Szerzői jogok

Azzal, hogy belép a www.totalcar.hu szájtrendszer a valamelyik oldalára (beleértve a TotalBike, forum.index.hu illetve totalcar.hu/forum alatti fórumokat és valamennyi aloldalt), elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, előfizetője a rendszer egyik szolgáltatásának sem:

- A totalcar.hu, totalkar.hu és totalbike.hu webszájtokon ("lap") található tartalom a TotalCar.hu Kft. szellemi tulajdona.

- - A TotalCar.hu Kft. fenntart minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

- A kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit ? kizárólag saját felhasználás céljából ? merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

- A totalcar.hu oldalai teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

- A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A TotalCar.hu Kft követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

- A lapból értesüléseket átvenni csak lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő
a) nem módosítja az eredeti információt,
b) a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

- A totalcar.hu, totalkar.hu és totalbike.hu domainnév, valamint a TotalCar név szerzői jogi védelmet élvez, védjegyoltalomban részesül, felhasználása ? a hivatkozás kivételével ? kizárólag a TotalCar.hu Kft. előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.

- A hírügynökségek honlapunkon felhasznált hírei és fotói szerzői jogvédelem alatt állnak, a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni.

- A TotalCar.hu Kft. pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.