Gépjármű-finanszírozási kiskáté

2008.06.01. 18:31
Kérdezzen bátran a Hiteldokitól! Előtte azért olvassa át ezt a pár sort, hátha már itt megleli a választ. De ha mégsem, az se baj, hiszen az itt nyert tudással felvértezve bátran teheti fel kérdését a nap huszonnégy órájában.

Kérdezzen bátran a Hiteldokitól! Előtte azért olvassa át ezt a pár sort, hátha már itt megleli a választ. De ha mégsem, az se baj, hiszen az itt nyert tudással felvértezve bátran teheti fel kérdését a nap huszonnégy órájában.

A gépjármű-finanszírozásról általában

Az Erste Leasing Cégcsoport új és használt gépjármű megvásárlásához forint, deviza (euro) alapú hiteleket nyújt magánszemélyek, egyéni és társas vállalkozások számára egyaránt.

 • forintalapú hitel: a hitel havi törlesztőrészletei a futamidő lejáratáig nem változnak, kivéve, ha a referencia kamatláb (BUBOR) értéke megváltozik. A stabilitásra és kiszámíthatóságra törekvő ügyfeleink számára igen kedvező.
 • devizaalapú hitel: a hitel havi törlesztőrészletei a futamidő lejáratáig folyamatosan változnak az Erste Bank aktuális HUF/EURO hivatalos árfolyamának és a referencia kamatláb változásainak megfelelően. Ennek eredménye lehet, hogy a forintnál lényegesen alacsonyabb deviza kamatlábbal készüljenek ajánlataink. Az Erste Leasing Autófinanszírozási Zrt. a finanszírozott összeget euroban tartja nyilván, de Ön a törlesztő részletet havonta forintban fizeti.

A hitel visszafizetése havi részletekben történik.

Általános feltételek

Ügyfeleink lehetnek:

 • 18. életévét betöltött, cselekvőképes, állandó lakcímmel és rendszeres jövedelemmel rendelkező, magyar állampolgárságú, természetes személy. A 23. életévüket be nem töltött személyek esetében egy rendszeres jövedelemmel rendelkező, 23. életévét betöltött készfizető kezesre van szükség,
 • Magyarországon legalább 1 éve bejegyzett gazdasági társaság,
 • egyéb gazdálkodó szervezet,

aki vagy amely hitelképesnek bizonyul.

A finanszírozási szerződés megkötésének biztosítékai, fedezetei:

 • az Erste Leasing Autófinanszírozási Zrt. által bejegyzett vételi (opciós) jog, elidegenítési és terhelési tilalom,
 • a finanszírozási szerződés lejártáig az Erste Leasing Autófinanszírozási Zrt.-nél őrzött gépjárműtörzskönyv.
 • A teljes hiteldíj-mutató (THM) számítása a 41/1997. (III.5) Kormány Rendelet alapján történik.

Fizetési módok

Csoportos beszedési megbízás


az Ön számára a legkényelmesebb fizetési mód, ahol a számlavezető bankjának adott megbízása alapján fizetési kötelezettségei egy Ön által megadott összeghatárig automatikusan kerülnek teljesítésre, amennyiben számláján a megfelelő fedezet rendelkezésre áll. Ez a megoldás,

 • megkíméli Önt a csekkes befizetés procedúrájától;
 • nem kell csekkfeldolgozási díjat fizetnie;
 • biztonságos, mert Ön meghatározhat egy maximális összeghatárt,
 • nyugodtan mehet szabadságra, mert fizetési kötelezettségei időben teljesülnek.

