Hazaköltözés, autóbehozatal

2004.08.16. 12:03
A behozatal után ekkor csak regisztrációs adót kell fizetni.
Tisztelt Vámszakértő, A következő a szituációm. Az amerikai hadsereg bolthálózatán belül adómentesen juthatok új autóhoz.
Van-e különbség a magyarországi behozatalban, ha Németországban vagy Amerikában kerül forgalomba. Milyen díjakat kell megfizetnem az autó után. És változtat-e valamit, ha már egy ideje használom az autót?
Hallottam valami hazatelepülésről, de nem egészen értem, mi ez, mik a feltételei ennek? A példa kedvéért legyen mondjuk egy új RX-8-as Mazda.

Köszönettel
Józsa Szabolcs

Tisztelt Józsa Szabolcs!

Vámmentesen vámkezelhetők azok a személyes vagyontárgyak, amelyeket azok a természetes személyek hoznak be, akik az állandó tartózkodási helyüket az Európai Unióhoz nem tartozó országból a Magyar Köztársaságba helyezik át, feltéve, ha azok:
-a körülmények által indokolt különleges eseteket kivéve, az érintett személy birtokában vannak és a korábbi állandó tartózkodási helyén legalább hat hónapig használta őket, mielőtt a harmadik országban megszűnik az állandó tartózkodási helye, továbbá -ugyanazt a célt szolgálja, mint az előző lakhelyén.
A személyes vagyontárgy bármely, az érintettek személyes használatára szánt, vagy háztartási szükségleteiket kielégítő tulajdont jelenti.
A személyes vagyontárgy körébe tartoznak:
háztartási célú ingóságok,
kerékpárok és motorkerékpárok, magán gépjárművek és azok pótkocsijai, kemping lakóautók, kedvtelési célú hajók és magánrepülőgépek.
A rendes családi szükségleteknek megfelelő háztartási célú élelmiszerek, háziállatok és nyerges állatok, valamint az iparművészeti vagy bölcsészettudományi hordozható eszközök, melyek az érintett személy foglalkozásának vagy hivatásának a folytatásához szükségesek, szintén a személyes vagyontárgyak körébe tartoznak. Nem tekinthetők személyes vagyontárgynak, az olyan árucikkek, melyek jellegüknél vagy mennyiségüknél fogva kereskedelmi célt szolgálnak.

A háztartási célú ingóságok az érintett(ek) személyes használatára vagy háztartási igényei(k) kielégítésére szánt személyes ingóságot, ruhaneműt, lakberendezést és felszereléseket jelentik.

A vámmentesség további feltétele, hogy csak olyan személy(ek) áruinak vámkezelése során alkalmazható, aki(k)nek az állandó tartózkodási helye folyamatosan legalább 12 hónapos időtartamig a közösség vámterületén kívül volt.
Ettől a feltételtől el lehet tekinteni, amennyiben az érintett személynek egyértelműen az volt a szándéka, hogy folyamatosan legalább 12 hónapos időtartamig a Közösség vámterületén kívül lakjon.
Nem vámkezelhetők vámmentesen:
a)alkoholtartalmú termékek;
b)dohány és dohányból készült termékek;
c)kereskedelmi szállító eszközök;
d)foglalkozás vagy hivatás gyakorlásához használt tárgyak, kivéve a kézműves vagy szabadfoglalkozású tevékenység hordozható eszközeit, melyet az érintett hivatásának gyakorlásához szükségesek.
Főszabályként csak a letelepedéstől számított 12 hónapon belül az Európai Unió vámterületén szabad forgalomba bocsátott személyes vagyontárgyak vonatkozásában adható meg a kedvezmény. A személyes vagyontárgyak behozatala a fent említett határidőn belül több "részletben" is történhet, amennyiben azok megfelelnek az általános követelményeknek.
A vámmentesen vámkezelt személyes vagyontárgyak, a vámeljárás lefolytatásától számított egy éven belül csak a behozatalkori vámteher megfizetése után adható kölcsönbe, tehető le biztosítékként, adható bérbe és ruházható át akár ellenszolgáltatás mellett, vagy a nélkül.
A vámmentes vámkezelésre lehetőség van az előtt is mielőtt az érintett személy állandó tartózkodási helyét áthelyezné a Magyar Köztársaság területére, feltéve, hogy hat hónapon belül ténylegesen letelepszik a magyarországi állandó tartózkodási helyén. Ebben az esetben az előírt - 6 hónapos használatra vonatkozó - időszakot attól a naptól kell számítani, amikor a személyi tulajdont behozták a Magyarország vámterületére. Az ilyen eljárás során vámbiztosítékot kell nyújtani, melynek mértékét a vámhivatal állapítja meg, figyelemmel a vám és a nem közösségi adók és díjak mértékére.
Amennyiben a fentiek alapján lehetőség van a vámmentes vámkezelésre az egyúttal általános forgalmi adó fizetési kötelezettségtől mentes eljárást is feltételez.

Mindezeknek megfelelően a jármű amennyiben az a hazaköltözés előtt legalább 6 hónapig az Ön használatában van, és megfelel az előzőekben leírt egyéb feltételeknek, vámmentesen vámkezelhető a szabadforgalom számára, és még ÁFA-t sem kell fizetnie. A behozatal után ekkor csak regisztrációs adót kell fizetni.

Tisztelettel,
Váradi Mihály
igazságügyi vámszakértő