Gyakran feltett kérdések

2008.06.03. 16:12
Kérdezzen bátran, de előtte fussa át ezt a gyikfakkot, hátha más már megkérdezte korábban. Vagy olyat kérdezett, amit Ön nem kérdezne, de szüksége lehet a válaszra. Vagy olyat, amit Ön nem kérdezne, a válaszra sincs szüksége, de azért jó, ha tudja.

Kérdezzen bátran, de előtte fussa át ezt a gyikfakkot, hátha más már megkérdezte korábban. Vagy olyat kérdezett, amit Ön nem kérdezne, de szüksége lehet a válaszra. Vagy olyat, amit Ön nem kérdezne, a válaszra sincs szüksége, de azért jó, ha tudja.

Mi az, hogy svájci frank- vagy euróalapú hitel?

Devizaalapú szerződésről akkor beszélünk, ha a finanszírozási szerződés mértékadó devizaneme nem magyar forint (HUF). Ilyen esetekben a finanszírozott összeget és a havidíjakat nem magyar forintban, hanem az adott devizában tartjuk nyilván. Jelenleg a finanszírozóknál svájci frank- (CHF) és euro- (EUR) alapú szerződések kötésére nyílik lehetősége. A devizaalapú szerződés kifejezetten előnyös annak, akinek bevételei rendszeresen az adott devizában keletkeznek, mert így az árfolyamváltozás hatásai kiküszöbölhetőek. E mellett a forintnál kedvezőbb kamatkondíciókkal igényelhetőek a devizaalapú finanszírozási konstrukciók, ezért alacsonyabb induló havidíjak érhetőek el. Azonban devizaalapú szerződések esetén az árfolyamváltozás miatt hónapról hónapra változhatnak a havidíjak mindkét irányba!

Hogyan fizessem a törlesztőrészleteket? Muszáj a sárga csekkekkel postára járnom?

A törlesztőrészletek megfizetésére többféle lehetősége adódik. Az esetek döntő többségében ügyfeleink a csekkes díjfizetési módszert választják, mely esetén havonta a törlesztőrészletről szóló számlával együtt postai készpénzátutalási megbízást (sárga csekket) is küldünk.
A törlesztőrészletek megfizetésére a csekken kívül lehetősége van bankszámlájáról történő utalással is és adhat bankjának csoportos beszedési megbízást is a törlesztőrészletekre. Kérjük vegye figyelembe, hogy devizaalapú szerződések esetén a törlesztőrészletek hónapról hónapra változnak, így ha állandó átutalási megbízást ad bankjának, akkor az átutalandó összeget úgy határozza meg, hogy a törlesztőrészlet növekedése esetén is elérje a törlesztőrészletet.
A törlesztőrészletek megfizetésére lehetősége van bármelyik bank iókban is, ahol a szerződésszámának ésvagy törlesztőrészlet számlaszámának megadásával közvetlenül is fizethet be készpénzt a finanszírozó számlaszámára.
Amennyiben nem szeretne havonta bajlódni a sorbanállással, csekkekkel vagy átutalási megbízásokkal, akkor adjon számlavezető bankjának csoportos beszedési megbízást a törlesztőrészletre. Ahhoz, hogy ezt megtegye, szüksége lesz egy egyedi azonosító számra, amiről telefonos ügyfélszolgálatunkon kap felvilágosítást.

Mi az árfolyamváltozás és hogyan érint engem? Hajóvonták találkozása tilos?

Devizaalapú szerződések esetén a finanszírozott összeget és a törlesztőrészleteket az adott devizában tartjuk nyilván a finanszírozási szerződés hatálybalépésének napján érvényes devizaárfolyamon (bázisárfolyam). A törlesztőrészleteket azonban az esedékességüket megelőző hónap utolsó napján érvényes devizaárfolyamon (aktuális árfolyam) kell részünkre megfizetni. Amennyiben a bázisárfolyam és az aktuális árfolyam eltér egymástól, akkor árfolyamváltozásról beszélünk, amely miatt módosulnak a törlesztőrészletek az eredetileg tervezetthez képest.

Mi a "Havi fix" konstrukció? Van köze a menstruációhoz?

