Hitelügyi meghatározások

2008.06.03. 16:14

Elindult a Hiteldoki szolgáltatás, benne számtalan olyan érdekes kifejezés, mint THM, EURIBOR, futamidő. E lista böngészése után már ezek is olyan ismerősen fognak csengeni, mint az ABS, az EBD, vagy a turbófeltöltő.

Elindult a Hiteldoki szolgáltatás, benne számtalan olyan érdekes kifejezés, mint THM, EURIBOR, futamidő. E lista böngészése után már ezek is olyan ismerősen fognak csengeni, mint az ABS, az EBD, vagy a turbófeltöltő.

BUBOR

A budapesti bankközi piacon jegyzett magyar forintra (HUF) vonatkozó kínálati kamatláb.

EURIBOR

A frankfurti bankközi piacon jegyzett, az Európai Központi Bank előírásai alapján meghatározott euróra (EUR) vonatkozó kínálati kamatláb.

CHFLIBOR

A londoni bankközi piacon jegyzett svájci frankra (CHF) vonatkozó kínálati kamatláb.

Devizabázisú finanszírozás

Akkor beszélünk devizabázisú vagy devizaalapú finanszírozásról, ha finanszírozott összeg és a havidíjak nem magyar forintban, hanem valamilyen más pénznemben vannak nyilvántartva. Ilyenkor a havidíjakat az adott devizára érvényes kamattal számítják ki. Ennek ellenére a hitel folyósítása és törlesztése is magyar forintban történik. Mivel a havidíjak nem magyar forintban vannak meghatározva, a havonta forintban fizetendő törlesztő részletek az aktuális devizaárfolyam függvényében változhatnak, ezért a devizaalapú finanszírozás kockázatot rejt magában, amelyet vagy forintalapú finanszírozás választásával, vagy a Havi fix termékkel lehet kiküszöbölni.

Első lízingdíj, önrész, önerő, saját rész, saját erő

Az ügyfél által szerződéskötéskor fizetendő összeg, amely a finanszírozott összeggel együtt kiteszi a vételárat.

Finanszírozott összeg

Az önrésszel csökkentett vételár.

Futamidő

A finanszírozott összeg folyósításának napja, és a finanszírozási szerződésben meghatározott, a finanszírozási szerződés lejáratának napja (vagy a fennálló tartozás kiegyenlítésének napja) között fennálló időszak.

Hitel

Az eszközvásárláshoz folyósított hitel olyan finanszírozási forma, amely esetén az ügyfél által igényelt hitelösszeget közvetlenül a szállító részére folyósítunk, és kizárólag a hitelszerződésben meghatározott eszköz megvásárlására használható fel. A hitelt felvevő ügyfél (adós) polgárjogilag az eszköz tulajdonosa (vagyis gépjármű esetén a forgalmi engedélyben tulajdonosként az adóst tüntetik fel), a hitelnyújtó (a finanszírozó) pedig az eszközön vételi jogot alapít, valamint elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztet be a hatósági nyilvántartásba és a gépjármű törzskönyvébe.
A hitel visszafizetésének biztosítékául tehát alapvetően maga a hitelből megvásárolt eszköz szolgál. A hitel főbb sajátosságai:
a) az eszköz az ügyfél tulajdonában van;
b) termelőeszközök (pl. haszongépjármű) esetén az eszköz teljes áfája visszaigényelhető (az áfatörvény szerint);
c) az eszköz tulajdonszerzési illetékét a futamidő elején kell megfizetni.

Lízingbeadó

Az finanszírozó, aki a lízingbevevő igényeinek megfelelően kiválasztott és a Szállítótól beszerzett, saját tulajdonában lévő eszközt a lízingbevevőnek díjfizetés ellenében határozott idejű használatra átengedi oly módon, hogy az eszközzel történő haszonszerzés a futamidő alatt a lízingbevevőt illeti meg, illetve a lízingtárgy üzemeltetésével járó teendők és költségek is őt terhelik.

