Kapcsolt biztosítás 2.

2001.09.12. 15:45

Mit is jelent a biztosítási érdek megszűnése? Én úgy értelmezem, hogy az én esetemben - miszerint kifizettem az autóra a hitelt és ezért nem tartok igényt a továbbiakban a cascóra - pont ezt jelenti.

Tisztelt Szekeres Mária

Először is szeretném megköszönni levelemre adott válaszát.
Válaszával kapcsolatban még lenne egy további kérdésem. Kérem magyarázza el nekem mit jelent a biztosítási szerződésekben szereplő "Érdekmúlás". Érzésem szerint ez leginkább a biztosítók felelősségének a kibúvására szolgáló "segédeszköz".
Konkrétan az én szerződésem ezt tartalmazza:

15.4 A szerződés megszűnése
15.4.1 Érdekmúlás:
Ha a szerződés hatálya alatt a biztosítási esemény bekövetkezése
lehetetlenné vált, vagy a biztosítási érdek megszűnt, a szerződés, illetőleg
annak megfelelő része a változás napján megszűnik."

Mit jelent a biztosítási érdek megszűnése? Én úgy értelmezem, hogy az én esetemben - miszerint kifizettem az autóra a hitelt és ezért nem tartok igényt a továbbiakban a cascóra - pont ezt jelenti. Vagy ez is a biztosítók egyik "titkos fegyvere" a sok közül?

Csak autóstársaim okulására közlöm, hogy felhívtam a biztosítókat felügyelő ÁPTF-t, ahol azt a tájékoztatást kaptam, hogy amennyiben nem fizetem a CASCO-t és a kötelező biztosítást, hiába megyek át egy másik biztosítóhoz a BONUS-om elvesztésével, még nekem kell tartanom attól, hogy a biztosító beperel szerződésszegésért! Azt hiszem aki a jövőben CASCO-t köt, jó ha az ilyen dolgoknak is utána néz, nehogy a végén még hasonló helyzetbe kerüljön mint én.

Válaszát előre is köszönöm
Horváth Endre
(2001. 08. 29.)

Tisztelt Horváth Endre Úr !

Vagyonbiztosítást (a gépjármű is idetartozik) csak az köthet, aki a vagyontárgy megóvásában érdekelt, vagy aki a szerződést érdekelt személy javára köti meg. Ilyen érdekelt személy - esetünkben -, a gépjármű tulajdonosa, üzembentartója. Fentiekből következik, hogy a biztosítási érdek akkor szűnik meg, ha már nem érdekelt a vagyontárgy megóvásában a biztosított, illetve a szerződő.
A biztosítási feltételekben rögzítik, hogy mikor szűnik meg egy szerződés érdekmúlás címén.
Kötelező felelősségbiztosításnál akkor szűnik meg a szerződés érdekmúlással, ha tulajdonos-változás történt, vagy a gépjárművet kivonták a forgalomból. Casco-nál idetartozik a gépjármű megsemmisülése, ellopása vagy az az eset, amikor a helyreállítás nem gazdaságos, valamint a tulajdonjogban bekövetkezett változás és a biztosítási esemény bekövetkezésének lehetetlenné válása (pl. csak töréskárra kötöttek biztosítást és a gépkocsit ellopták).
Az Ön felvetése, hogy a hitel lejártával bekövetkezett az érdekmúlás, szerintem a fentiek alapján nem fogadható el, mert a gépjármű továbbra is az Ön tulajdonában maradt, s ezért érdekelt maradt a gépkocsi megóvásában.
A casco biztosítás díja (általában, de ez is a feletételekben benne van), egy biztosítási évre vonatkozik, de a felek megállapodhatnak ettől eltérő díjfizetési gyakoriságban. Ebből következik, hogy a biztosító követelheti az adott biztosítási időszakra (évre) járó díjat.
Ugyanakkor a biztosítási feltételek azt is tartalmazzák, hogy milyen módon mondható fel a szerződés. Ez általában a biztosítási évforduló előtt min. 30 nappal és írásban történhet meg bármelyik fél részéről. Feltételezem, hogy ez az évforduló ennél a "kombinált biztosításnál" minden év január elseje (a felelősségbiztosításhoz igazodva, de a feltételekben ez is szerepel).
Én azt javaslom - ha már mindenképpen megakarja szüntetni a casco biztosítását-, hogy a bonus megtartása érdekében csak évfordulóra mondja fel a szerződést, s kössön önálló kötelező felelősségbiztosítást.

Tisztelettel:
Szekeres Mária


Tisztelt Asszonyom!

