Szélvédő háromszor

2001.08.01. 11:28

Az út szélén parkoló autóba szálltam be, amikor egy a gépkocsim mellett elhaladó teherautó által felvert kavics megsértette a szélvédőmet. Ezt a kárt a biztosító rendezte, de ezért megvonta a balesetmentességért járó bónuszomat.

Tisztelt Szekeres Mária!

Casco bónuszomat megvonták egy szélvédő kár miatt.

Az út szélén parkoló autóba szálltam be, amikor egy a gépkocsim mellett elhaladó teherautó által felvert kavics megsértette a szélvédőmet. Ezt a kárt a biztosító rendezte, de ezért megvonta a balesetmentességért járó bónuszomat. Ezt többszöri szóbeli és írásbeli reklamációm után szóban közölték velem.

Kérdéseim:
- Jogszerű-e Ön szerint az eljárás? (Úgy érzem a balesetmentességemért adott bónuszt egy másik jármű által felvert kőért megvonni nem túl tisztességes.)
- Ha jogszerű, akkor visszafizethető-e a kártérítés és visszaállítható-e a Casco bonuszom osztályom.

A károsult gépkocsim rendszáma AXZ-XXX. Cascó bónuszomat a GZJ-XXX frsz. autómon szeretném érvényesíttetni.

Válaszát várva maradok tisztelettel, gy

Tisztelt Uram !

Leveléből nem derül ki, hogy milyen módozatú casco biztosítással rendelkezik, de a legtöbb esetben az üvegtörés kockázati elem a törésbiztosítás része. A díjkedvezményre (bonusra) jogosító időtartam megszakad, ha a biztosított törésbiztosítás alapján szolgáltatást vett igénybe. Ez független attól, hogy ki volt a felelős a káresemény bekövetkezéséért. Akkor is így járnak el, ha ismeretlen gépjármű a károkozó (pl. gyakran előfordul, hogy parkolásnál nekitolatnak a gépkocsinak és az adatok hátrahagyása nélkül távoznak). Ez nem balesetmentes vezetésért jár, hanem azért, hogy nem fizetett kártérítést Önnek a biztosító. Most ez a jogosultság megszakadt, de a kifizetett kártérítési összeg visszafizetésével vissza lehet állítani a bonus besorolást.
Azt javaslom, hogy nézze meg, mi a kedvezőbb az Ön számára, esetleg hosszabb távon is, marad a régi bonus besorolás, vagy megtartja a kártérítést.

Tisztelettel:
Szekeres Mária


Tisztelt Szakértő!

Ha volna szíves, és leírná mi az a sok tényező ami befolyásolja a szélvédő sérülések térítését.

Tisztelettel, PePro

Tisztelt Uram!

A szélvédő sérülések térítésénél az alábbiakat veszik figyelembe:
- KRESZ szabályok,
- Ptk. jogszabályok,
- forgalmi szituáció,
- baleseti mechanizmus,
- kárleírások,
- sebességek,
- a kár azonosítható-e a kárleírásra,
- gépjárművek felszereltsége,
- útviszonyok stb.
Ezek a szempontok nem csak a szélvédők kártérítésénél játszanak szerepet, hanem minden kárügyre vonatkoznak.

Tisztelettel:
Szekeres Mária


Tisztelt Hölgyem!

Az utóbbi időben több szélvédőkárral kapcsolatos levelet olvastam az oldalukon, ezzel kapcsolatban írnék én is Önnek. A közelmúltban egy ismerősömnek is volt egy üvegkára, amikor is egy előtte haladó teherautóról szóródott le sóder, és az betörte a szélvédőt. A kárbejelentő lapot megfelelően kitöltötték, és elvitte kárszemlére az autót. Három héttel a kárszemle után megérkezett a biztosító levele, miszerint a bizonyíthatóság hiányában a további bizonyítékok felmerüléséig a kárigényt elutasítják. Már itt felmerül a kérdés, hogy milyen jellegű hiány merült fel a bizonyíthatóságban, hiszen ha a károkozó egyértelműen kijelenti a felelőségét, amellyel elismeri a károkozás tényét, akkor mért kéne még további bizonyítékokat - és egyáltalán milyen bizonyítékokat - a biztosító felé szolgáltatni. Belenyugodván a helyzetbe, kért az ismerősöm időpontot a kárszakértőtől, és a károkozóval együtt elmentek. Ekkor "szembesítés" jelleggel két szobában külön-külön leírták a történteket. A kárszakértő arra a kérdésre, hogy erre pontosan miért volt szükség, a következőt válaszolta:
Mivel az utóbbi időben nagyon megszaporodott azon esetek száma, miszerint egy betört szélvédő kicseréléséhez pár ezer forintért vásárolnak betétlapot, és így próbálnak meg kárigényt érvényesíteni, annak ellenére, hogy a káresemény valójában meg sem történt, a biztosító kénytelen ezen a procedúrán végigmenni.