Havi fix konstrukció igénylésére devizaalapú szerződések esetén van lehetőség. A konstrukció egyesíti magában a deviza- és a forintalapú szerződések előnyeit, ugyanis a devizaalapú szerződéseknek megfelelő, alacsony havidíjat kínál, melyek a forintalapú szerződéseknek megfelelően nem változnak az árfolyamváltozás hatására sem! A szerződések devizaalapúak, így természetesen a havidíjakra eső árfolyamváltozásokkal el kell számolni, azonban ez a futamidő végén történik meg a futamidő rövidülésével vagy hosszabbodásával, a felgyűlt árfolyamváltozások összegének megfelelően.

Jól sejtem, hogy az "Integrált casco" konstrukció a hitelbe integrált cascót jelenti?

Jól. Az integrált casco egy olyan kiegészítő szolgáltatás, amely választása esetén a törlesztőrészletek tartalmazzák egy teljeskörű casco biztosítás díjait is. Amellett, hogy kényelmes, mert egyfelé kell fizetni a törlesztőrészletet és a cascót, még általában nagyságrendekkel olcsóbb is, mint az általában a piacon fellelhető, egyedileg kötött teljeskörű casco konstrukciók.

Mi a "Hitelkerék" konstrukció? És mi hajtja?

A Hitelkerék az Erste Leasing a piacon egyedülálló konstrukciója. A finanszírozási szerződéshez kapcsolódik egy speciális élet- és balesetbiztosítás, amely amellett, hogy tragédia esetén segít enyhíteni a következményeket, egyben befektetés is! A befizetett biztosítási díjakat ugyanis a biztosító befekteti. Az ebből származó hozammal ön szabadon rendelkezhet! Ráadásul a befizetett biztosítási díjak után ön adókedvezményt is igénybe vehet, amennyiben a jogszabályokban meghatározott feltételek fennálnak. Meglévő életbiztosítását is bevonhatja a szerződésbe, amellyel csökkentheti a havi kiadásait is.

Mi a "Hobbi hitel"? Ha unatkozom, felvehetem?

A Hobbi hitel azon ügyfeleinknek nyújt segítséget, akik robogót, quadot és egyéb, hatósági nyilvántartásban kötelezően nem nyilvántartandó motorkerékpárt, esetleg utánfutót szeretnének vásárolni, de nem áll rendelkezésükre elegendő készpénz.

A haverom eladja a verdáját, meg is venném ha lenne rá pénzem.

A Gépjárműhitel termék egy speciális termék azon ügyfelek számára, akik közvetlenül, kereskedés közbeiktatása nélkül szeretnék gépjárművüket eladni/megvásárolni. Az ilyen ügyletek esetén az eladó és a vevő általában két magánszemély, de nem kizárt, hogy egyéni vállalkozók vagy cégek szerződjenek (akár eladóként, akár vevőként).

Remekül vezetek, és Isten/Allah/Buddha mindig figyel rám. Kell-e casco biztosítást kötnöm a finanszírozott gépjárműre?

Cégünknél többféle casco biztosítási módozatot választhat szerződéskötéskor. Teljeskörű casco választása esetén Önnek teljeskörű, minden kockázatra kiterjedő biztosítást kell kötnie a gépjárműre, melyet a futamidő lejártáig fenn is kell tartania. Amennyiben az Integrált casco konstrukciót választja, akkor nem kell törődnie a biztosítás megkötésével, ugyanis a finanszírozó gondoskodik arról, hogy önnek a futamidő lejáratáig teljeskörű casco biztosítás védje Önt a fellépő káreseményekkel szemben.
Lehetősége van ugyanakkor speciális, cascómentes, ill. no-casco konstrukció választására is, amelyek esetében nem kell casco biztosítást kössön gépjárművére, azonban totál- és lopáskár esetén az Ön tartozása azonnal, egyösszegben esedékessé válik.

Előfordulhat-e, hogy más bank is rám vágja az ajtót, ha új hitelért kuncsorgok náluk, miközben még tartozom a finanszírozónak?

Igen. A finanszírozónak törvényi kötelezettsége jelenteni a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR - régebben BAR) felé a nemfizető ügyfeleit. Cégek esetében minden ügyfelet, akinek 30 napnál régebbi lejárt tartozása van, míg magánszemélyek esetében azokat, akiknek 90 napnál régebbi, a minimálbért meghaladó összegű késedelembe estek.