Önhibámon kívül ez év márciusában totálkárosra törték gépkocsimat, a rendőségi vizsgálat eredményeként a károkozónak elvették a jogosítványát és pénzbírságot is kiróttak rá. A biztosító társaság a károkozó kötelezője alapján kifizette a megítélt összeget részemre, azonban nekem a töréskáron kívül más jellegű károm is keletkezett.
Mivel munkám végzéséhez elengedhetetlen volt a gépkocsi, az egész országot rendszeresen jártam üzleti ügyben, országos értékesítési vezetőként, igen érzékenyen érintett a gépkocsi elvesztése.
Hosszú utak, azonnali és igen fontos tárgyalások álltak előttem, ám ezeket időben, pontosan nem tudtam teljesíteni, a megbízó cégemnek is kárt okozva ezzel. Felmondták megbízási szerződésemet és ezzel elveszítettem egy komoly pozíciót és lehetőséget, vállalkozóként 300 ezer Ft megbízási díjat + költségtérítést kaptam a megbízó cégtől, aki érthető módon felmondta a szerződést.
Én a biztosítótársaságtól kértem kiesett jövedelmem megtérítését.
Beadtam részükre a szerződést és a felmondását és ennek az alapján kértem károm megtérítését.
Ők tavalyi adóbevallást kértek tőlem, ami azonban nem tükrözi az ezévi viszonyokat, hiszen a múlt évben mással foglalkoztam, más feltételek mellett.
Erre ők kérték, szóban, az ezévi könyvelésemet, számláimat, bevallásokat, bankszámláimat, mondván, hogy nem elegendő a benyújtott megbízási szerződés.
Én nem gondolom azt, hogy jogosult egy biztosító pl. a számlakivonatomban kutakodni stb, ezért nem teljesítettem kérésüket.
Én azért később kértem őket, hogy írásban is sorolják fel milyen dokumentumokat mutassak be részükre, de ekkor már azt válaszolták írásban, hogy ők nem is tudják pontosan mi kellene, ezért leírni sem tudják.
A lényeg az, hogy eltelt 6 hónap, kocsim nincs, munkámat elvesztettem és természetesen a biztosító nem szeretne fizetni, pedig már a minimálbér és közterhei is igen megterhelőek számomra / vállalkozóként ezt kötelező fizetni/.
Az a kérdésem, hogy mi alapján tud a biztosító fizetni illetve milyen igazolást kérhet tőlem?
Mekkora összegre vagyok jogosult?
Várom válaszát, nagy tisztelettel: Dobi J.
(2001. 09. 01.)

Tisztelt Uram !

Az elmaradt jövedelem megtérítéséhez Önnek kell becsatolni a bizonylatokat, melyek alapján megállapítható annak indokoltsága és mértéke. Tehát Önnek kell bizonyítania, hogy a káreseménnyel összefüggésben csökkent a jövedelme.
Abban az esetben, ha a károsult munkavégzéséhez szükséges a gépjármű használata, elképzelhető, hogy kölcsöngépjármű igénybevételével biztosítható a zavartalan munkavégzés. Ilyen esetekben mérlegelés tárgya, hogy költségek szempontjából melyik a kedvezőbb megoldás, s annak a költségei háríthatók át a károkozóra.
Csak a konkrét tények ismeretében állapítható meg az elmaradt jövedelem mértéke.

Tisztelettel:
Szekeres Mária


Tisztelt szakértő!

Lenne egy kérdésem hitelre vásárolt autónál (értéke:1.250.000 kezdőrész: 500.000, 2 éves futamidő) totálkár esetén a biztosító kinek fizeti meg a kárt, a banknak vagy nekem illetve kié lesz a roncs autó? Ha a bank megkapja a pénzt én ezzel már letudtam a hitelt, vagy még mindig tartozok valamivel nekik?

Tisztelettel:
Kiss Gábor
(2001. 09. 05.)

Tisztelt Uram!

Hitelre vásárolt gépjárműveknél bejegyzik a hitelező jelzálog- vagy tulajdonjogát, így totálkár esetében a biztosító a hitelező cégnek fizeti a kártérítést. A bank pedig elszámol az ügyfelével, a hitelfeltételek figyelembevételével.

Tisztelettel:
Szekeres Mária


Ha valamilyen, biztosítással kapcsolatos kételye, kérdése, problémája van, forduljon a TotalCar és a Allianz Hungária Biztosító Rt. szakértőjéhez. A kérdésekre Szekeres Mária kárrendezési szakértő válaszol. Küldjön egy levelet, melyben röviden összefoglalja esetét, esetleges panaszát. A válaszokat Súg a kárszakértő rovatunkban olvashatják.

A TotálKártérítés jogi csapata segít!

A "Kérdésem van" gombra kattintva Üzenetküldő felületünkre jut, válassza a Kártérítésdoktort a címzettek között. A "Jogi támogatás" gombon keresztül felveheti a kapcsolatot szakértőinkkel. A "Kalkulátor" gomb pedig a TotálKártérítés felületére viszi, ahol részletesen is megismerheti a szolgáltatást.