Elkobozhatják az Olaszországban élő külföldiek autóját

2019.05.21. 06:16

Becslések szerint 8-10 ezer magyar állampolgár él és dolgozik Olaszországban. Őket érinti igazán a tavaly év végén hatályba lépett, nem olasz rendszámú autók használatára vonatkozó jogszabálymódosítás. Az olaszok bekeményítettek, bírságolják a szabályszegőket, ezért egy ottani magyar ügyvéd, Dr. Molnár Krisztina Ilona segítségével összefoglaltuk a lényeget, és megválaszoljuk a lehetséges kérdéseket.

Éva több mint tíz éve él Olaszországban, ott is dolgozik, bejelentett lakcíme évek óta egy olasz kisváros hangulatos utcájában található. Évának a munkája miatt állandóan szüksége van autóra, és persze azért is, mert gyakran jár haza meglátogatni a családját. Már hosszabb ideje az édesapja nevén lévő, magyar rendszámú, 2011-es Toyota Yarist használta, amikor 2019 január közepén a munkába menet belefutott egy egyszerűnek tűnő közúti ellenőrzésbe.

Mivel Éva legális munkavállaló, tökéletesen beszél olaszul, a kocsi műszakilag rendben volt, és biztos volt benne, hogy szabályt sem szegett, nyugodtan húzódott félre az úton, és készítette elő a saját és a kocsi iratait. Az intézkedő rendőrt láthatóan meghökkentette Éva tökéletes nyelvtudása és meg is könnyebbült, valószínűleg nem erre számított a korábbi tapasztalatai alapján.

polizia-auto-paletta

Megvizsgálta Éva iratait, majd rendkívül udvariasan közölte vele, hogy sajnos meg fogja bírságolni 850 euróra, mivel az autó nincs honosítva. Hozzátette még, hogy ezúttal nem foglalja le a magyar rendszámú autót, habár ez is jogában állna. Éva értetlenül állt a helyzet előtt, mivel már többször is átesett közúti ellenőrzésen, és soha semmilyen kifogás nem merült fel vele, vagy a járművel szemben. A rendőr közölte vele, hogy az ő egységüket most vezényelték ki erre az útszakaszra, és elsősorban külföldi rendszámú autókat állítanak meg egy törvényváltozás nyomán. A rendőr ennél többet nem mondott, de javasolta Évának, hogy fogadjon ügyvédet, majd továbbengedte.

Éva megfogadta a rendőr tanácsát, és felkeresett egy helyi ügyvédi irodát a történtekkel, amely részletes jogi állásfoglalást készített az ügyben. Nem árt, ha az ebben szereplő tanácsokat mindenki megfogadja, aki kétlaki életet, hiszen a legtöbb országban büntetik a hosszabb ideig külföldi rendszámmal használt autók gazdáit.

Az olasz törvényalkotás 2018. december 4-én fogadta el azt a jogszabályt (a Decreto di sicurezza nevű jogszabályegyüttes részeként), amely az olasz közlekedési szabályokat tartalmazó Codice della Strada (CdS) 93.§ és 132.§-ait módosította. Ezek értelmében bárki, aki legalább 60 napja Olaszországban bejelentett állandó lakos (residente), külföldön forgalomba helyezett (külföldi rendszámú) gépjárművel nem közlekedhet.

Nagyon szűk a kivételek köre

Az egyik kivétel, ha teljes bizonyító erővel bíró, az ellenőrzést megelőzően kelt olyan dokumentum tanúsítja „a használat jogcímét és a használatra meghatározott időintervallumot", amelyet a gépjármű tulajdonosa bizonyítható módon írt alá (pl. apostille felülhitelesítéssel ellátott közokirat). Ebben az esetben tehát olyan az Európai Unióban vagy EGK tagországban forgalomba helyezett lízingautóval, vagy bérbe adott gépjárművel lehet csak közlekedni, amely ottani lízingcég illetve bérbeadó társaság tulajdona, feltéve, hogy ennek a társaságnak nincs Olaszországban leányvállalata vagy fióktelepe.

A másik kivétel alapján azt kell bizonyítani, hogy egy olyan EU vagy EGK tagországbeli vállalkozás bocsátotta a gépjárművet birtokába „használatra”, amelynek nincs Olaszországban leányvállalata vagy fióktelepe, és amelynek a jármű használója dolgozik, vagy a cég együttműködő partnere. Ilyenkor azonban a hatóság szinte mindig vélelmezi, hogy valójában csak a jogszabály kijátszásáról van szó, tehát ezekben az esetekben is az ellenőrzött autó vezetőjének kell minden kétséget kizáróan bizonyítani a fenti jogosultságot és a munkakapcsolatot, illetve, hogy miért szükséges a magyar rendszámú autót olasz területen használnia, miért nincs saját gépjárműve, mennyit közlekedik vele, stb.

