Autóbehozatal Amerikából zöld kártyával

2003.12.09. 12:00

Többek között vámmentesek a hazatelepülők...

Tisztelt Váradi Mihály Úr!

Érdeklődni szeretnék, hogy annak az illetőnek, aki zöldkártyával rendelkezik, és használt személygépkocsit szeretne bevinni Magyarországra az Egyesült Államokból, kell-e ÁFA-t vagy más díjat fizetnie?
Természetesen az autó nem eladásra, hanem saját használat céljára lenne vásárolva.

Előre is köszönöm segítségét.
Szabó Mónika

Tisztelt Szabó Mónika!

Többek között vámmentesek a hazatelepülők (külföldön keresőtevékenység folytatása céljából fenntartott második lakást megszüntetők) által behozott vagy beküldött ingóságok, amennyiben a beköltözés előtt az életvitelük helye megszakítás nélkül, két évet meghaladóan Magyarországon kívül volt, és az ingóságok
- beköltözésük előtt legalább hat hónapon keresztül tulajdonukban voltak, és
- mennyiségük a szokásos családi szükségletet nem haladja meg.
Azt a feltételt, hogy a vámkezelni kért vámáru az érintett tulajdonában volt a jogállás megszerzését megelőzően több mint hat hónapon keresztül, akkor is teljesítettnek kell tekinteni, ha a vámárut legalább hat hónappal a hazatelepülés (a jogállás megszerzése) előtt igazoltan megrendelte.
Gépjármű csak vezetői engedéllyel rendelkező személy részére vámkezelhető. Az ilyen jogcímen vámmentesen behozott személygépkocsi három éven belül csak a behozatalkori vámteher kamattal növelt összegének megfizetése után idegeníthető el.
A vámmentes vámkezelés az első vámkezeléstől számított egy éven belül kérhető. Az első vámkezelést pedig a jogállás megszerzésétől számított hat hónapon belül kell kérni. A jogállás megszerzése a külföldi második lakás megszüntetésétől - hazatelepüléstől - számítva kezdődik.
A jogállás megszerzését a vámhatóság felé az alábbiaknak megfelelően lehet igazolni.
- három hónapot meghaladó külföldi tartózkodásának az illetékes jegyzőnél vagy magyar külképviseletnél történő bejelentésének igazolásával valamint,
- munkaszerződéssel és munkavállalási engedéllyel és/vagy a kiküldő szervnek, a külföldi munkáltatónak, megbízónak a kiküldetés, a kereső tevékenység időtartamára, befejezésére vonatkozó igazolásával,
- a külföldi hatóságnak vagy a magyar külképviseletnek az életvitelszerű külföldi tartózkodásra és annak megszűnésére vonatkozó igazolásával.
Amennyiben a személygépkocsit behozó személy az alábbiakban megfelel, úgy a személygépkocsi vámkezelése során a vámhatóság felé csak fogyasztási adót kell fizetnie.

Ennek mértéke:
- katalizátoros autó esetén:
-- 1600 cm3-ig: 10 %
-- 1600 cm3 felett: 20 %
- nem katalizátoros autó esetén:
-- 1600 cm3-ig: 22 %
-- 1600 cm3 felett: 32 %

Tisztelettel,
Váradi Mihály
igazságügyi vámszakértő