Vámmentes vámkezelés

2003.03.25. 13:55

Új autót szeretnék behozni az országba, alkalmazva a vám- és az ÁFA mentességi jogot.

Tisztelt Uram!

Több éve külföldön (EU) tanuló diák vagyok, azonban 1999-2002-ig más országban, mint 2002-től. Mindkét tanulói viszonyt tudom igazolni, egyiket diplomával, most pedig érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezem. Új autót szeretnék behozni az országba, alkalmazva a vám (lényegtelen mert EU gyártmány) és az ÁFA mentességi jogot.
A probléma abból áll, hogy az autót azonnal a megvétel után (a megrendelés dátuma lehet 6 hónapnal korábbi) szeretném behozni az országba. Így elkerülve a külföldi ÁFA (BTW) befizetését is. Az autót hazaérkezve mihamarabb értékesíteni szeretném.
Kérdésem az lenne, hogy
-a két külön országban végzett tanulmányok (diploma, illetve tartózkodási engedély) elegendőek-e a vám és ÁFA mentességhez?
-elegendő-e a 6 hónappal a behozatal előtti megrendelés, vagy mással kell igazolni a tulajdonviszonyt?
-hogyan tekintenek az autó árára, ha azt az eladó által papírral igazolom - nem okoz-e procedurális gondot a BTW nem fizetése?
-mennyi idővel a vámprocedúra elintézése után (ha Magyarországon már minden megfelelő dokumentum tulajdonában vagyok) lehet az autót újra eladni?

Segítségét előre is köszönöm
a

Tisztelt a!

Külföldön tanulmányokat folytatók által ingóságok vámmentes vámkezelése.
Az ingóság vámmentes vámkezelésének feltétele az alábbi:
-tanulmányok folytatása céljából legalább két évet meghaladóan megszakítás nélkül külföldön volt az életvitel helye. A két évet meghaladó életvitelszerű külföldi tartózkodás szempontjából az igazolt külföldi tartózkodások összevonhatók, ha azok befejezése és az új tevékenység megkezdése között harminc napnál hosszabb idő nem telt el. A külföldi tanulmányok folytatását tartózkodási engedéllyel, érvényes leckekönyvvel, bizonyítvánnyal lehet igazolni.
-az ingóság a beköltözés előtt legalább hat hónapon keresztül tulajdonban volt, vagy a vámárut a beköltözés (hazaköltözés) előtt legalább hat hónappal igazoltan megrendelték.
-Gépjármű csak vezetői engedéllyel rendelkező személy részére vámkezelhető. Vámmentes vámkezelés az első vámkezeléstől számított egy éven belül kérhető. Az első vámkezelést pedig a jogállás megszerzésétől számított - a kettő év eltelte után - hat hónapon belül kell kérni. A feladott csomagok az első vámkezeléstől számított egy éven túl is vámkezelhetők, ha azok feladását az első vámkezeléskor bejelentették.

Felhívom figyelmét, hogy a vámmentes vámkezelés csak ÁFA mentességet jelent, a fogyasztási adót azonban meg kell fizetni. A hatályos fogyasztási adó tételek az alábbiak:
1600 ccm-ig katalizátoros 10 százalék,
1600 ccm-ig nem katalizátoros 22 százalék,
1601 ccm-től katalizátoros 20 százalék,
1601 ccm-től nem katalizátoros 32 százalék,
az adó alapja pedig a vámhatóság által elfogadott vámérték.

A gépjármű vételárát számlával, adásvételi szerződéssel lehet igazolni, vagy értéknyilatkozatot lehet tenni. A vámkezelésnél azonban a vámhatóság nem köteles elfogadni a számlán az adásvételi szerződésen feltüntetett árat vagy a vámérték nyilatkozatot mint vámértéket elfogadni a vámkiszabás alapjának meghatározásakor, ha az indokolatlanul jelentős mértékben eltér az adatbázisában szereplő átlagos belföldi ártól vagy kétség merül fel a számla valódiságát illetően.
Ebben az esetben a fizetendő vám alapjának meghatározásakor az adatbázisában szereplő átlagos belföldi fogyasztói árat, vagy ennek hiányában a vámhatóság rendelkezésére álló egyéb értéket kell figyelembe venni. Természetesen a vámáru használtságát ebben az esetben is figyelembe kell venni.
Amennyiben a külföldi forgalmi adó nem került megfizetésre és ez a számlából is kitűnik, az nem okozhat problémát a vámkezelés során.
Vámmentesen behozott személygépkocsi három éven belül csak a behozatalkori vámteher kamattal növelt összegének megfizetése után idegeníthető el.

Tisztelettel,
Váradi Mihály
igazságügyi szakértő