Foglalót vagy előleget adjak?

2006.05.07. 22:10

Tisztelt Autójogász!

Használt gépkocsi vásárlás előtt állunk és szeretném a tanácsát kérni. A foglaló és az előlegfizetés között van-e különbség a felek jogai és kötelezettségei tekintetében, - amennyiben igen, mik azok - illetve mindkét szerződés határozott időre szól, vagy lehet ettől eltérni? Segítségét előre is köszönöm.

Üdvözlettel:

Levélíró

Tisztelt Levélíró!

A szerződés megkötésekor a kötelezettségvállalás jeléül foglalót vagy előleget lehet adni. Ha a felek foglaló adásáról egyeznek meg, ennek egyértelműen ki kell tűnnie a szerződésből, azaz a szerződésbe be kell írni, hogy foglalót adnak, ismertetni kell a foglaló jogi természetét, vagy azt, hogy azzal a szerződést kötő felek tisztában vannak. Ha a szerződést teljesítik, azaz az adásvétel létrejön a foglalót a vételárba be kell számítani. Ha a szerződés olyan okból szűnik meg, amelyért egyik fél sem felelős, vagy mindkét fél felelős, a foglaló visszajár. Visszajár a foglaló akkor is, ha a felek közös megegyezéssel megszüntetik a szerződést a szerződéskötés időpontjára visszaható hatállyal. A teljesítés meghiúsulásáért felelős személy az adott foglalót elveszti, a kapott foglalót kétszeresen köteles visszatéríteni. Az előleg a vételárba ugyanúgy beszámít mint a foglaló, az előleg fizetésénél azonban nincs elvesztés illetve nem jár vissza kétszeresen, ha a szerződés mégsem jön létre valamelyik fél hibája miatt. Ilyenkor ez csak szimplán visszajár. Az adásvétel során mindkét fél érdeke, hogy tudja, meddig kell az autót átadni, illetve a vételárat kifizetni, ezért szükséges a határozott időtartam, időpont megjelölése.

Tisztelettel:

Dr. Koszoru István