Előre megrendelt autó vámmentessége

2003.07.29. 20:44

Hazautazásom után telik le a 6 hónap.

Tisztelt Váradi Úr!

Több éves külföldi munkavállalás után vámmentesség igénybevételével szeretnék új autót Magyarországra bevinni.
Az autó ára 18.000 euro. Pontosan milyen költségek, vámok, adó terhelnek egy ilyen értékű autót? Úgy tudom, hogy a vámmentességhez 6 hónap tulajdonjogi viszony szükséges. Az autót már megrendeltem. Hazautazásom után telik le a 6 hónap. A vámárunyilatkozatban megrendelés feltüntése elegendő-e a vámmentességhez?

Tisztelettel,
Németh Orsolya

Tisztelt Németh Orsolya!

A vámmentesség feltételei az alábbiak:
A külföldön keresőtevékenység folytatása céljából fenntartott második lakást megszüntetők által behozott vagy beküldött ingóságok, amennyiben a beköltözés előtt az életvitelük helye megszakítás nélkül, két évet meghaladóan Magyarországon kívül volt, és azok:
- beköltözésük előtt legalább hat hónapon keresztül tulajdonukban voltak, és
- mennyiségük a szokásos családi szükségletet nem haladja meg.
A szokásos családi szükségletnek minősülnek azok az ingóságok, amelyek az érdekeltek személyes használatában vagy háztartásában vannak, jellegük és mennyiségük szerint nem szolgálhatnak semmilyen kereskedelmi célt, és nem irányulnak gazdasági tevékenységre, továbbá a kézműves vagy szabadfoglalkozású tevékenységek azon eszközei, amelyek az érdekelt hivatásának gyakorlásához szükségesek.

Gépjármű csak vezetői engedéllyel rendelkező személy részére vámkezelhető és a fentiekben meghatározott jogcímen vámmentesen behozott személygépkocsi három éven belül csak a behozatalkori vámteher kamattal növelt összegének megfizetése után idegeníthető el.

Vámmentes vámkezelés az első vámkezeléstől számított egy éven belül kérhető. Az első vámkezelést pedig a jogállás megszerzésétől számított hat hónapon belül kell kérni. A feladott csomagok az első vámkezeléstől számított egy éven túl is vámkezelhetők, ha azok feladását az első vámkezeléskor bejelentették.

A külföldi kiküldetés, vagy külföldi egyéni- vagy kiközvetítésen alapuló munkavállalást - három hónapot meghaladó külföldi tartózkodásának az illetékes jegyzőnél vagy magyar külképviseletnél történő bejelentésének igazolásával valamint,
- munkaszerződéssel és munkavállalási engedéllyel és/vagy a kiküldő szervnek, a külföldi munkáltatónak, megbízónak a kiküldetés, a kereső tevékenység időtartamára, befejezésére vonatkozó igazolásával,
- a külföldi hatóságnak vagy a magyar külképviseletnek az életvitelszerű külföldi tartózkodásra és annak megszűnésére vonatkozó igazolásával bizonyítja.

Azt a feltételt, hogy a vámkezelni kért vámáru az érintett tulajdonában volt a jogállás megszerzését megelőzően több mint hat hónapon keresztül, akkor is teljesítettnek kell tekinteni, ha a vámárut legalább hat hónappal a beköltözés, hazatelepülés (a jogállás megszerzése) előtt igazoltan megrendelték.

Ennek megfelelően a gépjárművet egyéb feltételek fennállása esetén akkor lehet vámmentesen a belföldi forgalom számára vámkezelni, ha azt a hazatelepülés (munkaszerződés lejárta stb.) előtt igazoltan legalább hat hónappal megrendelte!!! Ennek igazolásához a vámkezeléskor az eladó cég megrendelést igazoló okmánya szükséges.

Amennyiben a vámmentes vámkezelés elvégezhető, úgy vámhatóság felé a gépjármű után kizárólag fogyasztási adó fizetési kötelezettsége keletkezik, ennek mértéke új vagy legfeljebb 4 éves katalizátoros autó esetén:
0-1600 ccm-ig - 10 %-a
1601-2000 ccm-ig - 20 %-a
2001 ccm felett - 30 %-a
a vámhatóság által elfogadott vámértéknek. Ehhez a költséghez járulnak még a forgalomba helyezés költségei.

Tisztelettel!
Váradi Mihály
igazságügyi vámszakértő

Hirdetésblokkolóval néznéd éppen a Totalcart, és ettől mi éhen halunk.

A TC olvasása ingyen van, de a működtetése nem: szerzőink és családjaik táplálkoznak, és ami fontosabb: rendszeresen tankolnak, pénzért.

Kérjük, engedélyezd a TC-n a hirdetések megjelenítését, vagy ellehetetleníted a működését annak, amit épp olvasni szeretnél.