A végrehajtó jön, foglal, pedig még örökös sincs

2010.10.14. 12:27

Tisztelt Hiteldoktor!

Párom régebbi ,,volt" családjában haláleset történt! Ennek már 8 hónapja, de még mindig nincs se rendőrségi vizsgálati eredmény, se hagyatéki tárgyalás. A végrehajtó pedig jön, foglal, és visz! Mondja, az örökösöknek kellett volna fizetnie a fennmaradt részleteket! De hát még meg sincs állapítva az örökös! A bank, a biztosító, mindenről időben tájékoztatva volt! A gyermekek meddig felelnek az örökölt tartozásért? És ha a Párom gyermekei elutasítják az örökséget? Az életbiztosítás tudtommal nem tartozik a hagyatékhoz, de az is el fog elúszni? Jogos e a végrehajtó intézkedése? Az életbiztosításból rendezni tudnák az örökölt adósságot is! Köszönöm válaszát!

Tisztelt Érdeklődő!

A pontos körülmények ismeretének hiányában csak általános információt, tanácsot lehet adni:

A haláleset önmagában nem mentesít a hitelszerződésből eredő fizetési kötelezettségek teljesítése alól. Ilyen esetekben a finanszírozók azt kérik, hogy a lehetséges örökös/örökösök folyamatosan teljesítsék az esedékessé váló részleteket a szerződés fenntartása érdekében, majd a hagyatéki eljárás közben közjegyző előtt, vagy a lezárás után egymással számoljanak el.

Általában a finanszírozási szerződés is rendelkezik az adós halálának esetéről, ezeket a feltételeket is érdemes áttanulmányozni.

A bank és a végrehajtó eljárása a tartozás beszedésére vélhetően jogos, de érdemes méltányossági eljárást kérelmezni.

Az örökösök a hagyaték erejéig kötelesek helyt állni az örökölt tartozásokért. Az örökösöknek lehetőségük van lemondani a hagyatékról, de csak a hagyatéki leltárban szereplő minden tételről, egyetemlegesen. Tehát ezt a lépést akkor célszerű megtenni, ha a tartozáson kívül nincs egyéb pozitív örökség, vagy a tartozás jelentősen meghaladja azt.

Tudomásunk szerint az életbiztosítás csak abban az esetben nem tartozik a hagyatékhoz, ha kedvezményezettet jelöltek meg. Ebben az esetben a kedvezményezett a hagyatéki eljáráson kívül jogosult az életbiztosítás összegére.

Mindenképpen azt javasoljuk, egy ügyvéd segítségét kérjék annak érdekében, hogy szükséges eljárások mihamarabb lezáródjanak. Ezzel párhuzamosan a bankkal mindenképp vegyék fel a kapcsolatot és kezdeményezzenek egyezséget a tartozások utólagos, vagy visszamenőleges rendezésére.

Tisztelettel:
Hiteldoktor