Mi a teendő, ha nyerek a lottón, és futamidő előtt szeretném visszafizetni a hitelt?

Erre vonatkozó igényét jelezheti telefonon, e-mailben, illetve faxon. A finanszírozó hamarosan írásban tájékoztatja a fizetendő díjról és a kifizetés lehetőségeiről.

Kell-e bánatpénzt fizetni, ha kiszállok a futamidő előtt?

Igen. Ennek mértéke hitelszerződések esetén: a finanszírozási futamidő első felében a fennálló tőketartozás 5%-a, de legalább 50 000 Ft. Finanszírozási futamidő második felében a fennálló tőketartozás 3%-a, de legalább 35 000 Ft. Ezen felül a hátralévő tőkére vonatkozó devizaárfolyam-különbözet. Lízingszerződéseknél: a hátralévő lízingdíjak aktuális diszkont kamatlábbal diszkontált értéke és a hátralévő tőketartozás különbsége, de a finanszírozási futamidő első felében legalább a fennálló tőketartozás 5%-a, de legalább 50 000 Ft; míg a finanszírozási futamidő második felében legalább a fennálló tőketartozás 3%-a, de legalább 35 000 Ft. Ezen felül a hátralévő tőkére vonatkozó devizaárfolyam-különbözet.

Ha rájövök, hogy túl sok, vagy túl kevés nekem a havi törlesztő, változtathatok-e rajta?

A futamidő alatt a finanszírozási feltételek figyelembevétele és szerződésmódosítási díj megfizetése mellett lehetséges a futamidő csökkentése/növelése, résztörlesztés teljesítése, a szerződés cascómentes/cascós konstrukcióvá tétele, valamint devizanem-váltás. Erre vonatkozó igényét a szerződésmódosítási kérelem nyomtatványunkon jelezze.

Hova szaladjak, ha módosítani akarok a hitelemen?

A kérelem érkezhet e-mailben, faxon, de akár postai levél formájában is. A finanszírozó írásban fogja megküldeni Önnek a módosítási ajánlatot.

Felrúghatom-e a hitelre vett kocsim casco biztosítását?

A finanszírozási feltételek figyelembe vétele mellett szüntethető meg a biztosítás. Erre két lehetőség van: szerződésmódosítás keretében résztörlesztés úgy, hogy a kezdő befizetés elérje a 70%-ot, illetve a szerződés cascómentes konstrukcióvá módosítása.

Hitelre vett kocsimmal elfognak-e a határon, ha kirándulni megyek?

Lízingszerződés esetén a gépjármű vezetőjének minden esetben rendelkeznie kell a finanszírozó által kiadott írásbeli engedéllyel. Hitel esetén csak abban az esetben, ha a célállomás Románia. Az engedély kiadásának díja 3000 Ft.

Bejegyezhető-e második üzembentartó a forgalmi engedélybe?

Második üzembentartó bejegyzésénél kizárólag az új üzembentartó fog szerepelni a forgalmi engedélyben. Az engedély kiadását a finanszírozó az üzembentartó kezesi vagy adóstársi minősítéséhez köti és nem számol fel külön díjat.

Unom a piros Ladát, vennék egy új autót. De taxizhatok-e a hitelre vett kocsimal? (Köszönettel: Taki bácsi)

Ezen engedély kiadása kizárólag egyedi elbírálás alapján és ismételt hitelképesség vizsgálat mellett adható ki. Feltétel még az emelt szintű casco biztosítás megkötése, valamint a magasabb önrész. Az engedély kiadásának díja 30 000 Ft.

Van-e lehetőség a tartozás átvállalására?

Hitelszerződések esetén igen, amennyiben a hitelátvállaló és kezese hitelképesnek minősül. Ennek díja a fennálló tőketartozás 5%-a, minimum 30 000 Ft. Lízingszerződések esetén a finanszírozónál nincs lehetőség az átruházásra.

Összetörtem a hiteles kocsit, jaj. Mi a teendő?

