USA-ból vám- és áfamentesen

2011.09.05. 14:09

Külszolgálatról térek haza Magyarországra, idő előtt (3 hónap után, eredetileg 4 éves kiküldetés helyett), önhibámon kívül. Egy Toyota Prius-t vásároltam (2008, hibrid), amelyet hazaszeretnék hozni, a pénzveszteség elkerülése érdekében (2 hónaja van a birtokomban). A 918/83 EGK rendelet szerint különleges esetben vámmentességet lehet kérni (nem volt 6 hónapig a birtokomban). Mi a helyzet az adómentességgel (ÁFA)?

Tisztelt levélíró!

Amennyiben az autó vámmentes lesz, úgy áfa-mentességet is élvez.

A jelenleg a témában hatályos jogszabály valóban ad ilyen lehetőséget a vámmentesség megadására.

„A TANÁCS 1186/2009/EK RENDELETE
(2009. november 16.)

a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról

5. cikk

(1) A mentesség csak olyan személyeknek adható meg, akiknek a szokásos lakóhelye folyamatosan legalább tizenkét hónapos időtartamig a Közösség vámterületén kívül volt.

(2) Mindazonáltal, az illetékes hatóságok kivételeket tehetnek az (1) bekezdésben meghatározott szabály alól, feltéve, hogy az érintett személynek egyértelműen az volt a szándéka, hogy folyamatosan legalább tizenkét hónapos időtartamig a Közösség vámterületén kívül lakjék.”

Az idézett jogszabályi hely alapján Ön kérheti a vámmentesség megállapítását 12 hónapnál rövidebb kint-tartózkodás esetén is. A kérelemhez be kell csatolnia egy olyan okmányt, ami igazolja, hogy Ön valóban 12 hónapnál hosszabb ideig kívánt kint dolgozni, azonban ez Önnek fel nem róható ok miatt hiúsult meg. A járművet azért vásárolta, hogy azt kint használja a munka időtartama alatt.

Hangsúlyozom, hogy a vámhatóság nem köteles a kérelmének helyt adni! Azonban célszerű megpróbálni. A kérelmet az autó tényleges behozatala előtt is benyújthatja, így amennyiben nem kapja meg a vámmentességet, úgy a jármű sorsáról úgy dönthet, hogy még nincs az EU-ban.

Tisztelettel!

Váradi Mihály
igazságügyi vámszakértő