Regisztrációs adó visszafizetése

2004.05.28. 12:03

Ha hozom az igazolást az osztrák vámhivataltól, akkor a reg.adót visszaigényelhetem.

Tisztelt Váradi úr!

Ne haragudjon, hogy ismét kérdéseimmel zavarom, de senkitől nem kapok korrekt választ. Következő kérdésekben szeretném a segítségét kérni:
- kell-e az USA-ból 500 cm3-nél nagyobb motorkerékpárokra a 10% vámon kívül más terhekkel, esetleg regisztrációs adóval számolni a forgalomba helyezés előtt?
- a következő kérdés egy kicsit bonyolultabb:

2003 decemberében behoztam egy sérült JAGUAR XK8 típusú 2000-es évjáratú EURO 2 motorú autót. Januárban kiderült, hogy a reg. adó bevezetésével nem kifizetődő honosítani. Egy barátom, aki egyben egy vámudvar tulajdonosa, tanácsára a 7-es vámhivatalból továbítottuk az autót vámszabad területre, gondolván, itt kivárjuk a reg.adó módosítását. Sajnos közel a duplájára emelkedett.
Ezek után felvettem a kapcsolatot a volt osztrák tulajdonossal, aki egy kereskedő, azzal a céllal, hogy vásárolja vissza tőlem az autót, ugyanolyan állapotban és ugyanazért az árért, amennyiért nekem eladta. Együtt elmentünk az osztrák vámhivatalba, ahol azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a régi export papír lerontásával 10 perc alatt minden elintézhető. Az osztrák kereskedőnek viszont a tavalyi eladás után visszaigényelt MWST-t a helyi adóhivatalba vissza kell fizetnie. Megirtam a számlát a volt tulaj részére, és hoztam tőle egy visszavásárlási nyilatkozatot.
Ennek ellenére tegnap azt a választ kaptam a vámudvarból, hogy az autót csak akkor vihetem vissza, ha a reg.adót befizetem, majd ha hozom az igazolást az osztrák vámhivataltól, akkor a befizetett reg.adót visszaigényelhetem. Ezt nem értem hiszen az autó Magyarországon nem lesz forgalomba helyezve.
Kérném, segítsen nekem ezen problémás helyzet megoldásában.

Tisztelettel:
Hermann Ákos

Tisztelt Hermann Ákos!

500 cm3 felett motorkerékpárokar 6 % a vám mértéke. Regisztrációs adót pedig motorkerékpárok után nem kell fizetni

.

A regisztrációs adó törvény alapján az adó visszafizetésére csak az alábbi esetekben van lehetőség.
"2003. évi CX. Törvény a regisztrációs adóról
...
Az adó visszafizetése
13. § (1) Az adóhatóság visszafizeti, vagy kérelemre az adóelőlegbe beszámítja az adót, amennyiben a személygépkocsit az adóelőleg fizetésére kötelezett belföldről kiszállítja. A kiszállítás tényét a Közösség területén kívülre történő kiszállítás esetén a kiléptetést igazoló okmánnyal, egyéb esetben nemzetközi fuvarlevéllel, vagy - saját fuvareszközzel történő kiszállításnál - belső elszámolással kell igazolni.
(2) A megfizetett adóelőleget az adóhatóság visszafizeti, vagy kérelemre az adóelőlegbe beszámítja, ha - az adóelőleg megfizetése után, de még forgalomba helyezés előtt - az adóelőleg fizetésére kötelezett igazolja, hogy a személygépkocsi műszaki állapota miatt forgalomba helyezésre alkalmatlanná vált.
(3) A befizetett adó visszajár, ha az adó alanya igazolja, hogy a személygépkocsi forgalomba helyezése annak ellopása, elrablása (eltulajdonítása) vagy megsemmisülése miatt lehetetlenné vált.
(4) Az (1)-(3) bekezdésekben meghatározott esetekben a személygépkocsi adóigazolását haladéktalanul vissza kell vonni.
(5) Ha utóbb az (1)-(3) bekezdésekben meghatározott esetekben a személygépkocsit mégis forgalomba helyezik, újból adókötelezettség keletkezik.
(6) A 8. § (2) bekezdésében meghatározott esetben ha a különbözet negatív előjelű, az adóalany kérheti az adóhatóságtól a különbözet visszafizetését. Kérelméhez csatolnia kell az átalakítás változásait tartalmazó forgalmi engedély másolatát."

Sajnos úgy gondolom, hogy amennyiben Ön megfizeti az adót, akkor azt nem tudja visszaigényelni. (Ön nem adóelőleget, hanem adót fizet - ezért nem alkalmazható az Ön esetére a 13. § (1) pontja) Amennyiben a járművet valóban vámszabadterületre szállította ki, akkor véleményem szerint a járművet a - technikai jellegű vámmentes vámkezelést követően nyugodtan visszaviheti az osztrák kereskedőhöz.

Tisztelettel,
Váradi Mihály
igazságügyi vámszakértő