Mennyi ideig használható a magyar rendszámú autó Olaszországban, honosítás nélkül, ha tulajdonos életvitelszerűen kint tartózkodik?

A decemberben hozott jogszabály értelmében külföldi (nem olasz) rendszámmal ellátott autót Olaszországban állandó lakhellyel rendelkező személy nem vezethet, mert a gépjárművet az állandó lakhely bejelentését követően regisztrálni kell, és olasz rendszámot kell rá váltani. Jelenleg, bár nem egyértelmű a jogszabály, a rendőrség vagy az igazoltató szerv a külföldi rendszámú gépjárművet, ha a sofőr 60 napnál régebben rendelkezik Olaszországban állandó lakhellyel, azonnal lefoglalhatja és büntetést szabhat ki a vezetőre. Tehát ajánlatos a honosítást azonnal elvégeztetni.

Hogyan tudja igazolni az illető, hogy melyik naptól használja kint a nem honosított gépjárművet?

Ennek a bizonyítása a jelenlegi szigorítások tükrében nem mérvadó: a szabály, hogy hatvan napnál régebben olaszországi önkormányzatnál bejelentett állandó lakos Olaszország területén csakis olasz felségjelzésű gépjárművet vezethet, a fentiekben jelzett kivételek mellett. Miután az EU-n belül egyébként is fokozatosan megszűntek a határok és határátkelőhelyek, szinte lehetetlen annak bizonyítása, a gépjármű mióta tartózkodik Olaszország területén. A ki- és beutazások ellenőrzése is szinte lehetetlen, pontosan ezért alkalmazzák rendkívüli szigorral a jogszabályt több régióban, legalábbis a kezdeti időszakban.

Nem valószínű, hogy egy ellenőrzés után az eljáró hatóság egyáltalán hajlandó lenne bizonyítási eljárást lefolytatni a helyszínen, sokkal valószínűbb, hogy inkább lefoglalják az autót, aztán már csak egy költséges és kétes kimenetelű perben lenne lehetséges kérelmezni a bizonyítást.

Ki lehet-e játszani azzal a jogszabályokat, ha a maximális idő elteltével meghatározott időre igazolhatóan visszahozza Magyarországra a gépjárművet, aztán ismét igazolhatóan kiviszi azt Olaszországba?

Nem igazán, egyrészt, mivel a ki- és beutazás nehezen igazolható, tehát a 60 nap kezdőnapja szinte nem bizonyítható (hacsak nem hajóval érkezett az autó), másrészt egy esetleges ellenőrzés során a hatóság feltehetően (a jelenlegi tendencia szerint) maximális szigorral fog fellépni, lefoglalhatja az autót és pénzbüntetést szabhat ki. A sofőrnek ezt követően csak arra van lehetősége, hogy a határozatot az illetékes békebíró (Giudice di Pace) előtt megtámadja, amely így számára további költségekkel jár, s nem garantálható, hogy a jogvita számára pozitív kimenetellel záródik, nem beszélve a jogérvényesítés esetén egy több hónapos eljárásról, ügyvédi költségekről, a gépjármű tárolási díjáról, stb. Az állandó lakos (olasz vagy külföldi állampolgárnak) ugyanis azt kellene bizonyítania, hogy a gépjármű nem töltött 60 napot Olaszországban, de ezt csak az esetek igen kis százalékában lehetséges meggyőzően bizonyítani.

A hatóság valóban lefoglalhatja az autót, ha valaki nem honosítja és letelik a maximális idő?

A hatóság már az első ellenőrzés során lefoglalhatja az autót (most a kezdeti időszakban ezt elrettentő példaként teszi is), és ha a gazdája 180 napon belül nem honosítja, később el is kobozhatják.

A honosításig az autót nem adják vissza, így azonban még annak a lehetősége minimális, hogy a tulajdonos eladja külföldre, hacsak nem akar valaki egy lefoglalt autót megvenni és vállalni minden rizikót és költséget, amely ezzel jár.

Milyen egyéb szankciót alkalmazhat a hatóság, ha valaki honosítás nélkül a maximális idő után is használja kint az autóját?

