Hazaköltözés

2005.02.15. 14:22

Van egy 99-es 1,8-as VW Passatom, amit szeretnék Magyarországon forgalomba helyezni.

Tisztelt Vámszakértő!

3 éve Svájcban élek, és másfél éve a tulajdonomban van egy 99-es gyártmányú 1,8-as VW Passat, amit szeretnék Magyarországon forgalomba helyezni. Milyen kiadásokkal kell számolnom? Számít-e az adó kiszámításánál, hogy az autó már másfél éve a tulajdonomban van?
Az igaz-e, hogy a regisztrációs adón (+ÁFA) túl még az autó értékének 10%-át is be kell fizetni? Az autó értékét hogyan állapítják meg, ha az adásvételi szerződés már másfél éves, és azóta értékcsökkenés történt az autónál?

Tisztelettel:
Szűcs Veronika
Tisztelt Szűcs Veronika!

Amennyiben Ön végelegesen haza kíván költözni, akkor megilleti majd a személyes vagyontárgyak tekintetében a vámmentesség - ez Magyarországon ÁFA menteséget is jelent. (Igazoltan legalább 12 hónapja külföldön (EU-n kívül) élő személyre vonatkozik)
A személyes vagyontárgyak körébe beletartozik a saját néven lévő személygépkocsi is. (A hazaköltözés előtt legalább 6 hónappal a tulajdonában kell lenni)
Vámmentesen vámkezelhetők azok a személyes vagyontárgyak, amelyeket azok a természetes személyek hoznak be, akik az állandó tartózkodási helyüket az Európai Unióhoz nem tartozó országból a Magyar Köztársaságba helyezik át, feltéve, ha azok:
- a körülmények által indokolt különleges eseteket kivéve, az érintett személy birtokában vannak és a korábbi állandó tartózkodási helyén legalább hat hónapig használta őket, mielőtt a harmadik országban megszűnik az állandó tartózkodási helye, továbbá
- ugyanazt a célt szolgálja, mint az előző lakhelyén.
A személyes vagyontárgy bármely, az érintettek személyes használatára szánt, vagy háztartási szükségleteiket kielégítő tulajdont jelenti.
A személyes vagyontárgyak körébe tartoznak:
- háztartási célú ingóságok,
- kerékpárok és motorkerékpárok, magán gépjárművek és azok pótkocsijai, kemping lakóautók, kedvtelési célú hajók és magánrepülőgépek.
A rendes családi szükségleteknek megfelelő háztartási célú élelmiszerek, háziállatok és nyerges állatok, valamint az iparművészeti vagy bölcsészettudományi hordozható eszközök, melyek az érintett személy foglalkozásának vagy hivatásának a folytatásához szükségesek, szintén a személyes vagyontárgyak körébe tartoznak. Nem tekinthetők személyes vagyontárgynak, az olyan árucikkek, melyek jellegüknél vagy mennyiségüknél fogva kereskedelmi célt szolgálnak.
A háztartási célú ingóságok az érintett(ek) személyes használatára vagy háztartási igényei(k) kielégítésére szánt személyes ingóságot, ruhaneműt, lakberendezést és felszereléseket jelentik.

A vámmentesség további feltétele, hogy csak olyan személy(ek) áruinak vámkezelése során alkalmazható, aki(k)nek az állandó tartózkodási helye folyamatosan legalább 12 hónapos időtartamig a közösség vámterületén kívül volt.
Ettől a feltételtől el lehet tekinteni, amennyiben az érintett személynek egyértelműen az volt a szándéka, hogy folyamatosan legalább 12 hónapos időtartamig a Közösség vámterületén kívül lakjon.
Nem vámkezelhetők vámmentesen:
a) alkoholtartalmú termékek;
b) dohány és dohányból készült termékek;
c) kereskedelmi szállító eszközök;
d) foglalkozás vagy hivatás gyakorlásához használt tárgyak, kivéve a kézműves vagy szabadfoglalkozású tevékenység hordozható eszközeit, melyet az érintett hivatásának gyakorlásához szükségesek.

Főszabályként csak a letelepedéstől számított 12 hónapon belül az Európai Unió vámterületén szabad forgalomba bocsátott személyes vagyontárgyak vonatkozásában adható meg a kedvezmény.
A személyes vagyontárgyak behozatala a fent említett határidőn belül több részletben is történhet, amennyiben azok megfelelnek az általános követelményeknek.
A vámmentesen vámkezelt személyes vagyontárgyak, a vámeljárás lefolytatásától számított egy éven belül csak a behozatalkori vámteher megfizetése után adható kölcsönbe, tehető le biztosítékként, adható bérbe és ruházható át akár ellenszolgáltatás mellett, vagy a nélkül.
A vámmentes vámkezelésre lehetőség van az előtt is mielőtt az érintett személy állandó tartózkodási helyét áthelyezné a Magyar Köztársaság területére, feltéve, hogy hat hónapon belül ténylegesen letelepszik a magyarországi állandó tartózkodási helyén. Ebben az esetben az előírt - 6 hónapos használatra vonatkozó - időszakot attól a naptól kell számítani, amikor a személyi tulajdont behozták a Magyarország vámterületére. Az ilyen eljárás során vámbiztosítékot kell nyújtani, melynek mértékét a vámhivatal állapítja meg, figyelemmel a vám és a nem közösségi adók és díjak mértékére.
Amennyiben a fentiek alapján lehetőség van a vámmentes vámkezelésre az egyúttal általános forgalmi adó fizetési kötelezettségtől mentes eljárást is feltételez.
Sajnos a gépjármű után a regisztrációs adó fizetési kötelezettség nem kerülhető el. Az adó összegének megállapításához ismernem kell a jármű környezetvédelmi besorolást is - legalább EURO III-as motorral kell rendelkeznie a járműnek.

Tisztelettel,
Váradi Mihály
igazságügyi vámszakértő