Autóbehozatalról részletesen

2003.03.25. 15:47

Az alábbiakban röviden összefoglalom a magánszemélyek személygépkocsi behozatalával kapcsolatos fontosabb tudnivalókat.

Tisztelt Vámszakértő!

Volna néhány kérdésem a használtautó behozatallal kapcsolatban.
Tulajdonképpen arra lennék kíváncsi, hogy hogyan is működik ez az egész folyamat...Tehát, ha külföldön sikerül kozzájutnom esetleg egy sérült, de működőképes autóra (viszonylag olcsón) akkor miként állíthatom azt forgalomba itthon, és a behozatal milyen kiadásokkal jár?

Válaszát előre is köszönöm!
T.Sz.

Tisztelt T. Sz.!

Az alábbiakban röviden összefoglalom a magánszemélyek személygépkocsi behozatalával kapcsolatos fontosabb tudnivalókat.

A használt vagy sérült gépjárművek vámkezeléshez - amennyiben azokat forgalomba kívánják helyezni, vagy alkatrészként hasznosítani - a Központi Közlekedési Felügyelet (műszaki állomás: Budapest, XXI., ker., Petróleum u. 4. szám, Tel.: 425-2023) előzetes műszaki vizsgáztatás során kiadott engedélye szükséges.
Újnak az a jármű minősül, amelyet külföldön nem helyeztek még forgalomba, vagy ha igen, akkor ideiglenes jelleggel és rendszámmal abból a célból, hogy azt az eladótól a vámkezelés helyszínére behozzák.

A vásárlás előtt mindenképpen tanácsos tájékozódni a jelenleg érvényes műszaki és környezetvédelmi előírásokról, követelményekről, ez az interneten is megtehető a www.kff.hu honlapon. Nem kereskedelmi forgalomban tárgyévente, személyenként 1 db gépjármű vámkezelhető olyan személy részére, aki vezetői engedéllyel rendelkezik.

A belföldi forgalom számára történő vámkezelést kizárólag a budapesti 7. sz. Vámhivatal végzi:
-a használt személygépjárművek,
-a használt 250 ccm hengerűrtartalom feletti motorkerékpárok, valamint
-a legfeljebb öt tonna össztömegű új és használt áruszállító gépjárművek esetén.
(Kivéve a hazatelepülők, bevándoroltak, menekültként elismertek, humanitárius okból befogadottak, a több mint két év külföldi keresőtevékenység, vagy tanulmányok folytatása után hazatérők, illetve legalább 12 hónapra kereső tevékenység vagy tanulmányok folytatása céljából érkező és Magyarországon második lakást berendezők által behozott személygépkocsikat.)

A határvámhivatalnál EV okmány kitöltésével kell kérni a gépjárművek árutovábbítási eljárásban történő vámkezelését a 7. sz. Vámhivatalhoz. Az árutovábbítást csak vámáru után fizetendő vámteher mértékéig terjedő vámbiztosíték nyújtása mellett végzi el a határvámhivatal. Vámbiztosítékként az ügyfél választása szerint lehet:
-készpénz,
-bankgarancia,
-banki fedezetigazolás,
-kezességi nyilatkozata,

A továbbított gépjárművet legkésőbb a - határvámhivatal által - megállapított határidő utolsó napján változatlan állapotban be kell mutatni a budapesti 7. sz. Vámhivatalnál, a természetes személy által behozott és vámkezelni kért járművet a Budapest, X., ker., Gergely u. 10. szám alatt.
Valamennyi használt vagy sérült gépjármű vámkezeléséhez szükséges a Központi Közlekedési Felügyelet előzetes engedélye. Emiatt a bemutatott vámárut a vámhivatal, vámbiztosíték nyújtása mellett az ügyfél címén átmeneti megőrzésben tartja. Az átmeneti megőrzés alatt tartott vámárut változatlan állapotban köteles megőrizni az ügyfél.

A közlekedési felügyelet előzetes engedélyének megszerzése után van lehetőség a belföldi forgalom számára történő vámkezelésre. Ezt az ügyfélnek szintén az EV okmány benyújtásával kell kezdeményeznie a a 7. sz. Vámhivatalnál. A vámhivatal a vámterhet határozattal állapítja meg és közli az ügyféllel.

