Külföldi munka után hazaköltözök

2007.02.26. 14:19
Milyen kedvezményekre vagyok jogosult?

Tisztelt Váradi Mihály!

Magyarországi anyavállalattal kötött munkaszerződésem értelmében Oroszországban dolgozom több mint 2 éve. 2-3 hetente látogatok hétvégékre Magyarországra és a szabadságom töltöm ott. Kérdéseim: Jár nekem áfa és vámmentesség személygépkocsi vásárlásakor. Magyarországon megvehetem ezt a gépkocsit? Milyen dokumentumokat kell és kinek benyújtanom, hogy érvényesíteni tudjam a jogosultságomat, természetesen ha jogosult vagyok? Egyáltalán mi a menete a jogi érvényesítésnek?

Válaszát előre is köszönöm:

Kovács József

Tisztelt Kovács József!

Amennyiben véglegesen hazaköltözik Magyarországra, úgy Önnek jár a hazaköltözők kedvezménye - vámmentesség, és ennek megfelelően az áfamentesség is az Ön által behozott vámáruk után.
Itthon nem tud áfamentesen vásárolni.

Az alábbiakban megpróbálom Önöknek összefoglalni a hazatelepülők részére nyújtott vámmentes vámkezelés feltételeit.

Vámmentesen vámkezelhetők azok a személyes vagyontárgyak, amelyeket azok a természetes személyek hoznak be, akik az állandó tartózkodási helyüket az Európai Unióhoz nem tartozó országból a Magyar Köztársaságba helyezik át, feltéve, ha azok az érintett személy birtokában vannak és a korábbi állandó tartózkodási helyén legalább hat hónapig használta őket, mielőtt a harmadik országban megszűnik az állandó tartózkodási helye, továbbá ugyan azt a célt szolgálja, mint az előző lakhelyén.

A "személyes vagyontárgy" körébe tartoznak a háztartási célú ingóságok, valamint a kerékpárok és motorkerékpárok, magángépjárművek és azok pótkocsijai, kemping lakóautók, kedvtelési célú hajók és magánrepülőgépek.

A rendes családi szükségleteknek megfelelő háztartási célú élelmiszerek, háziállatok és nyerges állatok, valamint az iparművészeti vagy bölcsészettudományi hordozható eszközök, melyek az érintett személy foglalkozásának vagy hivatásának a folytatásához szükségesek, szintén a "személyes vagyontárgyak" körébe tartoznak. Nem tekinthetők személyes vagyontárgynak, az olyan árucikkek, melyek jellegüknél vagy mennyiségüknél fogva kereskedelmi célt szolgálnak.

A "háztartási célú ingóságok" az érintett(ek) személyes használatára vagy háztartási igényei(k) kielégítésére szánt személyes ingóságot, ruhaneműt, lakberendezést és felszereléseket jelentik.

A vámmentesség további feltétele, hogy csak olyan személy(ek) áruinak vámkezelése során alkalmazható, aki(k)nek az állandó tartózkodási helye folyamatosan legalább 12 hónapos időtartamig a közösség vámterületén kívül volt.

Nem vámkezelhetők vámmentesen:
a) alkoholtartalmú termékek;
b) dohány és dohányból készült termékek;
c) kereskedelmi szállító eszközök;
d) foglalkozás vagy hivatás gyakorlásához használt tárgyak, kivéve a kézműves vagy szabadfoglalkozású tevékenység hordozható eszközeit, melyet az érintett hivatásának gyakorlásához szükségesek.

Főszabályként csak a letelepedéstől számított 12 hónapon belül az Európai Unió vámterületén szabad forgalomba bocsátott személyes vagyontárgyak vonatkozásában adható meg a kedvezmény.

A személyes vagyontárgyak behozatala a fent említett határidőn belül több "részletben" is történhet, amennyiben azok megfelelnek az általános követelményeknek. A vámmentesen vámkezelt személyes vagyontárgyak, a vámeljárás lefolytatásától számított egy éven belül csak a behozatalkori vámteher megfizetése után adható kölcsönbe, tehető le biztosítékként, adható bérbe és ruházható át akár ellenszolgáltatás mellett, vagy a nélkül. A vámmentes vámkezelésre lehetőség van az előtt is mielőtt az érintett személy állandó tartózkodási helyét áthelyezné a Magyar Köztársaság területére, feltéve, hogy hat hónapon belül ténylegesen letelepszik a magyarországi állandó tartózkodási helyén. Ebben az esetben az előírt - 6 hónapos használatra vonatkozó - időszakot attól a naptól kell számítani, amikor a személyi tulajdont behozták a Magyarország vámterületére. Az ilyen eljárás során vámbiztosítékot kell nyújtani, melynek mértékét a vámhivatal állapítja meg, figyelemmel a vám és a nem közösségi adók és díjak mértékére.

Amennyiben a fentiek alapján lehetőség van a vámmentes vámkezelésre az egyúttal áfafizetési kötelezettségtől mentes eljárást is feltételez.

A vámmentes vámkezeléshez igazolnia kell a 12 hónapon túli állandó külföldi tartózkodási helyet. A járműveknek a hazaköltözés előtt legalább 6 hónappal az Ön tulajdonában kell lenni! Személygépkocsi és motorkerékpár esetén a vámmentes és áfamentes vámkezelés sem mentesít azonban a jármű forgalomba helyezése esetén fizetendő regisztrációs adó megfizetése alól.

A járművek a vámkezelést követően 1 éven belül továbbra sem adhatók el, csak a vám megfizetését követően.

A fizetendő regisztrációs adó összege függ a jármű első forgalomba helyezésének pontos időpontjától (év/hónap) és a jármű motorjának méretétől, üzemanyagától valamint EURO besorolásától. Mivel Ön ezeket nem közölte, ezért az adó összegeként nem tudom Önnek megmondani.

Ezen felül a műszaki vizsga és a forgalomba helyezés kb: 60-80 ezer forintos költsége merül fel autónként.

A vámkezeléssel a magyarországi állandó lakóhely szerint illetékes megyeszékhelyi Fővámhivatalhoz kell fordulni.

Tisztelettel:

Váradi Mihály
igazságügyi vámszakértő