Hogyan számítsuk át pontokra a halmozott szabálysértéseket?

2008.04.13. 08:39
193 hozzászólás


Két szabálytalan előzéssel, egy súlyos sebességhatár-túllépéssel és a vezetés közbeni mobiltelefonálással össze lehet szedni annyi közlekedési büntetőpontot, ami után bevonják a vezető jogosítványát.

A hivatalos indokolás szerint a szigorítás hátterében az áll, hogy a korábbi pontozási rendszernek nem volt igazi visszatartó ereje, mivel alig akadt olyan autós, aki a büntetőpontok 2001-es bevezetése óta elérte volna a tizennyolc pontos felső határt, kb. 350-en voltak ebben érintettek. Ugyanakkor legalább félmillió ember szerzett az eltelt időszakban legalább egy büntetőpontot. Az idei évtől azonban szinte minden szabálysértésért dupla annyi pont jár, mint eddig, sőt egy ittasan okozott balesetért, „halmazati” büntetésként összesen tizennégy pontot osztanak ki.

Közlekedési bűncselekményért a jövőben 6 vagy 9 pontot kapnak a járművezetők, a szabálysértések elkövetői pedig 1-5 pontot szerezhetnek. Tudni kell azt is, hogy büntetőpont nem állapítható meg pont olyan szabályszegés elkövetése esetén, amely miatt a bíróság vagy a szabálysértési hatóság járművezetéstől eltiltást, vagy kategóriától való eltiltást alkalmazott.

Egyik olvasónk szerette volna tudni, van-e a rendőrnek mérlegelési lehetősége a pontok kiosztása során. Vele az történt, hogy nem állt meg a stop táblánál, csak balra nézve lassított. Az ő esetében ha csak szimplán az elsőbbség szabályainak megsértése történt, az 4 büntetőpontot ér, ha a szabálytalankodással más közlekedésben részt vevőt hirtelen irányváltoztatásra vagy fékezésre kényszerített, akkor 5 büntetőpont jár érte. A pontok fixek, nincs mérlegelési, méltányossági lehetőség.

Másik olvasónk rossz helyen parkolt, édesapja az üzemben tartó és ő a tulajdonos. Kérdése az volt, mit lehet tenni annak érdekében, hogy a büntetőpont ne az apja nevére kerüljön. A büntetőpontok kiszabása hasonló elven működik, mint a szabálysértési bírság kiszabása, azaz büntetőpontot az kap, akit jogerős határozattal elmarasztaltak.

Mivel a megemelt pontszámokkal gyorsabban ki lehet pontozódni, a korábbi 14 helyett már a 12 pont elérése esetén megkapjuk a hivatalos értesítést, ideje jó útra térni. A legsúlyosabban pontozott szabálysértések továbbra is a gyorshajtás, ittas vezetés, eltiltás hatálya alatti vezetés, az elsőbbség, előzés szabályainak megsértése és a vasúti átjárón való szabálytalan áthaladás.

2008. január 1-től 1-4 pont között pontozni kell a következő, korábban be nem sorolt szabályszegéseket is:

  • irányjelzés szabályainak megszegése
  • bekanyarodási szabályok megsértése
  • megállás útkereszteződésben és az úttestek széleinek metszéspontjától számított 5 méteren belül
  • megállás kerékpársávon, útkanyarulatban, valamint olyan helyen, ahol a jármű a fényjelző készülék vagy jelzőtábla észlelését akadályozza
  • kijelölt gyalogos-átkelőhely előtt megálló jármű előtti elhaladás megállás nélkül
  • jobbra tartási kötelezettség megszegése
  • záróvonal és járműforgalom elől elzárt területen való áthaladás.

 

Közlekedési bűncselekmények után járó büntetőpontok

Tényállás Pontszám
Segítségnyújtás elmulasztása (közúti közlekedés körében) 9
Közúti veszélyeztetés 9
Közúti baleset okozása 6
Járművezetés ittas vagy bódult állapotban 9
Járművezetés tiltott átengedése 9
Cserbenhagyás 9

Közlekedési szabálysértések büntetőpontjai

Biztonságos közlekedésre alkalmatlan jármű vezetése üzemképtelen fék, kormányberendezés esetén

Tényállás Pontszám
Járművezetés az eltiltás tartama alatt 5
Ittas vezetés szabálysértés 5
Sebességkorlátozás jelentős túllépése 5
Az elsőbbség és az előzés szabályainak megsértése alapesetben 4
Az elsőbbség és az előzés szabályainak megsértése, ha ezzel mást hirtelen fékezésre vagy irányváltoztatásra kényszerít 5
Vasúti átjárón áthaladás szabályainak megsértése 5
A közúti közlekedés rendjének megzavarása 4
A közúti közlekedés rendjének megzavarása könnyű testi sértés okozása esetén 5
Engedély nélküli vezetés (közúti forgalomban gépi meghajtású jármű vezetése más kategóriába tartozó engedéllyel, illetve a jármű vezetésének átengedése engedéllyel nem rendelkező részére) 4
Biztonságos közlekedésre alkalmatlan jármű vezetése üzemképtelen fék, kormányberendezés esetén 5
A megengedett sebességhatár legalább negyedével történő túllépése 3
Irányjelzés szabályainak megszegése 3
Bekanyarodási szabályok megsértése 2
Megállás, megfordulás, hátramenet szabályainak megszegése autópályán, autóúton és vasúti átjáróban 5
Megállás útkereszteződésben és az úttestek széleinek metszéspontjától számított 5 m-es távolságon belül 2
Megállás kijelölt gyalogos-átkelőhelyen, valamint a gyalogos-átkelőhely előtt 4
Megállás kerékpársávon, útkanyarulatban, valamint olyan helyen, ahol a jármű a fényjelzőkészülék vagy jelzőtábla észlelését akadályozza 4
A forgalomirányító fényjelző készülék tilos jelzésén való áthaladás 4
A rendőr jelzésének figyelmen kívül hagyása 4
Megállás vasúti átjáróban, valamint a vasúti átjáró előtt 4
Gyalogosok elsőbbségére vonatkozó szabályok megsértése 4
A biztonsági öv, a bukósisak, valamint a gyermekbiztonsági rendszer használatának elmulasztása 2
Kézben tartott mobil rádiótelefon használata 3
Nem megfelelő sebesség alkalmazása (relatív sebességtúllépés) - csak halmazatként alkalmazható; 1
Egyes jelzőtáblák utasításainak megszegése 2
A kijelölt gyalogos-átkelőhely előtt megálló jármű melletti elhaladás megállás nélkül 4
Jobbra tartási kötelezettség megsértése 1
Záróvonal és járműforgalom elől elzárt területen való áthaladás 1

