Ellentmondások?

2003.09.01. 13:17
Az Ön egyes válaszai ellentmondani látszanak annak, amit eddig tudtam.
Tisztelt Vámszakértő!

Egy német ismerősöm megbízásából tájékozódom az interneten át a jelenlegi és várható magyar gépkocsi export/import szabályokról. Az Ön egyes válaszai azonban ellentmondani látszanak annak, amit eddig tudtam, ill. kiderítettem.
Részletesen (az egyszerűség kedvéért uniós új autót véve alapul):

1) Vám gyakorlatilag már most sincs, tehát ennek a megszűnésére tudomásom szerint különösebben nem érdemes várni.
2) A jelenlegi német EU-import gyakorlat teljesen ellentmond annak, hogy az ÁFÁ-t a vásárlás helyén kellene megfizetni. Ha én most Ausztriában vennék egy autót, ott csak a nettó árat fizetem, és a behozatalkor kell kifizetnem az itteni 16 %-os "Mehrwertsteuer"-t, azaz az ÁFÁ-t. Feltételezem, hogy ez az egész EU-n belül így működik (?).
3) "Gépjármű vásárlás esetén az EU-ban valóban nincs fogyasztási adó (így a csatlakozás után nálunk sem lesz)." A vámunió tudomásom szerint kizárólag a vámokat szünteti meg. Hogy az egyes nemzeti államok fogyasztási adó vagy más címén milyen extra (vám jellegű) költségeket vetnek ki, azt eddigi ismereteim szerint teljesen saját hatáskörükben dönthetik el. Elvileg a fogyasztási adó nyugodtan megmaradhat, csökkenhet vagy nőhet is, még átnevezni sem kell.
4) Ebből (is) következik, hogy a (vám)procedúrának sem feltétlenül kell lényegesen egyszerűbbé válnia, EU-s előírást erre vonatkozóan sem találtam. Németországban például többek között "feddhetetlenségi bizonyítvány"-t követelnek meg, aminek oka előttem teljesen homályos.

Mint említettem, én csak laikusként nyomozgatok itt az interneten át, és nagyon hálás lennék Önnek, ha rávilágítana arra, hogy miben tévedek.

Köszönettel:
K. Haynal

Tisztelt K. Haynal!

1. 0%-os vámtétel jelenleg csak a származási igazolással (EUR1) behozott gépjárművek után alkalmazható. Amelyik gépjármű származását nem igazolják EUR1 okmánnyal, arra jelenleg nem 0% a vámtétel.

2. Az általam leírtak arra az esetre vonatkoznak, ha új autót vásárol egy EU tagországban magánszemélyként. Ekkor ugyanis a vásárlás helyén kell az ÁFA-t ("Mehrwertsteuer"-t) megfizetni. A kereskedelmi forgalomban azaz céges vásárlások esetén, illetve magánszemély használt autó vásárlása (cégtől történő vásárlás) esetén majd az importőr országban kell megfizetni az ÁFA-t.

3. A vámunió valóban csak a vámjellegű korlátozások eltörlését jelenti, azonban azt se felejtse el, hogy Magyarország 2004. május 1-től teljes jogú tagja lesz az uniónak. Ennek megfelelően kötelezően érvényesek rá azok a szabályok is, melyek az egyéb jogi területekre, így az adózásra is vonatkoznak. Ennek megfelelően pedig a fogyasztási jellegű adóknak meg kell szűnniük.

4. Az EU-n belül az országok között 2004. május 1-től megszűnnek a vámjogi procedúrák. Ennek megfelelően az EU tagországban vásárolt termékeket ettől az időponttól kezdődően sem a vásárlás helyén, sem Magyarországon nem kell vámeljárás alá vonni.

Tisztelettel!
Váradi Mihály
igazságügyi vámszakértő