Lízingbevevő

A lízingszerződés azon szereplője, aki lízingbeadó tulajdonában lévő eszközt díjfizetés ellenében határozott idejű használatra átvesz oly módon, hogy az eszközzel történő haszonszerzés a futamidő alatt a lízingbevevőt illeti meg, illetve a lízingtárgy üzemeltetésével járó teendők és költségek is őt terhelik.

Lízingtárgy

A lízingtárgy az az eszköz, melyet a lízingbevevő választ ki, és amely érdekeinek megfelel, és amelyet lízingdíj fizetése ellenében birtokol és használ. A lízingtárgyat a lízingbeadó a lízingbevevő részletes leírása alapján vásárolja meg az eladótól / szállítótól.

Operatív lízing

Operatív lízingnek (tartós bérletnek) nevezzük azt az ügylettípust, amikor a lízingbeadó a lízingbevevő igényeinek megfelelő, saját tulajdonában lévő eszközeit a lízingbevevőnek díjfizetés ellenében határozott idejű használatra átengedi oly módon, hogy az eszközökkel történő haszonszerzés a futamidő alatt a lízingbevevőt illeti meg, illetve a lízingtárgy üzemeltetésével járó teendők és költségek őt terhelik. A futamidő lejártával az eszközök tulajdonjoga továbbra is a lízingbeadónál marad, azaz a lízingbevevő a lízingtárgyat köteles visszaadni.

Pénzügyi lízing

A lízing olyan finanszírozási ügylet, amelynek során a lízingbeadó a lízingbevevő kérésére megvásárol egy eszközt az ügylet harmadik szereplőjétől, a szállítótól, azzal a céllal, hogy azt a lízingbevevőnek határozott idejű használatba adja.
Zárt végű pénzügyi lízing esetén a futamidő végén (illetve a fennálló tartozás megfizetések után) a tulajdonjog automatikusan átszáll a lízingbevevőre, míg nyíltvégű pénzügyi lízing esetén az ügyfél eldöntheti, hogy meg kívánja-e vásárolni az eszközt vagy sem, illetve vevőkijelölési joga van.
A pénzügyi lízing fő sajátosságai:
a) tulajdonos a lízingbeadó,
b) zártvégű pénzügyi lízing esetén termelőeszközöknél a törvényi feltételek fennállása esetén az áfa visszaigényelhető, míg nyíltvégű pénzügyi lízing esetén az adott havi lízingdíjak tőkerészére eső áfa igényelhető vissza;
c) az eszköz kimutatása a lízingbevevő könyveiben található
d) lízingbevevő viseli a közterheket, kárveszélyt.

Szállító

Az eszköz finanszírozási szerződés előtti tulajdonosa, vagy annak megbízottja, aki az eszközt lízingbeadó, vagy az ügyfél részére értékesíti az adásvételi szerződésben meghatározott feltételek szerint.

Szerződéskötési díj

Azon összeg, amelyet a lízingbevevő a szerződés megkötésekor a lízingbeadónak forintra kerekítetten (a finanszírozott összeg meghatározott százalékában) köteles megfizetni. Ezen összeg nem része a lízingdíjnak és a lízingbevevő által szolgáltatott adatok alapján lízingbeadó ezen díj ellenében végzi el lízingbevevő fizetőképességének vizsgálatát, valamint készíti el a szükséges dokumentációt, amely legkésőbb a szerződéskötéskor esedékes.

Utolsó emelt lízingdíj

A szerződés megkötésekor előre megállapított összeg, mely része az összes lízingdíjnak, és amelyet a lízingbevevő a futamidő végén fizet meg, mint utolsó lízingdíjat.

Teljes hiteldíj-mutató

Azt mutatja meg, hogy mekkora a finanszírozás kamatlába valójában. A mutatóban nemcsak a rendszeres törlesztési díjak (lízingdíj), hanem a finanszírozáshoz kapcsolódó költségek és díjak (pl. szerződéskötési) is kalkulálva vannak, lehetővé téve ezáltal két finanszírozási termék közvetlen összehasonlítását.

Változó kamatozású lízing

Változó kamatozású lízing esetén a kamatmódosítás mindig a 6 hónapos BUBOR-, EURIBOR- és CHFLIBOR-értékek figyelembevételével történik, az erről készült elszámolást pedig minden félév elején végzi el a finanszírozó.