Kérdésem, hogy ebben az esetben a biztosítónak jogában áll-e egy polgári jogviszonyban önbíráskodást alkalmazva eleve a bűnösséget feltételezni (biztosítási csalás), ami esetleg ellentmond az ártatlanság vélelmével, vagy ha itt nem ez történt, akkor mivel jelent magasabb fokú bizonyítást a fenti procedúra a kárbejelentő lapon feltüntetett károkozás elismerésén túl?

Továbbá, hogyan zajlott volna a bizonyítás, ha a károkozó nem hajlandó eljönni a "szembesítésre", figyelembe véve azt, hogy egy szélvédőkárnál nem biztos, hogy megéri bírósághoz fordulni?

Kérdem én, ha ebben az esetben a biztosítók nem a szokásjogot alkalmazzák - márpedig ez nagyon úgy hangzik -, akkor mért a fenti indokra - szokásos gyakorlatra - hivatkozva követelnek meg mégis további bizonyítást?

Szintén kérdés, hogy mivel a folyamat másfél hónapig tartott, így nem lenne a biztosító kötelessége a késedelmi kamat igény benyújtásának feltételeiről automatikusan informálni a károsultat?

Végül a kárigényt elfogadták - természetesen késedelmi kamatról szó sem esett a biztosító részéről. A biztosító ezen gyakorlata nagyon azt a szándékot mutatja, miszerint minden ilyen kárt automatikusan elutasítanak, így a károk egy részénél úgysem kell majd szolgáltatást teljesíteni, hiszen biztos lesz olyan károsult, aki annyiban hagyja az ügyet.

Köszönettel, bendegúz

Tisztelt Uram !

A felelősségi szélvédőkárok megítélése a biztosítók között nem egységes, ezért a kárrendezési gyakorlatban is eltérés van közöttük.
A kormányrendelet értelmében a biztosítóknak kötelessége a megalapozott kárigények kielégítése és a megalapozatlan kárigények elutasítása. Többek között a biztosítottak érdeke is azt kívánja, hogy ne kerüljön sor indokolatlan kárkifizetésekre, mert az a biztosítási díjak szintén indokolatlan emelkedéséhez vezetne. Ezért a károkozó által a felelősség elismerése önmagában nem elegendő egy kárügy rendezéséhez, a biztosító kötelessége a kárkifizetést műszaki és jogalapi szempontból alátámasztani.

Egy kárüggyel kapcsolatban felmerült kártérítési igényeket a károsultnak kell írásban jeleznie a biztosító felé, hiszen ő tudja, hogy milyen vagyoni és nem vagyoni hátrány érte a károkozással összefüggésben. A biztosítók tájékoztatási kötelezettsége a már benyújtott kárigényekkel kapcsolatban van.

Tisztelettel:
Szekeres Mária


Ha valamilyen, biztosítással kapcsolatos kételye, kérdése, problémája van, forduljon a TotalCar és a Hungária Biztosító szakért?jéhez. A kérdésekre Szekeres Mária kárrendezési szakért? válaszol. Küldjön egy levelet, melyben röviden összefoglalja esetét, esetleges panaszát. A válaszokat Súg a kárszakért? rovatunkban olvashatják.

A TotálKártérítés jogi csapata segít!

A "Kérdésem van" gombra kattintva Üzenetküldő felületünkre jut, válassza a Kártérítésdoktort a címzettek között. A "Jogi támogatás" gombon keresztül felveheti a kapcsolatot szakértőinkkel. A "Kalkulátor" gomb pedig a TotálKártérítés felületére viszi, ahol részletesen is megismerheti a szolgáltatást.