Új, tervezett regisztrációs adó táblázat

2004.10.25. 13:39

Az új tervezetben emelkednek a díjak, és a motorkerékpárokra is lesújtanak.

Tisztelt olvasók!

Az alábbiakban mellékelem a regisztrációs adótörvényhez tervezett új regisztrációs adó táblázatot. A törvény jelenleg a parlament előtt van.
A tövénytervezet értelmében a 4 § szövege az alábbi:

"Az adó alanya
4. § (1) Ha a forgalomba helyezés az áfa-törvény hatálya alá tartozó értékesítés közvetlen következményeként valósul meg, az adó alanya a gépjárművet értékesítő személy.
(2) Ha a forgalomba helyezés a gépjármű importjának közvetlen következményeként valósul meg, az adó alanya az importáló.
(3) Ha a forgalomba helyezés Közösségen belüli beszerzés közvetlen következményeként valósul meg, az adó alanya
a) új gépjárműnél az általános forgalmi adó (továbbiakban: áfa) fizetésére kötelezett személy,
b) új gépjárműnek nem minősülő gépjárműnél a gépjármű első belföldi tulajdonosa.
(4) Ha a forgalomba helyezésre átalakítás miatt kerül sor, az adó alanya a gépjármű tulajdonosa.
(5) Közös tulajdon esetén a tulajdonostársak tulajdoni hányaduk arányában minősülnek adóalanyoknak. Az adó megfizetéséért a tulajdonostársak egyetemlegesen felelnek.
(6) Ha az adóalany székhelye, állandó telephelye vagy lakóhelye, illetve szokásos tartózkodási helye külföldön van, az adó alanya köteles az adókötelezettség teljesítése érdekében belföldön lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező, az Art.-ban meghatározott pénzügyi képviselőt meghatalmazni (a továbbiakban: képviselő). A képviselő az adókötelezettség teljesítéséért az adóalannyal egyetemlegesen felelős."

10. számú melléklet a 2004. évi ... törvényhez
"A 2003. évi CX. törvényhez
Az adó összege az egyes adókategóriákban

Az adó összege személygépkocsik esetén

Adókat.A szgk. műszaki tulajdonságaiAz adó összege (A személygépkocsi környezetvédelmi osztályba sorolása a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának ,űszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 5. számú mellékletének II. pontja szerint.)
5 vagy annál jobb5-nél rosszabb
1.Otto-motoros szgk. 1100 cm3-ig és dízelmotoros szgk. 1300 cm3-ig126 000 Ft/db189 000 Ft/db
2.Otto-motoros szgk. 1101-1400 cm3-ig és dízelmotoros szgk. 1301-1500 cm3-ig189 000 Ft/db284 000 Ft/db
3.Otto-motoros szgk. 1401-1600 cm3-ig és dízelmotoros szgk. 1501-1700 cm3-ig252 000 Ft/db378 000 Ft/db
4.Otto-motoros szgk. 1601-1800 cm3-ig és dízelmotoros szgk. 1701-2000 cm3-ig410 000 Ft/db615 000 Ft/db
5.Otto-motoros szgk. 1801-2000 cm3-ig és dízelmotoros szgk. 2001-2500 cm3-ig567 000 Ft/db850 000 Ft/db
6.Otto-motoros szgk. 2001-2500 cm3-ig és dízelmotoros szgk. 2501-3000 cm3-ig819 000 Ft/db1 229 000 Ft/db
7.Otto-motoros szgk. 2501-3000 cm3-ig és dízelmotoros szgk. 3001-3500 cm3-ig1 260 000 Ft/db1 890 000 Ft/db
8.Otto-motoros szgk. 3000 cm3 felett és dízelmotoros szgk. 3500 cm3 felett1 890 000 Ft/db2 835 000 Ft/db
9.Egyéb szgk.113 000 Ft/db113 000 Ft/db
10.Muzeális jellegű szgk.252 000 Ft/db252 000 Ft/db

Az adó összege motorkerékpárok esetén

AdókategóriaA motorkerékpár műszaki tulajdonságaiAz adó összege
1.80 cm3-ig10 000 Ft/db
2.81-125 cm3-ig50 000 Ft/db
3.126-500 cm3-ig70 000 Ft/db
4.501-900 cm3-ig100 000 Ft/db
5.901 cm3 felett125 000 Ft/db

A gépjármű e törvény szerinti kategóriába sorolását, továbbá a gépjármű műszaki és környezetvédelmi osztályba sorolási adatait a közlekedési felügyelet a forgalomba helyezés engedélyezésének eljárásában állapítja meg, és a Műszaki adatlapon rögzíti.

Tisztelettel,
Váradi Mihály
igazságügyi vámszakértő