Az esetleges károkkal kapcsolatban Önnek kárbejelentési kötelezettsége van, melyet megtehet írásban (e-mailben, faxon, illetve postai levélben) vagy telefonon. A biztosító társaságnak szüksége van a kártérítési összeg kifizetéséhez a finanszírozó által kiállított meghatalmazásra. A szakszervíz részére abban az esetben állítjuk ki a kárösszeg felvételére szóló meghatalmazást, ha a kárfelvételi jegyzőkönyv és a javítási kalkuláció beérkezik a finanszírozóhoz. Ügyfelünk részére történő meghatalmazás kiadáshoz a kárfelvételi jegyzőkönyv és javítási számla megküldése szükséges. Totálkárnál a kárfelvételi jegyzőkönyvet és a totálkár számítást kell eljuttatni biztosítási csoportunknak. Munkatársunk mindkét esetben írásban fogja Önt tájékoztatni a további teendőkről és az ügymenetről.

Ellopták a hitelre vett kocsimat, jaj. Hova fussak?

Lopás esetén az illetékes rendőrkapitányságon feljelentést kell tenni, és a feljelentés másolatát a finanszírozó ügyfélszolgálatának meg kell küldeni.

Égeti a zsebem a pénz, de nem jött meg a csekk. Mehetek a kocsmába?

Ilyenkor mindenekelőtt értesíteni kell a számla esedékessége előtt a finanszírozó ügyfélszolgálatát, akik ismételten megkísérelik elküldeni Önnek a számlaértesítőt. Amennyiben az értesítés már az esedékesség után történik, célszerű a befizetést bankfiókban vagy átutalással teljesíteni a közlemény rovatban a szerződésszám feltüntetésével - tekintettel arra, hogy ezen befizetések már a befizetést követő napon megérkeznek számlánkra.

Milyen iratok szükségesek az adatváltozás bejelentéséhez?

Névváltozás esetén a személyi igazolvány fénymásolatát, állandó lakcímváltozásnál a lakcímkártya másolata szükséges. Levelezési cím változását kérjük írásban jelezze e-mailben, faxon vagy postai levél formájában.
Ügyfeleink cégjogi helyzetében bekövetkezett változásnál: amennyiben jogutódlással történt az átalakulás, a változást bejegyző végzést kérjük szíveskedjék beküldeni, egyéb esetben tartozásátvállalás szükséges.

Garanciális autócsere esetén milyen iratokat kell beküldeni a banknak?

Szükség van a márkakereskedő és az ügyfél közötti megállapodásra a garanciális cseréről vagy a kereskedő által felvett jegyzőkönyvre. Ezeknek tartalmaznia kell a régi és a cserejármű adatait is. Ezt követően munkatársunk elkészíti a szerződésmódosítást és levél formájában küldi meg a kereskedés részére.

Meghaltam. Mit tegyek?

Szerződött Ügyfelünk sajnálatos elhalálozása esetén a szerződés módosításához szükséges megvárni a hagyatéki eljárás lefolytatását. A hagyatéki eljárás lezárását követően az alábbi iratok beküldését kérjük: a jegyzőkönyv egy példányát, a halotti anyakönyvi kivonat másolatát, az örökös iratainak (személyi igazolvány, jogosítvány, közüzemi számla) egy-egy másolatát.
A fenti dokumentumok alapján elkészítjük a megállapodást, amelyet ügyfelünknek haladéktalanul postázunk. A törzskönyvet az illetékes okmányirodának továbbítjuk, amelyet követően az ügyfél intézi a gépjármű átíratását (átírási költség nincs). Amennyiben az örökös nem tart igényt a gépjárműre, akkor javasoljuk, hogy a gépkocsit adja le egy autókereskedésben bizományi értékesítésre, vagy vegye fel a kapcsolatot céa finanszírozóval, akitől kérheti a gépjármű átvételét.

Tizennyolcra lapot húztam, alsó lett, de a Józsinak huszonegye volt. Mindenem odalett, nem tudom fizetni a hitelt. Mi legyen?