Pénzbüntetés 712 euró, vagy ennél több lehet a fentebb említett lefoglaláson és elkobzáson kívül. Arra is lehetőség van, hogy a foglalást követően a gépjármű rendszámát és iratait az olasz Motorizzazione (Közlekedésfelügyelet) irodájába adják le, és az autó egy „foglio di via” nevű engedéllyel, valamint egy ideiglenes rendszámmal elhagyja az országot.

Amennyiben az autó lízing- vagy hosszútávú kölcsönszerződés alapján van az olasz állandó lakos birtokában, de az illető nem tudja a helyszínen felmutatni az olaszországi használathoz szükséges iratokat, a pénzbüntetés 250 euró lehet, ráadásul harminc napon belül kell bemutatni az előírt dokumentációt, és addig az autót sem adják vissza, a tárolásáért pedig fizetni kell.

Hogyan tudják bizonyítani, hogy mennyi ideje autózik illegálisan, Olaszországban a külföldi és milyen mentségei lehetnek?

Az olasz hatóság ebben az ügyben semmit nem köteles bizonyítani, akár vélelmekre is alapozhatja a büntetést. Amennyiben megállapítják, hogy az igazoltatott autós Olaszországban több mint hatvan napja bejelentett lakos, szinte automatikusan büntetnek és lefoglalják az autót. Amennyiben a szabálysértő sofőr bizonyítani tudja, hogy az autó még nincs hatvan napja Olaszországban, a szabálysértési határozatot megtámadhatja, de minden bizonyítási költség őt terheli, s meglehetősen nehezen bizonyítható, hogy az autó mikor és hol lépte át a határt, illetve meddig volt Olaszországban.

Arról nem beszélve, hogy ha az illető már jó ideje olaszországi lakos és az autó használt, akkor a legutóbbi törvénymódosítást követően a fenti bizonyítás még egészen objektív tényekkel is kockázatos, hiszen a hatóság vélelmezheti, hogy a legutolsó beutazás előtt is az országban volt már az autó, és azt éppen a szabály megkerülése miatt vitték ki egy időre. Ezt visszamenőleg, az összes korábbi beutazásokat is figyelembe véve szinte lehetetlen bizonyítani.

Többen próbálkoztak azzal, hogy az autót külföldön élő rokon, barát vagy cég nevére vásárolják, így a tulajdonos továbbra is külföldi marad, tehát nem vonatkozik rá a szabály. A törvénymódosítást követő jogértelmezési problémák, joghézagok miatt ezekben az esetekben is lefoglalhatják az autót, mert a hatóság azt vélelmez(het)i, hogy a tényleges tulajdonos a vezető, s ezért megkövetelheti, hogy a vezető igazolja jogosultságát a gépjármű felett (üzembentartó is csak akkor lehet, ha a gépjármű egy külföldi cég tulajdona és neki teljes bizonyító erejű irat áll rendelkezésére, hogy milyen jogcímen használja az autót).

Amennyiben azonban az autót évente minimum fél éven át Olaszországban használják, még ebben az esetben is honosítani kellene a járművet. Általában nem fogadják el az egyszerű privát nyilatkozatokat, egyrészt formai hiányosságok miatt (ha a nyilatkozat nem felülhitelesített közokiratban került kiállításra, annak eredetét, így az aláíró személyt sem tudja a sofőr igazolni), másrészt érdemben is hivatkozhat a hatóság arra, hogy rokoni kapcsolatok esetén kizárólag a jogszabály (adók, biztosítási díjak) kijátszása a cél. Ezt a vélelmet megdönteni peres eljárásban igen nehéz.

Jelenleg az egyetlen joghézag, hogy Olaszországban leányvállalattal nem rendelkező külföldi lízingcég tulajdonában álló gépjárművet használ az olaszországi állandó lakos, erre vonatkozóan ugyanis a jogszabályban nincsen utalás.

Mielőtt bármilyen használt autót megvenne, kérdezze le kártörténetét a Totalcar kártörténeti adatbázisban.

Hirdetésblokkolóval néznéd éppen a Totalcart, és ettől mi éhen halunk.

A TC olvasása ingyen van, de a működtetése nem: szerzőink és családjaik táplálkoznak, és ami fontosabb: rendszeresen tankolnak, pénzért.

Kérjük, engedélyezd a TC-n a hirdetések megjelenítését, vagy ellehetetleníted a működését annak, amit épp olvasni szeretnél.