Motorbehozatal Japánból

2005.03.02. 11:41

Milyen eljárásokon kell keresztül mennem?

Tisztelt vámszakértő úr!

Japánból szeretnék nagymotort behozni Magyarorszagra. Milyen költségekkel kell számolnom? Milyen eljárásokon kell keresztül mennem, és mennyi időbe telik, mire forgalomba kerülhet?
Elnézést a járatlanságomért, de nem ismerem ki magam, és tíz megkérdezett személytől tíz eltérő valaszt kapok.

Köszönettel:
Vicai Károly

Tisztelt Vicai Károly!

A határvámhivatalnál Egységes Vámárunyilatkozat (EV) kitöltésével kell kérni a szabadforgalomba bocsátás (belföldön forgalomba helyezés) céljából behozott gépjárművek árutovábbítási vámeljárás alá vonását.

Ez a vámeljárás a vámáru után fizetendő importvám, valamint a nem közösségi adók és díjak mértékéig terjedő vámbiztosíték nyújtása mellett végezhető el.
Mivel a 250 cm3 hengerűrtartalom feletti motorkerékpárok szabadforgalomba bocsátás vámeljárás alá vonásához a közlekedési felügyelet engedélye szükséges, a vásárlás előtt tanácsos tájékozódni a mindenkor érvényes műszaki és környezetvédelmi előírásokról, követelményekről (http://www.kff.hu/index.html).
A természetes személyek által harmadik országból behozott gépjárművek szabadforgalomba bocsátás vámeljárás alá vonására a lakóhely (tartózkodási hely) szerint illetékes megyeszékhelyi fővámhivatal, Budapesten és Pest megyében a Magánforgalmi Fővámhivatal az illetékes.
A szabadforgalomba bocsátás vámeljárást EV-okmány benyújtásával kell kérni az egyéb szükséges okmányok (árutovábbítási okmány és mellékletei, számla, adásvételi szerződés vagy ajándékozási okirat, külföldi forgalmi engedély, személyazonosságot igazoló okmány, közlekedési felügyelet engedélye) csatolása mellett.
A regisztrációs adó fizetési kötelezettség a szabadforgalomba bocsátásról szóló határozat közlésének napján keletkezik, ezért a vámigazgatási eljárással egyidejűleg célszerű az adóigazgatási eljárást is kezdeményezni.
Ehhez be kell nyújtani, az un. Regisztrációs Adó Adatlap/Határozat (RAA) elnevezésű okmányt (két példányban), valamint a mellékletét képező Igazolást. (Ezek honlapukról letölthetők a „regisztrációs adóigazgatási eljárás 2005. január 1-től” fejezetből.)
A vámkezelés során a 6%-os vámot, környezetvédelmi termékdíjat - ennek mértéke motorkerékpár esetén maximum 5-10 000,- Ft, regisztrációs adót valamint 25%-os ÁFA-t kell fizetni. (Az ÁFA alapja a vámalap, a vám és a regisztrációs adó, valamint az egyéb nem közösségi díjak, adók együttes összege)
A forgalomba helyezés költségeiről a Közlekedési Felügyelet, illetve az okmányiroda tud tájékoztatást adni. (véleményem szerint hozzávetőleg kb. 50 000,- Ft-ból megoldható a forgalomba helyezés)
A vámhatóság a vámkezelés során nem biztos, hogy elfogadja a számlán feltüntetett és bevallott vámértéket. Amennyiben nem fogadja el, úgy vámérték-vizsgálatot tart. A vámérték vizsgálat során többféle módod katalógus, behozott azonos, vagy hasonló vámáruk vámértéke, illetve legvégső esetben szakértő bevonásával - vagy esetleg becsléssel is megállapíthatja a behozott vámáru vámértékét.
A műszaki vizsgáztatással kapcsolatban kérem, hogy a Közlekedési Felügyeletnél szíveskedjen érdeklődni a technikai részletek iránt.
Az alábbiakban a KFF tájékoztatóját küldöm meg Önnek a vámelőzetes vizsgáztatás rendjéről:

TÁJÉKOZTATÓ

A Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásával módosult a használt, vagy sérült gépjárművek vámkezelését megelőző vizsgálatok rendje.
Ilyen vizsgálatra csak az Európai Gazdasági Térség tagállamain kívüli országokból, az úgynevezett harmadik országból behozott gépjárműveket kell állítani, amelyekre a vámkezelés továbbra is fennáll.
A Központi Közlekedési Felügyelet, mint a vizsgálatok elvégzésére kijelölt közlekedési hatóság, az érdemi ügyek számának drasztikus csökkenése miatt, módosítani kívánja a vizsgálatok lebonyolítási rendjét.
Erről az alábbiakban tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket:
A jelenlegi helyen (1211 Budapest, Petróleum u. 4.) a vámelőzetes vizsgálatok és az adminisztrációs munkák 2004. június 30-val befejeződnek.
Ezt követően a vizsgák gyakorlati része és az adminisztráció részben szétválik. A vámelőzetes vizsgálatra jelentkezés és a járművek vizsgálata a Pest megyei Közlekedési Felügyelet - Szigetszentmiklós, Leshegyi dűlő 0193/1 hrsz. cím alatti - vizsgáló állomásra kerül át. Itt július 13-án kezdjük meg tevékenységünket.
A vámelőzetes műszaki vizsgálatot változatlanul a Központi Közlekedési Felügyelet Járművizsgálati Osztálya végzi, az új helyszín miatt más munkaidő beosztással.
A műszaki vizsgák kedd és csütörtök napokon folynak, 7.00 -től 13.00 óráig.
A programozás ugyanezen napokon 7.00 -től 10.00 óráig.

Az egyedi forgalomba helyezési engedélyek kiadása a Központi Közlekedési Felügyelet 1082 Budapest, Baross u. 76.sz. alatti irodaházában, a fsz. 106. sz szobában történik. Ügyfélfogadás hétfő, szerda, csütörtök 9.00-től 14.00 óráig.
A Járművizsgálati Osztály új elérhetőségei:
Műszaki vizsgahely: cím: Szigetszentmiklós, Leshegyi dűlő 0193/1 hrsz. (MO-ás szigetszentmiklósi leágazásnál a FLÓRA virágpiacnál jobbra kb. 500 méter)
tel.: 06-24-367-007
Egyedi forgalomba helyezési engedélyek kiadása: 1082 Budapest, Baross u. 76. fsz.106. Tel.: 477-1592, fax.: 477-1507.

Sajnos arra vonatkozóan nem tudok Önnek tájékoztatást adni, hogy a procedúrákat mennyi idő alatt lehet lebonyolítani.

Tisztelettel,
Váradi Mihály
igazságügyi vámszakértő