Amennyiben bármely okból kifolyólag előre láthatóan nem fogja tudni tovább fizetni a havi törlesztőrészleteket, a legfontosabb, hogy a lejárt tartozásai ne érjék el azt a ami behajtási tevékenységet indokolna (ismételt fizetési felszólítás, behajtó cég megbízása a tartozás beszedésére, eszköz elvételére), mivel minden ilyen beavatkozás az Ön tartozását növeli és a tartozásán felüli egyéb költségek, elérhetik akár a 100 000 Ft-os összeget is. Fizetésképtelenség esetén az alábbi lehetőségek állnak a rendelkezésére:
 • Keres valakit, aki a hitelszerződést átvállalja Öntől.
 • A járművet saját maga megpróbálja értékesíteni. Amennyiben a jármű vételára fedezi a szerződésen fennálló tartozását, annak kiegyenlítését követően rendelkezésére bocsátjuk a jármű fedezeti okmányait (törzskönyv, feloldó papírok). Amennyiben a jármű vételára nem éri el a szerződésen fennálló tartozás mértékét, úgy a vételár elfogadását előbb elbíráljuk, pozitív elbírálás esetén a jármű fedezeti okmányait akkor bocsátjuk a rendelkezésére, ha a fennmaradó tartozás összegére hitelszerződést ír alá a finanszírozóval.
  Fenti két megoldásra csak abban az esetben van lehetősége, ha a szerződésen nincs lejárt tartozás!
 • Legvégső esetben felveszi a kapcsolatot a finanszírozóval, és az általuk megadott telephelyen leadja a járművet. Ebben az esetben a járművet kereskedő partnereink bevonásával értékesítjük. Ezt a megoldást csak végső megoldásként javasoljuk, ugyanis a járművet ebben az esetben nagykereskedelmi forgalomban értékesítjük, ami negatívan hat a jármű vételárára.
 • Végrehajtást indítottak a járműre, Önök pedig felmondták a szerződést. És ez így hogy?

  Amennyiben a (hitel)szerződés fedezetét képező gépjárműre harmadik fél végrehajtási eljárást kezdeményez, a hitel fedezete megszűnik, ezért a szerződést felmondjuk. Ilyen esetben a lehető legrövidebb időn belül rendezze a végrehajtást kérő felé fennálló tartozását, vagy állapodjon meg vele részletfizetésben. Amennyiben rendezi tartozását és a végrehajtási eljárás megszűnik, a szerződés felmondását visszavonjuk (reaktiválási díj ellenében). Ha egyösszegű rendezésre nincs lehetősége, de eljuttatja hozzánk a harmadik féllel kötött részletfizetési megállapodást, akkor a szerződés a végrehajtást kérő felé fennálló tartozásának teljes kiegyenlítéséig felmondott állapotban marad, a felmondást csak abban az esetben vonjuk vissza (reaktiválási díj ellenében), ha a végrehatás megszüntetéséről szóló határozatot kézhez kapjuk.
  Amennyiben tartozását nem rendezi a végrehajtást kérő felé, a szerződés felmondását követően az opciós jogunkat nem tudjuk érvényesíteni, a járművet értékesíteni és a befolyt vételárat a szerződésen fennálló tartozásába beszámítani. Ebben az esetben követeléseink beszedését peres úton vagyunk kénytelenek érvényesíteni.

  A behajtó elvette a járművet, de nagyon hozzám nőtt, rájöttem, hogy mégis szeretném tovább fizetni a hitelt. Mi a teendő?

  Amennyiben a behajtási eljárást követően anyagi helyzete mégis lehetővé tenné, hogy tovább folytassa a szerződést és újra birtokba vegye a járművet, kérjük írásban forduljon finanszírozóhoz, aki kérelmének elbírálását követően közöli Önnel a szerződés visszaállításához szükséges összeget és annak befizetési határidejét.
  Hitelszerződés esetén, eszközelvételt követően a járművet a finanszírozó nevére átíratja. Amennyiben kérelme beérkezésekor az átírás már megtörtént, abban az esetben az eredeti hitelszerződés nem folytatható, a lejárt tartozások, valamint egyéb költségek megfizetését (intervenciós költség, szerződésvisszaállítási díj) követően új, pénzügyi lízingszerződést kell kötni.

  A kocsimat elárverezték, de a fennmaradó tartozást így sem tudom egy összegben kifizetni. Adósok börtöne?

  Amennyiben a jármű értékesítését követő elszámolás összegének egy összegben történő rendezésére nincs lehetősége, az elszámolás késedelmi kamatokkal növelt összegére részletfizetési lehetőséget biztosítunk egy új adósság-rendezési hitelszerződés formájában. Amennyiben elszámolás utáni tartozását adósságrendezési hitel formájában szeretné visszafizetni, kérjük írásban (e-mailben vagy postai úton) jelezze ezt az a finanszírozónak, feltüntetve elérhetőségeit.