Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

2018.04.13. 12:18

Jelen ÁSZF hatálya kiterejed a Totalcar.hu Kft-re, mint szervezőre, a rendezvény látogatóira,  illetve bizonyos rendelkezései a rendezvényen jogosulatlanul részt vevőkre. 

Vásárlás

A vásárlás során a vásárlást igazoló E-ticketet emailben kapja meg a vásárló. Amennyiben nem érkezne meg, a jegyvásárló felelőssége azt késedelem nélkül a rendezvény szervezőjénél jelezni. A szervező kizárja a működésképtelen vagy nem valós email cím megadásából származó kárért való felelősséget.

E-ticket nem névre szól, átruházható, így annak biztonságos őrzése és biztosítása (például ne kerüljön illetéktelenek kezébe) a vásárló felelőssége.

A helyszínen név, foglalási kód bemondása alapján nem lehetséges a Rendezvényre való belépés, ezért kérjük, hogy az E-ticket-ét minden esetben hozza magával.

A belépőjegy át nem ruházható.

E-ticket nem visszaválthatók, kivéve egyes speciális, egyedileg meghatározott eseteket, illetve adott esetben a magasabb szintű E-ticketre való cserét.

A vásárló a belépőjegy megvásárlásával automatikusan elfogadja a rendezvényre vonatkozó előírásokat és szabályokat. 

Beváltás

A látogató a E-ticketet a helyszínen tudja beváltani belépőjegyre.

A látogatót a beváltott belépőjegy feljogosítja a rendezvényre való egyszeri  belépésre, a rendezvényen való részvételre, annak teljes időtartama alatt. A rendező fenntartja a jogot, hogy a belépőjegy meglétét a rendezvény helyszínén bármikor ellenőrizze vagy megbízottaival ellenőriztesse.

Belépés

A rendezvényre bármilyen gépjárművel költségmentesen be lehet hajtani, amennyiben az abban tartózkodó személyek érvényes jeggyel rendelkeznek. 
A rendezvényre 14 éven aluli gyermekek nagykorú kísérővel ingyenesen léphetnek be.
A rendezvényre kutyák és egyéb háziállatok ingyenesen hozhatók, a látogató felelősségére.
A rendezvény szervezői fenntartják a jogot a belépők számának korlátozására, tekintettel a helyszínek befogadási sajátosságaira.

Kép- és hangfelvételek

A látogató a rendezvény területére történő belépéssel tudomásul veszi, hogy a rendezvényen róla hang- és képfelvételt készíthetnek. Ennek megfelelően a látogató a jegyvásárlással vagy a rendezvényeken történő részvétellel kifejezetten hozzájárul képmásának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és nyilvánosságra hozatalához a szervező weboldalán és az általa készített egyéb tartalmakban és felületeken (ide értve, nem kizárólagosan: nyomtatott kiadványok, TV műsor, stb egyéb felületeken?), azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a látogató közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető.

Házirend a Totalcar.hu Kft. rendezvényein

A rendezvény területén – a rendezvények bejárata előtti területet is ideértve – a Totalcar.hu Kft. előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása.

A látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti. 

A  rendezvény sajátosságaiból adódóan külön felhívjuk a látogatók a figyelmét a kulturált autó- és egyéb járműhasználatra.

A látogató köteles a szervező Totalcar.hu Kft. illetve megbízottai utasításainak a rendezvény biztonságos és szakszerű lebonyolítása érdekében  engedelmeskedni, a szervezőkkel és a többi látogatóval együttműködni.

A Totalcar.hu Kft. jogosult a jelen ÁSZF bármely pontját megszegőkkel szemben fellépni, a jogviszonyt felmondani, karszalagjukat érvényteleníteni, a rendezvényről való távozásra felszólítani és a további rendezvényeiről kitiltani.

Rendező: TotalCar.hu Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Elérhetősége: Budapest, 1036, Lajos utca 48-66.
Telefonszám: 06-1-999-6132
Adószám: 1-2514988-2-41
Cégjegyzékszám: 01 09 690195