Ha részeg voltál, fizetni fogsz!

2012.06.14. 07:11

Tisztel Biztosításdoktor!

Ismerősöm részegen balesetet okozott. Biztosítója kifizette a károsultnak a kárt, de most követeli ismerősömtől a kifizetett összeget. Muszáj fizetni? És ha igen, akkor annyit, amennyit a biztosító mond? Ugyanis ismerősöm szerint a kocsi teljes értéke a kért összeg (majdnem 1M Ft!)felét sem érte!

Tisztelt Érdeklődő!

A levelében feltett kérdésre válaszolva az alábbiakról szeretném tájékoztatni.

A hatályos törvényi rendelkezés értelmében / 2009. évi LXII. törvény/ az alábbiak az irányadók.

"A biztosító, a Nemzeti Iroda, valamint a 36. § (6) bekezdésében meghatározott esetben a Kártalanítási Számla kezelője az általa kifizetett kártérítési összeg megtérítését követelheti:
c) a vezetőtől, ha a gépjárművet alkoholos vagy a vezetési képességre hátrányosan ható szertől befolyásolt állapotban vezette, illetve bármely biztosítottól, ha a gépjármű vezetését ilyen személynek adta át, kivéve, ha bizonyítja, hogy a vezető alkoholos vagy a vezetési képességre hátrányosan ható szertől befolyásolt állapotát nem ismerhette fel (alkoholos befolyásoltságnak tekinthető a 0,8 ezreléket meghaladó véralkoholszint, illetve a 0,5 mg/l értéket meghaladó légalkohol szint)
Egy biztosítási eseménnyel kapcsolatban a biztosító, a Nemzeti Iroda, valamint a Kártalanítási Számla kezelője legfeljebb 1,5 millió Ft-ig érvényesítheti követelését."
A biztosítótársaság által meghatározott kártérítési összeggel kapcsolatos dokumentációt,írásban történő kérésére az illetékes biztosítótársaság betekintés céljából rendelkezésre bocsátja.
Lehetősége van a kártérítési összeg visszafizetésével kapcsolatosan,írásban részletfizetési kérelmet benyújtani a kifizetést eszközlő biztosítótársaság részére.

Üdvözlettel:

Horváth László pba.hu