Muzeális amerikai autó behozatala

2003.09.26. 10:43
Milyen egyéb költségekkel lehet számolni a tengerentúli behozatal kapcsán?
Tisztelt Vámszakértő!

Nagyon érdekelnek az oldtimer amerikai autók, ezért szándékomban áll magánimportban behozni valamelyik típust.
Teljesen laikusként érdekelne, hogy mekkora % vám és ÁFA terheli a 30 évnél idősebb, Amerikában gyártott, és onnan importból behozott személyautókat?
A vám és a forgalmi adó összege, az Amerikában kiállított számla alapján kerül-e megállapításra? Milyen egyéb költségekkel lehet számolni a tengerentúli behozatal kapcsán?

A segítségét előre is köszönve:
Somkuti Zsolt

Tisztelt Nagy Zoltán!

Muzeális jellegű járműnek minősül a legalább 30 éve gyártott jármű, melyet a Muzeális Minősítő Bizottság a tulajdonos kérelmére - az általa biztosított műszaki dokumentáció alapján - minősítő vizsgálat keretében muzeális jellegűnek minősít.
A minősítés akkor adható meg, ha a jármű gyártási éve alapján valamely muzeális jármű kategóriába besorolható, műszaki kivitele megegyezik a gyártásakor meghatározott jellemzőknek, valamint a műszaki és esztétikai állapota alapján alkalmas a típusának muzeális szempontú bemutatására.
A minősítés szervezése és lebonyolítása a Magyar Autóklub feladata.
Ezt követően a járművet nyilvántartásba veszik. Ezután a forgalomba helyezés előtti vizsgálatát és időszakos vizsgálatát a közlekedési felügyelet végzi. A forgalomba helyezéshez legalább a lassú járművekre vonatkozó műszaki üzemeltetési feltételeket teljesítenie kell a járműnek. A minősítés és a forgalomba helyezés előtti műszaki vizsga után történhet meg a vámkezelés.
A vámkezelés során fizetendő vám és egyéb költségek összegének kiszámításához szükséges a jármű vételárának a gépjármű motortípusának (benzin, dízel), illetve hengerűrtaltalmának az ismeretére. Ezeket Ön levelében nem közölte.
Feltételezve azonban, hogy harminc évvel ezelőtt az USA-ban benzines és 3000 cm3 feletti űrtaltartalmú autókat gyártottak, a fizetendő összegek mértéke az alábbi:

- vám: vámérték 73 %-a
- fogyasztási adó: vámérték 20 %-a
- termékdíj: (gumiabroncs, akkumulátor, motorolaj, légkondícionáló ber.) kb: 80-100.000,- Ft
- ÁFA (vámérték + vám + fogyasztási adó + termékdíj): 25 %-a

A vámkezelés során a vámérték meghatározása az alábbiaknak megfelelően történik:
Az Ön által behozni kíván gépjármű után fizetendő vám alapja (vámérték) a vámárunak külföldön kifizetett ára az értékesítési országban hatályban lévő rendelkezések szerint levonható vagy visszatéríthető adó levonása után, amennyiben az adó mértéke a benyújtott számlán szereplő adatokból megállapítható.
Amennyiben a vámkezeléshez számlát nem tud benyújtani, értéknyilatkozatot is tehet. Amennyiben értéknyilatkozatot sem tesz, úgy a fizetendő vámteher alapját a vámhatóság a nyilvántartásában szereplő átlagos belföldi fogyasztói ár alapulvételével állapítja meg, szükség esetén szakértői vélemény alapján. Használt vámáru belföldi árának megállapításánál a használtság mértékét is figyelembe kell venni.
A vámhatóság a számlán feltüntetett vagy az értéknyilatkozatban szereplő értéket nem köteles elfogadni a vámértékként, ha az indokolatlanul jelentős mértékben eltér az adatbázisában szereplő átlagos belföldi ártól vagy kétség merül fel a számla valódiságát illetően. Ebben az esetben a fizetendő vám alapjának meghatározásakor a vámhatóság az adatbázisában szereplő átlagos belföldi fogyasztói árat, vagy ennek hiányában a rendelkezésére álló egyéb értéket vesz figyelembe.

Az EU-s csatlakozást követően a tagországokban megvásárolt és onnan behozott gépjárműveket már nem kell vámeljárás alá vonni. A behozatalt követően a magyarországi forgalomba helyezést kell elintézni.
Ennek során a hatósági költségek mellett kell megfizetni a fogyasztási adó helyébe lépő úgynevezett regisztrációs díjat. Ennek összege a napokban megjelent előzetes hírek alapján 50.000,- Ft-tól mintegy 1.600.000,- Ft-ig terjedhet. A magasabb összegek a nagy cm3-es és nem környezetbarát autókat fogják terhelni. <> Mivel a jogszabály még nem jelent meg, arra vonatkozóan sajnos még nincs információm, hogy a muzeális jellegű gépjárművekre lesz-e valamilyen kedvezmény, mivel ezek a járművek évjáratuknál fogva sem tudják a mai környezetvédelmi normákat teljesíteni - ezért kedvezmény nélkül valószínűleg a legmagasabb sávba tartoznának.
Az USA-ból történő behozatal a csatlakozást követően annyiban fog megváltozni, hogy a vámkezelés során a vámtételek valamennyi EU-s tagországban azonosak és gépjárművek esetén alacsonyabbak a jelenleg Magyarországon alkalmazottaknál.
Az Ön által megjelölt benzines 3000 cm3 feletti múzeális gépjárműre jelenleg az EU-ban 10%-os vámtétel van érvényben. Ez vagy ennél alacsonyabb tétel lesz érvényes 2004-ben is.
A vámkezelés során a csatlakozást követően ezekre a járművekre a vámon felül meg kell fizetni az előzőekben említett regisztrációs díjat, a termékdíjat, illetve az ÁFA összegét (23 % ???).

Tisztelettel:
Váradi Mihály
igazságügyi vámszakértő