Külszolgálatosok vámmentessége

2004.11.16. 10:12

Elképzelhető, hogy a jövő év folyamán berendelésre kerülök.

Tisztelt Vámszakértő,

Szegedi Endre László vagyok, és negyedik évemet töltöm Zágrábban a Magyar Nagykövetségen diplomataként, I. Titkári rangban.
Elképzelhető, hogy a jövő év folyamán berendelésre kerülök, amelynek során - kihasználva a törvény által biztositott adómentességet - én is szeretnék több dolog mellett gépkocsit is vásárolni. Éppen ezért szeretnék felvilágositást kérni, hogy az új szabályozásokat követően, milyen feltételeket kell teljesitenem, hogy a gépkocsit kedvező áron megvásárolhassam.
Gondolok arra pl., hogy mikor kell a tulajdonomba kerülnie a járműnek, mi számít, a megrendelés, vagy a forgalmi dátuma, vagy pl. hol előnyösebb a gk. megvásárlása külföldön vagy Magyarországon.

Segítségét előre is köszönöm,
SzEL

Tisztelt Szegedi László Endre!

Vámmentesen vámkezelhetők azok a személyes vagyontárgyak, amelyeket

azok a természetes személyek hoznak be, akik az állandó tartózkodási helyüket az Európai Unióhoz nem tartozó országból a Magyar Köztársaságba helyezik át, feltéve, ha azok:
a körülmények által indokolt különleges eseteket kivéve, az érintett személy birtokában vannak és a korábbi állandó tartózkodási helyén legalább hat hónapig használta őket, mielőtt a harmadik országban megszűnik az állandó tartózkodási helye, továbbá ugyanazt a célt szolgálja, mint az előző lakhelyén.
A személyes vagyontárgy bármely, az érintettek személyes használatára szánt, vagy háztartási szükségleteiket kielégítő tulajdont jelenti.
A személyes vagyontárgy körébe tartoznak:
háztartási célú ingóságok,
kerékpárok és motorkerékpárok, magán gépjárművek és azok pótkocsijai, kemping lakóautók, kedvtelési célú hajók és magánrepülőgépek.
A rendes családi szükségleteknek megfelelő háztartási célú élelmiszerek, háziállatok és nyerges állatok, valamint az iparművészeti vagy bölcsészettudományi hordozható eszközök, melyek az érintett személy foglalkozásának vagy hivatásának a folytatásához szükségesek, szintén a személyes vagyontárgyak körébe tartoznak.
Nem tekinthetők személyes vagyontárgynak, az olyan árucikkek, melyek jellegüknél vagy mennyiségüknél fogva kereskedelmi célt szolgálnak.

A háztartási célú ingóságok az érintett(ek) személyes használatára vagy háztartási igényei(k) kielégítésére szánt személyes ingóságot, ruhaneműt, lakberendezést és felszereléseket jelentik.

A vámmentesség további feltétele, hogy csak olyan személy(ek) áruinak vámkezelése során alkalmazható, aki(k)nek az állandó tartózkodási helye folyamatosan legalább 12 hónapos időtartamig a közösség vámterületén kívül volt.
Ettől a feltételtől el lehet tekinteni, amennyiben az érintett személynek egyértelműen az volt a szándéka, hogy folyamatosan legalább 12 hónapos időtartamig a Közösség vámterületén kívül lakjon.
Nem vámkezelhetők vámmentesen:
a) alkoholtartalmú termékek;
b) dohány és dohányból készült termékek;
c) kereskedelmi szállító eszközök;
d) foglalkozás vagy hivatás gyakorlásához használt tárgyak, kivéve a kézműves vagy szabadfoglalkozású tevékenység hordozható eszközeit, melyet az érintett hivatásának gyakorlásához szükségesek.

Főszabályként csak a letelepedéstől számított 12 hónapon belül az Európai Unió vámterületén szabad forgalomba bocsátott személyes vagyontárgyak vonatkozásában adható meg a kedvezmény.
A személyes vagyontárgyak behozatala a fent említett határidőn belül több "részletben" is történhet, amennyiben azok megfelelnek az általános követelményeknek.
A vámmentesen vámkezelt személyes vagyontárgyak, a vámeljárás lefolytatásától számított egy éven belül csak a behozatalkori vámteher megfizetése után adható kölcsönbe, tehető le biztosítékként, adható bérbe és ruházható át akár ellenszolgáltatás mellett, vagy a nélkül.
A vámmentes vámkezelésre lehetőség van az előtt is mielőtt az érintett személy állandó tartózkodási helyét áthelyezné a Magyar Köztársaság területére, feltéve, hogy hat hónapon belül ténylegesen letelepszik a magyarországi állandó tartózkodási helyén. Ebben az esetben az előírt - 6 hónapos használatra vonatkozó - időszakot attól a naptól kell számítani, amikor a személyi tulajdont behozták a Magyarország vámterületére. Az ilyen eljárás során vámbiztosítékot kell nyújtani, melynek mértékét a vámhivatal állapítja meg, figyelemmel a vám és a nem közösségi adók és díjak mértékére.
Amennyiben a fentiek alapján lehetőség van a vámmentes vámkezelésre az egyúttal általános forgalmi adó fizetési kötelezettségtől mentes eljárást is feltételez.
Mindezeknek megfelelően a jármű amennyiben az a hazaköltözés előtt legalább 6 hónapig az Ön használatában van, és megfelel az előzőekben leírt egyéb feltételeknek, vámmentesen vámkezelhető a szabadforgalom számára, és még ÁFA-t sem kell fizetnie.

Tisztelettel,
Váradi Mihály
igazságügyi vámszakértő