A büntetőpontok törlése vagy csökkentése

Több olvasónkat érdekli, hogy ezek a büntetőpontok csak gyűlnek vég nélkül, vagy egy idő után elévülnek. Hát szerencsére nem számítanak egy életen át, csak a megszerzésüktől számított 3 évig, utána törölni kell őket. Itt is érzékelhető a szigorítás, mivel korábban 2 év volt a pontok elévüléséhez szükséges idő.

A járművezető nyilvántartott pontjainak számát utánképzésen való önkéntes részvétellel csökkentheti. Aki 12 pont összeszedése előtt vállalkozik utánképzésre, annak 9, aki ennél több ponttal áll neki az utánképzésnek, annak 6 pontot törölnek el. Tehát ha előbb jóvá tesszük bűneinket, több ponttól szabadulhatunk meg. Utánképzésre a Nemzeti Közlekedési Hatóság (közlekedésfelügyelet) területi igazgatóságain lehet jelentkezni. Ezek címét, elérhetőségét a www.nkh.hu honlapon megtalálhatják.

A pontok száma azonban utánképzéssel sem csökkenthető korlátlanul, csak évi egy utánképzés után jár a pontcsökkentés. Az sem mellékes, hogy az utánképzés nem csekély mennyiségű pénzt emészt fel, a mindenkori járművezetői pótvizsgadíj értékét szorozzák fel különféle technikákkal, ami alapján végül minimálisan ötvenezer forintos képzési díjakkal kell számolni. Öröm az ürömben, hogy itt is lehet pótvizsgázni, a befizetett pénz nem úszik el elsőre.

Olvasónk kérdezte, hol tudhatja meg aktuális pontjai számát, mivel az a rendőröktől kapott elismervényen ez olvashatatlan volt. A pontokat a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH) tartja nyilván. Elérhetősége: 1094 Budapest, Balázs Béla utca 35., 1450 Budapest, Pf.: 81., Tel.: 06(1) 455-6700. Ez a hivatal automatikusan tájékoztatja a járművezetőket, ha pontjaik száma a 12-t elérte, illetve akkor is, ha a cselekményt a bíróság bírálta el. Hivatalos tájékoztatást küldenek akkor is, ha utánképzést követően csökkentették a pontok számát.

Ha elértük a 18 pontot…

A jogosítványok bevonását, visszaadását pedig a lakóhelyünk szerinti okmányiroda végzi. A pontok száma miatti jogosítvány bevonás gyorsan megy, a KEKKH három napon belül értesíti az okmányirodát, az pedig 8 napon belül meghozza a járművezető vezetői engedélyét visszavonó határozatot.

A visszavont vezetői engedélyt annak leadásától számított hat hónapot követően adják vissza, ha a járművezető igazolja, hogy a vezetői engedély visszavonását követően utánképzésen vett részt, és a vezetési jogosultság egyéb feltételei ( pl. egészségügyi alkalmasság) fennállnak. A hat hónapos időtartamba be kell számítani azt az időt, amely alatt a visszavonást megelőző szabályszegés miatt a vezetői engedély a hatóság birtokában volt. Ha ez az időtartam az eljárás elhúzódása miatt a hat hónapot elérte vagy meghaladta, a vezetői engedélyt az okmányiroda az utánképzés igazolását követően azonnal visszaadja.

Mi történik, ha egyszerre több szabálysértést vagy bűncselekményt követünk el?

A bűncselekmények közül a legmagasabb pontszámmal járó bűncselekményhez rendelt pontszámot 5 ponttal kell növelni, a szabálysértések esetében a legmagasabb pontszámmal járó szabálysértéshez rendelt pontszámot a kisebb súlyú szabálysértéshez rendelt pontszám felével kell megemelni. Az esetleg keletkező töredékpontokat felfelé kell kerekíteni.

Egyik olvasónkat lefülelték, hogy két kiskorú gyermekét nem kötötte be biztonsági ülésbe, áthaladt a piroson és vezetés közben mobilozott. A kézben tartott mobiltelefonnal telefonálás 3 pont, gyermekülés használatának elmulasztása 2 pont, piroson áthaladás 4 pont, azaz összesen 9 pont járna ezekért a szabálysértésekért. Ha a szabálysértéseit egy eljárásban bírálják el, 9 pont helyett a legmagasabb pontszámhoz (4) a kisebb pontszám (2) felét kell hozzáadni, tehát 5 pontot fognak a részére kiosztani.