A vámkezeléshez az alábbi okmányok benyújtása szükséges
-Egységes Vámárunyilatkozat,
-Árutovábbítási vámokmány és mellékletei,
-Vásárlásról szóló számla vagy adásvételi szerződés, illetve ajándékozási irat,
-Külföldi forgalmi engedély,
-Személyi igazolvány,
-Nyilatkozat arról, hogy a tárgyévben részére gépjármű vámkezelésére még nem került sor,
-Központi Közlekedési Felügyelet engedélye a vámkezeléshez,
-Muzeális gépjármű esetén a MAK Veterán Szakbizottságának minősítő okirata,
-Kedvezőbb vámtétel igénybevételének szándéka esetén a származás igazolása.

A kiszabott vámteher összetevői:
1. Vám, amit a vámhivatal a Kereskedelmi Vámtarifa vámtételeinek alkalmazásával állapít meg, alapja a vámérték. A vámtétel mértéke függ a jármű hengerűrtartalmától, attól, hogy dízel vagy benzinüzemű, továbbá, hogy 4 évesnél régebbi gyártású-e vagy sem, illetve, hogy katalizátoros-e vagy nem. A vám mértéke a vámérték 13 %-ától 78 %-a lehet. A Magyar Köztársasággal szabadkereskedelmi megállapodást kötött országokból - kivéve Romániát - származó személygépkocsik vámtétele 0 %.
Származás alatt azt értjük, hogy melyik "Európai Uniós" országban "gyártották". A származás igazolása történhet:
-Amennyiben a személygépkocsi értéke a 6000 eurót nem haladja meg úgy "számlanyilatkozattal". Ez egy záradék, melyet az eladó tüntet fel a számlán és azt aláírásával igazolja.
-Ha a személygépkocsi értéke a 6000 eurót meghaladja, a származást EUR 1. Szállítási Bizonyítvánnyal kell igazolni, melyet szintén az eladó állít ki, és azt a külföldi vámhatóság hitelesíti. A származást igazoló okmány a kiállítást követő 4 hónapig érvényes. Csak az igazoltan származó személygépkocsi belföldi forgalom számára történő vámkezelése során alkalmazható a "kedvezményes" 0 %-os vámtétel, ennek feltétele, hogy a gépkocsit hivatalosan kiléptették a külföldi vámterületről.
A nem kereskedelmi jellegű vámáru után fizetendő vám alapja a vámárunak külföldön kifizetett vagy fizetendő ára az értékesítési országban hatályban lévő rendelkezések szerint levonható vagy visszatéríthető adó levonása után, amennyiben az adó mértéke a számlán szereplő adatokból megállapítható. Ha a vámkezeléshez számlát nem tudnak benyújtani, úgy értéknyilatkozat is tehető. Természetesen a használt vámáru belföldi árának megállapításánál a használtság mértékét is figyelembe kell venni.
A vámhatóság a számlán feltüntetett vagy az értéknyilatkozatban szereplő értéket nem köteles elfogadni a vámkiszabás alapjának meghatározásakor, ha az indokolatlanul jelentős mértékben eltér az adatbázisában szereplő átlagos belföldi ártól vagy kétség merül fel a számla valódiságát illetően. Ebben az esetben a fizetendő vám alapjának meghatározásakor az adatbázisában szereplő átlagos belföldi fogyasztói árat, vagy ennek hiányában a vámhatóság rendelkezésére álló egyéb értéket kell figyelembe venni.

2. Fogyasztási adó
Mértéke a motor lökettérfogata és a katalizátor alapján:
1600 ccm-ig katalizátoros: 10 százalék,
1600 ccm-ig nem katalizátoros: 22 százalék,
1601 ccm-től katalizátoros: 20 százalék,
1601 ccm-től nem katalizátoros: 32 százalék,
alapja pedig a vámérték.

3. Környezetvédelmi termékdíj
Mértéke:
használt gumiabroncsok után - 1300 Ft/kg.
új gumiabroncs után - 55,7 Ft/kg
akkumulátor után - 89,1 Ft/kg
kenőolaj után - 88 Ft/kg

4. Általános forgalmi adó
Az ÁFA alapja a vámérték, a vám, a fogyasztási adó és a környezetvédelmi termékdíj együttes összege, mértéke valamennyi gépjármű esetén 25 %.

Tisztelettel,
Váradi Mihály
igazságügyi vámszakértő