Csoportos beszedési megbízás adásához Társaságunk szívesen áll rendelkezésére: hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat és kérésére eljuttatunk Önnek egy kész nyomtatványt, melyen csak ki kell tölteni a bankszámla tulajdonos nevét és a bankszámla számát, majd e nyomtatványt aláírás után Pénzügyi Osztályunknak szíveskedjen visszapostázni. Társaságunk ez alapján felveszi bankjával a kapcsolatot, így Önnek be sem kell befáradni bankjába. A "Felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére" nevű űrlapot letöltheti honlapunkról, vagy használhatja számlavezető bankjának nyomtatványát is, de ezekben az esetekben is hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat, amely megadja Önnek a nyomtatvány kitöltéséhez szükséges ügyfélazonosító számot. Felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra, hogy csoportos beszedési megbízásuk összeghatárát forint alapú szerződések esetén 4-5%-kal, deviza alapú szerződések esetén pedig 6-8%-kal nagyobb összegben érdemes meghatározni, mint az aktuális havidíj összege annak érdekében, hogy kamatláb, illetve a deviza árfolyam növekedés esetén is teljesíteni tudja bankjuk a megemelkedett összegű havi díjuk Társaságunk részére történő leemelését. Amennyiben ugyanis a megemelkedett havi díj összege meghaladja a megadott összeghatárt, akkor a bank nem teljesíti megbízását.

Készpénzátutalási megbízással (sárga csekkel) történő fizetés


Társaságunk a havi díjról minden hónap 10-ig olyan számlát postáz Önnek, melyhez csatolt csekkel a hagyományos postai befizetés útján tehet eleget fizetési kötelezettségeinek.

Banki átutalással történő fizetés a havi díjról minden hónap 10-ig postázott számlája alapján Ön egy konkrét összegre ad egyszeri vagy állandó átutalási megbízást bankjának. Ezzel a fizetési móddal kapcsolatban felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra, hogy

 • a közlemény rovatban a 13 karakterből álló szerződésszámot feltétlenül tüntessék fel (pl: 2007000123-ZZ), mert befizetéseiket csak így áll módunkban kötelezettségeik teljesítéseként elszámolni. Ha több szerződésük számláit egy összegben egyenlítik ki, akkor a 13 karakteres szerződésszámokat egymástól vesszővel elválasztva töltsék ki a közlemény rovatot;
 • állandó átutalási megbízásait a kamatláb változásokat követően negyedévente-félévente időben módosítania kell, mert havi díjainak összege a szerződésében foglaltak alapján megváltozik. Deviza alapú szerződések esetén a havonta bekövetkező árfolyamváltozások miatt havi díja hónapról más és más összeg lesz, így ebben az esetben az állandó átutalási megbízással való fizetést nem javasoljuk ügyfeleinknek.

Készpénz befizetés Erste bankfiókban fizetési kötelezettségeiről kapott számláját befizetheti az Erste Bank fiókjaiban is, de ebben az esetben feltétlenül tüntesse fel a közlemény rovatban a 13 karakterből álló szerződésszámot (pl: 2007000123-ZZ), mert befizetéseiket csak így áll módunkban kötelezettségeik teljesítéseként elszámolni. Ha több szerződésük számláit egy összegben egyenlítik ki, akkor a 13 karakteres szerződésszámokat egymástól vesszővel válasszák el.

Fizetés banki utalással elektronikus számlára Ebben az esetben ügyfeleink számlájuk elkészítéséről e-mailben kapnak értesítést, és számlájukat elektronikus formában tölthetik le a http://eszamla.ertseleasing.hu oldalunkról. A letöltött pdf file egy nyomtatható számlaképet, az APEH által megkövetelt fileformátumot tartalmaz elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátva.
Az elektronikus számlázással kapcsolatos jogszabályokat az alábbi hivatkozásokon keresztül tekintheti meg:

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra, hogy ha szerződéses fizetési kötelezettségeik teljesítésekor nem fentiekben leírt módon adják meg a befizetett összegek azonosításához szükséges adatokat, akkor az fizetési késedelemhez, illetve ennek következtében végső esetben a szerződés felmondásához vezethet.
Személy és kihaszon-gépjármű finanszírozásunkról, valamint a motorkerékpár finanszírozásunkról bővebben a termékek között olvashat!