterület Felügyelet vagy a kerületek az illetékesek. Ilyenkor a 06-80-204-386-os vagy a 06-1-459-6750-es számot érdemes tárcsázni. A bejelentést követően a biztosítási kárszakértő telefonon hívja majd fel a károsultat és egyeztet a kárfelvétel részleteiről. Minden esetben a károsultnak kell igazolnia, hogy a kár ott és úgy keletkezett, ahogy ő bejelenti. Érdemes előbb bejelenteni az esetet, és csak a biztosítási kárszakértő vizsgálata után megjavíttatni az autót. Ha a pórul járt autós előbb mégis a szerelőhöz megy, és aztán számlával igazolja a javítási költségeit, a biztosító, mint szakértő dönthet úgy, hogy annak csak egy része reális és csak az általa jogosnak megítélt összeget fizeti ki. Az ügyintézés egyébként átlagosan 10-30 nap. Magyar Közút Kht. legutóbbi éves összegzése szerint a hozzájuk beérkező 503 kátyú-kárbejelentésből mindössze 212-őt fogadtak el, 291-et elutasítottak. Az elutasítás leggyakoribb oka, hogy a károsult nem tudja egyértelműen bizonyítani a gépjárművében keletkezett kárát. A káresemény nem olyan módon történt, ahogy bejelentette, a kárt okozó kátyút nem lehet beazonosítani, vagy a sérülés mértéke nincs arányban a kátyú által okozható sérüléssel.

Tisztelettel:

Dr. Koszoru István